Khidmat Berpindah oleh Pemandu + 1 Pembantu
Pemandu dan seorang pembantu akan menyediakan khidmat berpindah dan mengangkat barang.

Jumlah Pembantu: 2 orang