ขั้นตอนการทำงาน

รับงาน - ขนส่ง - รับเงิน
ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น