Chế Tài Áp Dụng Với Các Đơn Hàng Sai Thao Tác

1. Định nghĩa đơn hàng sai thao tác:

Lalamove ghi nhận các đơn hàng sai thao tác là những đơn hàng có trạng thái đơn hàng không được cập nhật đúng thực tế như sau:

Ấn “Hoàn Thành” nhưng thực tế chưa “Hoàn Thành” hoặc chưa đến “Địa điểm Hoàn thành” hoặc không đúng “Địa điểm hoàn thành thực tế trên đơn hàng”.

 

2. Chế tài áp dụng theo tuần

 Từ ngày 05/07/2020, Lalamove áp dụng mức chế tài theo tuần đối với những đơn hàng sai thao tác như sau:

 

Đơn hàng sai thao tác Chế tài áp dụng
Tỷ lệ đơn hàng sai thao tác theo tuần lớn hơn hoặc bằng 10% Trừ 50% mức thưởng tuần (nếu có)
7-10 vi phạm trong 1 tuần Khóa tài khoản 1 ngày

11-15 vi phạm trong 1 tuần

Khóa tài khoản 3 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần
Từ 15 vi phạm trong 1 tuần Khóa tài khoản 7 ngày, trừ 100% mức thưởng tuần và yêu cầu đào tạo lại

 

Từ ngày 30/06/2020, thông tin về số lượng đơn hàng sai thao tác/ tỷ lệ đơn hàng sai thao tác sẽ được Lalamove cập nhật tại Lalapoint - Chỉ số hiệu quả hàng tuần. 

Đối tác tài xế lưu ý theo dõi tại mục Đơn hàng sai thao tác để có thể nắm được tình hình của mình và có những điều chỉnh thích hợp.

 

Chúc đối tác tài xế chạy xe an toàn, hiệu quả với Lalamove.

Trân trọng,

Lalamove Việt Nam.