อัตราค่าบริการของเรา

Lalamove คิดค่าบริการอย่างสมเหตุสมผลและมีมาตรฐาน
เช็คอัตราค่าบริการได้ด้านล่าง หรือสามารถเช็คค่าบริการขนส่งที่ต้องการได้โดยตรงจากในแอปพลิเคชั่น

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการ กรุณาติดต่อเรา

20170401_BKK_Rates_TH.jpg