Panalomove: E-wallet og Financial Services gikan sa GCash para sa Lalamove Drivers

Gamit ang GCash, mas mahimong dali ang pagkita sa delivery para sa tanan namong Partner. Usa lang kini sa mga Panalomove — mga benepisyo nga gihatag sa Lalamove alang sa mga kugihan nga delivery driver nga gipili nga mahimong Lalamove Partner Driver. Tan awa ang uban pang detalye dinhi.

UNSA?

Libre nga e-wallet, unlimited withdrawal sa mga BPI ATM, og access sa loan

KINSA?

Tanan nga Lalamove Partner Driver (Motorcycle, 300kg MPV, 600kg MPV, 1000kg Light Truck, 2000kg Light Truck)

UNSAON?

1. Magpa-verify gamit ang partial o full payment

2. Kuhaa ang GCash card

 

Gusto ba nimong makit an ang uban pang Panalomove?

Tan awa ang uban pang benepisyo

  

Naa ra ang uban pang detalye mahitungod sa benepisyong makuha sa tanan na Lalamove Partner Driver gikan sa GCash:

1. GCash Mastercard na naa'y Globe sim card.

2. Personal na e-wallet kung asa pwede ka mag-padala og makakuha og kwarta, mag-bayad og mga bills og makapalit og load para sa imong cellphone, maskin asa og maskin kanus-a.

3. Libre nga unlimited withdrawal sa mga BPI at BPI Family ATMs.

4. Access sa Fuse, loan program ng Mynt.

 

 

 

Gusto sad ba nimo og delivery driver benefits?

Pag-sign up na

Read more