Thông báo quy định mới về nhận 2 đơn hàng cùng lúc và Chế tài áp dụng với các đơn nhận hàng trễ 

  1. Về quy định mới với việc nhận 2 đơn hàng cùng lúc

Để tạo điều kiện cho đối tác tài xế nâng cao thu nhập và tối ưu cung đường giao hàng, từ ngày 07/10, Lalamove cho phép các đối tác tài xế nhận 2 đơn hàng cùng một lúc mà không cần phải đợi sau 20 phút với các trường hợp sau:

Đối tác tài xế nhận 1 đơn LalaNow (giao ngay) và 1 đơn 2H
Đối tác tài xế nhận 2 đơn 2H

Lưu ý: Việc nhận 2 đơn cùng lúc đồng nghĩa với việc đối tác cần chịu trách nhiệm đảm bảo thời gian giao/ nhận hàng của cả 2 đơn đều trong phạm vi Lalamove cho phép ( 1 tiếng với đơn LalaNow và 2 tiếng với đơn Lala2H). Nếu có phát sinh chậm trễ, đơn hàng vẫn sẽ được thống kê và áp dụng chế tài bình thường.

Chế tài đối với đơn hàng giao trễ đối tác tài xế có thể xem tại: https://www.lalamove.com/hn_quydinh_giaomuon

2. Về chế tài mới với các đơn nhận hàng trễ

Từ ngày 08/12/2019, Lalamove chính thức áp dụng mức chế tài như sau đối với các đơn hàng đến nhận hàng trễ hơn thời gian cho phép (sau 20 phút với LalaNow và sau 40 phút với Lala2H) như sau:


Tỷ lệ đơn hàng nhận trễ/tuần

Chế tài áp dụng
Từ 10% đơn hàng nhận trễ Trừ 50% mức thưởng tuần đó

 

Lưu ý:

  • Từ ngày 08/12/2019 Lalamove sẽ bắt đầu cập nhật số đơn và tỷ lệ đơn hàng nhận trễ trên Lalapoint để các tài xế có thể nắm được tình hình hiện tại của mình vá có sự điều chỉnh thích hợp trước khi chế tài được chính thức áp dụng.
  • Với các đơn hàng nhận hàng trễ do lý do khách quan, đối tác cần thông tin lại tổng đài qua kênh chat trong ứng dụng hoặc Holtline để tránh bị ghi nhận thành đơn hàng nhận hàng trễ.

Chúc các đối tác chạy xe an toàn, hiệu quả với Lalamove.

Trân trọng,

Lalamove Việt Nam.