PanalomoveMain ImgTHÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO THU NHẬP (081) DÀNH RIÊNG CHO ĐỐI TÁC

Đối tác tài xế Lalamove thân mến,

Lalamove tặng đối tác 2 chương trình sau:

I. Chương trình thưởng từ 13/01-15/01:

Số đơn hoàn thành Nhận thưởng

2

20.000
6 70.000
12 150.000

 

II. Chương trình đảm bảo thu nhập từ 16/01 - 22/01

Lalamove mang đến đối tác chương trình đảm bảo thu nhập (08) thông tin như sau:

 

1. Thời gian áp dụng:16/01-22/01/2021

2. Thu nhập đảm bảo trong vòng 7 ngày: 1,000,000 VNĐ

3. Điều kiện đảm bảo thu nhập:

Đối tác tài xế thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau là thỏa mãn điều kiện đảm bảo thu nhập:

1. Số ngày hoạt động trong tuần: 4 ngày/tuần và Số đơn hoàn thành trong ngày: 5 đơn/ngày

2. Hoàn thành 25 đơn hàng trong tuần

 

4.Cách thức cộng thu nhập:

Đối tác tài xế nhận thu nhập thực tế trên đơn hàng trên ứng dụng như thông thường.

- Nếu tổng thu nhập trong tuần lớn hơn hoặc bằng 1,000,000Đ: Đối tác nhận đủ theo thu nhập thực tế

- Nếu tổng thu nhập trong tuần nhỏ hơn 1,000,000Đ : Lalamove tiến hành cộng thêm khoản chênh lệch vào ví chính của đối tác trong chu kỳ thanh toán liền sau.

VD: từ ngày 16/01-22/01, Đối tác hoạt động 4 ngày/ tuần, mỗi ngày hoàn thành ít nhất 5 đơn/ngày, hoặc hoàn thành 25 đơn hàng, thu nhập thực tế nhận được từ đơn hàng: 800,000Đ. Lalamove cộng khoản chênh lệch 200,000Đ vào ví chính ngày 25/01/2021.

Đối tác tham gia chương trình không áp dụng chương trình thưởng tuần của Lalamove nhưng được áp dụng đồng thời các chương trình thưởng khác.

Nhận đơn nhận thưởng cùng Lalamove đối tác nhé!