Khidmat Berpindah
Pemandu dan pembantu akan menyediakan khidmat berpindah dan mengangkat barang.

Jumlah pembantu: 1 atau 2 orang