Panalomove: FREE Accident Insurance gikan sa CHUBB

featured image

Gikan sa Chubb ang LIBRENG 24/7 Personal Accident Insurance alang sa tanan nga active driver ug star driver ng Lalamove. Tan awa ang tibuok nga detalye sa kini nga benepisyo nga gihatag sa Lalamove alang sa among mga delivery driver.

Disclaimer: This has been updated and optimized last July 2020.

UNSA?

Libreng 24/7 personal Accident Insurance

KINSA?

✅Active Lalamove Partner Drivers

✅ Star Drivers

UNSAON?

Active Lalamove Partner Driver

- 4 completed orders at pataas kada buwan

 

Star Driver

- 4.8 star rating

- Top 5% Lalamove earner

- No penalties

- Minimum kita na:

₱10,000 - Motorcycle

₱12,000 - MPV 300kg

₱12,000 - MPV 600kg

₱15,000 - Light Truck 1000kg

 

Gusto ba nimong makit an ang uban pang Panalomove?

Tan awa ang uban pang benepisyo

 

Basahi sad ang sumusunod para makibaw-an kung unsa ang mga detalye sa matag usang benepisyo.

Benepisyo Active Driver Star Driver

Accident Death

Kung ang tao na naka-insure kay makaangkon og bodily injury na mahimog hinungdan sa iyahang pagkamatay sa sulod sa 180 na adlaw gikan sa aksidente, bayaron sa Chubb ang benefit na naka-butang sa policy.

₱42,500 ₱50,000

Accident Disablement

Kung ang tao na naka-insure kay makaangkon og bodily injury na mahimog hinungdan sa permanenteng pakaputol sa parte sa iyang lawas o sa pagka-balda sa sulod sa 180 nga adlaw gikan sa aksidente, bayaron sa Chubb ang benefit na naka-butang sa policy.

₱37,500 ₱50,000 

Unprovoked Murder and Assault

Kung mamatay, maputol ang bahin sa lawas, o mabalda ang tao na naka-insure tungod sa murder o unprovoked assault, bayaron sa Chubb ang benefit na naka-butang sa policy.

₱37,500 ₱50,000

Accident Medical Expense

Kung mago-ospital ang tao nga naka-insure, bayaron sa Chubb ang actual expenses para sa medical treatment (In-patient at Out-patient) sa sulod sa 52 nga semana sukod sa adlaw sa aksidente (maximum reimbursement amount as stated in the policy)

₱3,750 ₱5,000

Accident Hospital Income

(subject to an excess of 1 day, up to 30 days)

Kung ma-ospital ang tao nga naka-insure tungodl sa aksidente, at kailangnon niya ma-confine isip usa ka In-patient sa pag-amuma sa usa ka doktor, bayaron sa Chubb ang daily hospital income niya (maximum amount as stated in the policy) sa kada-buo nga adlaw na siya ay magpabilini sa ospital. Kini kay gikan sa unang adlaw sa confinement, hangtod sa ika-30 araw.

₱500/day ₱750/day

* based on estimated exchange rate from USD

 

Para makuha kini, sunda lang ang mga sumusunod nga steps:

STEP 1

I-report ang aksidente sa bisan asa man nga mosunod na numero:

Lalamove PH - 0917-631 0963 or 255 5252

CHUBB hotline - (02) 849-6000

CHUBB email address - A&HClaims.ph@chubb.com

STEP 2

Adta sa Lalamove Office og pangitaa ang Operations Team arun makakuha sa claim form.

STEP 3

I-fill up ang claim form og i-submit ang mga mosunod nga requirements sa Lalamove Operations Team.

STEP 4

Ipa-process og ipa-validate sa CHUBB ang tanang requirements para sa disbursement sa claim.

 

Para sa dugang na impormasyon mahitungod sa Policy Inclusions, Extensions and Exceptions,  i-click lang kini nga link.

 

Gusto sad ba nimo og delivery driver benefits?

Pag-sign up na

Read more