Chế tài áp dụng với các đơn hàng giao trễ và đối tác có số sao thấp

Đối tác thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, từ ngày 21/09/2019, Lalamove sẽ áp dụng chế tài với các đơn hàng giao trễ và với đối tác có số sao thấp như sau:

1. Về việc xử lý các đơn hàng giao trễ:

1.1. Định nghĩa đơn hàng giao trễ:

- Thời gian giao hàng: là thời gian tính từ thời điểm đối tác nhận đơn hàng đến thời điểm đối tác hoàn thành đơn hàng
- Đơn hàng giao trễ: là đơn hàng có thời gian giao hàng vượt quá quy định của Lalamove như sau:

   LALANOW: quá 60 phút
   LALA2H: quá 120 phút

1.2. Chế tài áp dụng:

Từ ngày 21/09/2019, thay vì trừ 5.000Đ trên mỗi đơn hàng giao trễ, Lalamove sẽ thống kê số lượng đơn hàng giao trễ của mỗi đối tác hàng tuần và sẽ có các chế tài khác nhau dựa trên số lượng như sau:

Số đơn hàng giao trễ/tuần Chế tài áp dụng Tỷ lệ đơn
giao trễ/tuần
Chế tài áp dụng
5 - 7 Khóa tài khoản 1 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần đó Từ 5% trở lên Trừ 50% mức thưởng tuần đó
8 - 10 Khóa tài khoản 3 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần đó
10 trở lên Khóa tài khoản 7 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần đó

Lưu ý:

- Tỷ lệ đơn giao trễ sẽ được cập nhật trên hệ thống Tra cứu Lalapoint bắt đầu từ tuần 08/12/2019.
- Khi vi phạm quy chế, đối tác sẽ mất quyền nhận thưởng tuần, bao gồm chương trình thưởng chuyến theo điểm LalaPoint.
- Với các đơn hàng giao trễ do lý do khách quan, đối tác cần thông tin lại tổng đài qua kênh chat trong ứng dụng hoặc Holtline để tránh bị ghi nhận thành đơn hàng giao trễ.

2. Về việc áp dụng chế tài với các đối tác có số sao thấp:

Từ ngày 08/07/2019, Lalamove sẽ áp dụng chế tài với các đối tác có số sao thấp như sau:

Số đơn đã hoàn thành | Số sao

>=4.8 sao

4.5 - dưới 4.8 sao

4.0 - dưới 4.5 sao

Dưới 4.0 sao

10 đơn

 

 

Nhận tin nhắn cảnh báo từ tổng đài

Khóa tài khoản 3 ngày

20 đơn

 

Nhận tin nhắn cảnh báo từ tổng đài

Khóa tài khoản 1 ngày

Khóa tài khoản 7 ngày

30 đơn

 

Khóa tài khoản 1 ngày

Khóa tài khoản 3 ngày

Khóa tài khoản vĩnh viễn

Theo đó, đối tác sẽ được chia thành 3 mức, tương ứng với số đơn hàng đã hoàn thành trên ứng dụng Tài Xế Lalamove. 

Một số mẹo để luôn giữ số sao ở mức cao:
- Làm đúng quy trình giao hàng 4 bước của Lalamove
- Luôn mặc đồng phục Lalamove trong các chuyến giao hàng
- Niềm nở, thân thiện với khách hàng

Chúc đối tác chạy xe an toàn, hiệu quả cùng Lalamove!

Trân trọng,
Lalamove Việt Nam.