THÔNG BÁO VỀ NHIỆM VỤ VÀ CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG

Đối tác tài xế thân mến,

Với ứng dụng mới, Lalamove DỪNG CẬP NHẬT CÁC CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG như sau:

  1. Đối với Đối tác tài xế 4 bánh:
  • DỪNG chương trình thưởng tuần theo số chuyến.
  • DỪNG chương trình thưởng tuần “XẾ ĐẠT 5 SAO - THƯỞNG CỰC CAO”.

   2. Đối với Đối tác tài xế 2 bánh:

  • DỪNG cập nhật điểm thưởng LALAPOINT.

Thay vào đó, mọi chương trình thưởng sẽ được cập nhật ở mục “Nhiệm vụ”.

Các “Nhiệm vụ” là những chương trình thưởng đã và đang diễn ra của Đối tác. Từ giờ, Đối tác có thể dễ dàng kiểm tra các chương trình thưởng của riêng mình. Và các chương trình thưởng này sẽ được áp dụng riêng cho từng Đối tác vào từng thời điểm khác nhau.

Để kiểm tra các “Nhiệm vụ” đang được áp dụng với tài khoản của mình. Đối tác chỉ cần thực hiện chính xác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Ứng dụng, chọn “Nhiệm vụ”.

Bước 2: Đối tác bấm vào từng nhiệm vụ để xem chi tiết và chọn “Tham gia” -> “Xác nhận” để được tham gia.

Bước 3: Sau khi kết thúc thời gian nhiệm vụ, Đối tác tài xế chờ Lalamove kiểm tra các đơn hàng của Đối tác.

Bước 4: Trong vòng 2 ngày sau khi Lalamove kiểm tra xong các đơn hàng của Đối tác, nếu không vi phạm quy định giao hàng của Lalamove, khung “Nhận ngay” sẽ xuất hiện để Đối tác chọn. Nếu Lalamove kiểm tra và phát hiện đối tác vi phạm quy định giao hàng hoặc gian lận trong quá trình vận chuyển, khung này sẽ không xuất hiện.

 

Đối tác sẽ có 48 giờ để nhấn vào khung “Nhận ngay”. Tiền thưởng sẽ được tự động cộng ngay vào VÍ của Đối tác. 

Lưu ý:

Sau thời gian 48 giờ nếu Đối tác không nhấn “Nhận ngay”, chương trình thưởng Đối tác tham gia sẽ không còn hiệu lực. Ứng dụng Lalamove sẽ từ chối chi trả các khoản thưởng sau thời gian này.

 

 

Trân trọng

Đội ngũ Lalamove Việt Nam.