Khidmat Berpindah oleh Pemandu + 2 Pembantu
Pemandu dan 2 orang pembantu akan menyediakan khidmat berpindah dan mengangkat barang.

Jumlah Pembantu: 3 Orang