CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU XẾ MỚI

Áp dụng từ thời điểm hiện tại cho đến khi có thông báo khác

Giới thiệu đối tác xe máy:

  • Mỗi đối tác giới thiệu thành công: 100,000đ/người

*Giới thiệu thành công được tính khi người được giới thiệu hoàn thành được tối thiểu 03 đơn hàng.

Giới thiệu đối tác xe tải:

  • Từ 01 đến 05 đối tác: 150,000đ/người
  • Từ 06 đến 12 đối tác: 170,000đ/người
  • Từ 13 đối tác trở lên: 200,000đ/người

*Giới thiệu thành công được tính khi người được giới thiệu hoàn thành được tối thiểu 01 đơn hàng

Lưu ý:

Tiền thưởng sẽ được cộng vào ví khuyến mãi

 

Trân trọng,

Lalamove Việt Nam.