PanalomoveMain ImgTHÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO THU NHẬP DÀNH RIÊNG CHO ĐỐI TÁC TÀI XẾ MỚI

Đối tác tài xế Lalamove thân mến,
Lalamove mang đến đối tác chương trình đảm bảo thu nhập dành riêng cho đối tác tài xế mới trong 07 ngày đầu tiên kích hoạt,  thông tin như sau:

 

1. Thời gian áp dụng: 7 ngày đầu tiên kích hoạt

2. Thu nhập đảm bảo trong vòng 7 ngày: 1,000,000 VNĐ

3. Điều kiện đảm bảo thu nhập:

Đối tác tài xế thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau là thỏa mãn điều kiện đảm bảo thu nhập:

1. Số ngày hoạt động trong tuần: 4 ngày/tuần và Số đơn hoàn thành trong ngày: 5 đơn/ngày

2. Hoàn thành 25 đơn hàng trong 7 ngày

 

4.Cách thức cộng thu nhập:

Đối tác tài xế nhận thu nhập thực tế trên đơn hàng trên ứng dụng như thông thường.

- Nếu tổng thu nhập trong 7 ngày lớn hơn hoặc bằng 1,000,000Đ: Đối tác nhận đủ theo thu nhập thực tế

- Nếu tổng thu nhập trong 7 ngày nhỏ hơn 1,000,000Đ : Lalamove tiến hành cộng thêm khoản chênh lệch vào ví chính của đối tác trong chu kỳ thanh toán liền sau.

VD: Đối tác hoạt động 4 ngày/ tuần, mỗi ngày hoàn thành ít nhất 5 đơn/ngày hoặc hoàn thành 25 đơn trong 7 ngày, thu nhập thực tế nhận được từ đơn hàng: 800,000Đ. Lalamove cộng khoản chênh lệch 200,000Đ vào ví chính sau 2 ngày kể từ ngày cuối của giai đoạn 7 ngày đầu này.

Đối tác tham gia chương trình không áp dụng chương trình thưởng tuần của Lalamove nhưng được áp dụng đồng thời các chương trình thưởng khác.

Nhận đơn nhận thưởng cùng Lalamove đối tác nhé!