Pintu-ke-Pintu oleh Pemandu
Pemandu akan menyediakan khidmat berpindah dan mengangkat barang.

Jumlah Pembantu: 1 orang