Perjalanan Pergi & Kembali
Pemandu akan kembali ke lokasi asal pengambilan barang dari lokasi penghantaran barang untuk menghantar apa-apa saja barang yang diminta oleh pengguna.