Project StaRTUp: Truck Upgrade Program para sa lahat ng Star Drivers

Bilang Pamaskong regalo ng Lalamove Automotive, maaari nang ipa-upgrade ng ating Star Drivers ang kanilang sasakyan sa brand new 1,000 kg vehicle sa tulong ng mababang hulugan, flexible payment arrangements at iba’t ibang partner driver benefits hatid ng Lala Auto Star Driver Truck Upgrade (StaRTUp) Program!

Limited offer lang ito! Be one of the first 18 approved applications na makakakuha ng Suzuki Carry Utility Van sa murang halaga.

Anu-ano ang benefits?

1. Pre-approved loan application

2. Low down payment at discount

3. Flexible payment arrangements

4. Lala Auto Partner Benefits at Privileges


Sinu-sino ang maaaring mag-apply?

1. Active partner driver ng Lalamove nang hindi bababa sa isang (1) taon

2. May minimum average Star Rating na 4.0 at walang qualified user complaint sa huling tatlong (3) buwan mula sa araw ng aplikasyon

3. Walang naging paglabag sa Driver Code of Ethics

4. Isang Filipino edad 23 to 60 years old

5. Residente ng Greater Manila Area, Pampanga, Batangas, Cebu, Cagayan de Oro at Davao

6. May active landline o mobile phone


 

Ang aming vehicle offer:

Suzuki Carry-2

Suzuki Carry Utility Van
with Single A/C 
(SRP of P670,000.00)

Reservation Fee

2,000.00

Original Downpayment

134,000

Down Payment Discount

34,000

All-in Downpayment 

DP now @ 100,000.00

Inclusions

 • Chattel Mortgage Fee

 • Insurance for 1st Year

 • Credit Life Insurance for the Whole Loan Term

 

Paano ang magiging payment terms?

Downpayment

20% of the Vehicle SRP

Payment Term

Maximum of 48 months or 4 years

Mode of Payment

Post-dated Checks (PDC)

Payment Frequency

Monthly via PDC

Fees and Charges

 • Processing Fee:  3,500.00

 • Inspection Fee: 2,000.00

 • Notarial Fee: 1,000.00

 • Chattel Mortgage 

 • Motor Vehicle Insurance

 • Credit Life Insurance for Whole Term

Loanable Amount

80% of Net Vehicle Price plus Fees and Charges

 

Anu-ano ang mga dokumento na dapat ihanda?

Mga dokumento mula sa aplikante


 1. Loan Application Form 

 2. 1 Government-issued ID, preferably Driver’s License

 3. Lalamove Partner ID

 4. Proof of Residence & Billing Address

 5. Certification of Driver-Borrower’s tenure, average star rating, user feedback and monthly income for the last three (3) months (℅ Lalamove)

Loan Documents na dapat pirmahan ng aplikante


 1. Promissory Note with Chattel Mortgage

 2. Voluntary Surrender 

 


Mga mahalagang paalala:

 1. 1. Ang mga interesadong star driver na gustong maging loan applicant ay dapat magsumite ng loan application requirements.

  2. Kasama sa ipapasang loan application requirements ang reservation fee na Php 2,000. Ito ay kokolektahin mula sa loan applicant. Sakaling pumasa ang loan applicant, ang Php 2,000 reservation fee ay ibabawas na sa down payment. Kung hindi naman pumasa, ito ay ibabalik ng Lalamove Automotive sang-ayon sa Reservation Fee Refund Policy.

  3. Lahat ng kwalipikadong applications ay iproproseso ng aming partner-bank na si Equicom Savings Bank at sila lamang ang may kakayahan na magpasya sa approval ng loan applications base sa kanilang loan criteria.

  4. Ang approved loan application ay valid lamang sa loob ng tatlumpung (30) araw mula sa petsa ng approval. Sakaling hindi maasikaso ng aplikante ang kanyang approved application sa loob ng palugit na ito ay maaaring mag-resulta sa cancellation ng kanyang application. Maaaring mag-reapply sa pamamagitan ng pagbabayad muli ng reservation fee habang tumatanggap pa ng aplikasyon ang programa.

 

Program Partners

Suzuki-1   Equicom

 

Read more