Lalabag
Penunggang akan menggunakan Lalabag mereka untuk sebarang pesanan penghantaran. Saiz Lalabag ialah 38cm x 38cm x 38cm dan digunakan untuk membawa barang yang kurang dari 10kg. Lalabag sesuai digunakan untuk penghantaran yang memerlukan pengawalan suhu dan kelembapan.

Pengguna boleh menggunakan perkhidmatan ini jika:
  • Pengguna perlukan penghantaran motosikal dengan perlindungan untuk barang yang sensitif
  • Terdapat keperluan untuk mengekalkan kualiti makanan dan minuman yang dihantar