Lalamove | Carsome: Naik Taraf Kereta Anda Dengan Tawaran Hebat!

Lalamove-x-Carsome-BM

 

Ingin memandu kereta baru sambil membuat penghantaran?

Ini mungkin satu-satunya perkara yang anda perlu tahu hari ini:

Carsome sedang menawarkan tawaran eksklusif untuk rakan penghantar Lalamove!

Apa Yang Menanti Anda Jika Tukar/Beli Dengan Carsome?

651
Diskaun RM1,000
Tukar beli kereta anda dan dapatkan diskaun sehingga RM1,000 untuk kereta baru
627
Baucar RM500
Nikmati diskaun RM500 bila anda beli kereta di Carsome
Icon trade in
Lanjutan Jaminan Naik Taraf (EWP) Secara Percuma
Dapatkan EWP secara percuma bila anda beli kereta baru di Carsome. Terhad kepada 100 pelanggan pertama.

Bagaimana Caranya Mendapatkan Diskaun?

Icon 1
1
Naik Taraf Kepada Kereta Impian Anda
Layari kereta yang disaring oleh Carsome secara online
Icon 2
2
Tempah Pandu Uji
Kereta Carsome telah disanitasi sebelum dan selepas pandu uji untuk menjamin keselamatan anda
Icon 3
3
Nikmati Diskaun Untuk Bayaran Pendahuluan
Tunjuk akaun Lalamove yang telah disahkan dalam aplikasi semasa pembayaran dan dapatkan diskaun RM500 bila anda membeli kereta
1
Naik Taraf Kepada Kereta Impian Anda
Layari kereta yang disaring oleh Carsome secara online
2
Tempah Pandu Uji
Kereta Carsome telah disanitasi sebelum dan selepas pandu uji untuk menjamin keselamatan anda
3
Nikmati Diskaun Untuk Bayaran Pendahuluan
Tunjuk akaun Lalamove yang telah disahkan dalam aplikasi semasa pembayaran dan dapatkan diskaun RM500 bila anda membeli kereta

 Tempah Pandu Uji Sekarang

Jual Kenderaan Anda
Terma & Syarat

1. Promosi Pemandu Lalamove ("Promosi") diadakan dari 30 Ogos, 2021 ("Tarikh Mula") sehingga 30 November, 2021. Kedua-dua tarikh termasuk ("Tempoh Promosi"). Carsome Sdn Bhd (201401025864) (“Carsome”) mempunyai hak untuk memendekkan atau melanjutkan Tempoh Promosi tanpa semasa tanpa sebarang notis awal.

2. Promosi ini terbuka kepada semua pemandu penghantar Lalamove Sdn Bhd (“Lalamove”) yang telah disahkan (“Peserta”).

3. Promosi ini dibahagi kepada dua segmen berbeza. “Diskaun” dan “Tukar Beli Istimewa”. Peserta hanya boleh memilih salah satu segmen dan kedua-dua segmen adalah saling eksklusif.

 

Diskaun

Peserta layak untuk menerima diskaun RM500 untuk pembelian kenderaan diterbitkan dalam laman web Carsome di www.carsome.my/buy-car semasa Tempoh Promosi, termasuk kenderaan diskaun. Diskaun ini tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai.

 

Tukar Beli Istimewa

a) Peserta yang memilih untuk tukar beli kenderaan dengan Carsome semasa Tempoh Promosi berhak menerima diskaun sehingga RM1,000 yang akan terpakai bila Peserta membeli mana-mana kenderaan tersedia yang diterbitkan dalam laman web Carsome di www.carsome.my/buy-car semasa Tempoh Promosi, termasuk kenderaan diskaun.

b) Peringkat Diskaun:

- Harga kereta kurang daripada RM50,000 = diskaun RM500

- Harga kereta bermula atau lebih dari RM50,000 = diskaun RM1,000

c) Peringkat diskaun ini berdasarkan nilai kenderaan yang dibeli dari Carsome dan bukan nilai tukar beli.

d) Diskaun ini hanya layak untuk tukar beli atau tempahan kenderaan untuk pembelian kenderaan yang dibuat dalam Tempoh Promosi.

e) Diskaun ini tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai.

4. Untuk layak menikmati Promosi:

a) Peserta hendaklah menyediakan pengesahan identiti sebagai pemandu Lalamove dalam aplikasi Lalamove untuk tujuan pengesahan.

b) Peserta MESTI bekerja dengan Lalamove semasa pembelian dibuat. Diskaun tidak akan diberikan kepada peserta jika pengesahan pemandu Lalamove didapati tidak sah, tamat tempoh dan/atau gagal untuk padan dengan pangkalan data pemandu Lalamove semasa kenderaan dijual kepada Carsome.

c) Peserta harus melaksanakan sebarang transaksi dokumen yang diperlukan atas nasihat Carsome.

5. Promosi ini tidak akan termasuk dengan mana-mana kempen yang lain kecuali dinyatakan sebaliknya. Promosi ini tidak sah untuk pembelian kenderaan yang dikategorikan sebagai “Marketplace” Kereta Rakan Kongsi atau kenderaan baru.

6. 100 Peserta pertama yang melengkapkan transkasi pembelian kenderaan layak menerima Jaminan Naik Taraf (EWP) percuma apabila mereka membeli kenderaan baru dari Carsome. Sekiranya jaminan pengeluar masih berkuatkuasa, kenderaan tersebut akan dilindungi mengikut syarat tertera dalam buku jaminan syarikat pengeluar dan Jaminan Naik Taraf (EWP) tidak akan digunapakai.

7. Penghantaran kenderaan haruslah dipenuhi antara 30 Ogos 2021 hingga 30 November 2021 untuk layak untuk kempen ini. Anda tidak layak untuk kempen ini jika penghantaran kenderaan dibuat sebeleum 30 Ogos 2021 atau selepas 15 Disember 2021.

. Promosi ini hanya sah untuk tempahan yang dibuat semasa Tempoh Promosi, termasuk dengan pembayaran yuran tempahan yang ditetapkan. Transaksi pembelian kenderaan mesti diselesaikan dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh tempahan.

8. Dengan menyertai Promosi ini, semua Peserta:

a) Memberi persetujuan kepada Carsome untuk kumpul, rekod, pegang, simpan, guna dan dedah maklumat peribadi untuk tujuan tertentu dan berkaitan dengan penyertaan Promosi ini;

b) Memberi persetujuan untuk Carsome dedah atau terbit maklumat peribadi seperti nama atau identiti atau mana-mana informasi umum tentang peserta yang sesuai bagi pihak Carsome untuk digunakan dalam bahan media, pemasaran atau pengiklanan; dan

c) Memberi Carsome hak mutlak dan sepenuhnya untuk mengubah, menggunakan dan menerbitkan sebarang gambar pegun atau bergerak Peserta untuk tujuan promosi, pemasaran, komersial atau lain-lain yang berkaitan, tanpa sebarang pembayaran atau pampasan.

d) Setuju bahawa maklumat/data peribadi yang diberi dari mana-mana peserta untuk Promosi ini untuk digunakan oleh Carsome seiring dengan polisi privasi di https://www.carsome.my/privacy_policy.

9. Pihak pengurusan Carsome mempunyai budi bicara penuh untuk menentukan

(a) kelayakan Peserta untuk Promosi; dan

(b) untuk apa-apa terma yang tidak disebut secara khusus di sini. Pengurusan Carsome berhak untuk mengubah atau mengubah mekanik, insentif, ganjaran dan terma dan syarat Promosi bila-bila masa tanpa sebarang notis awal.

10. Peserta mengakui dan bersetuju bahawa Carsome Sdn Bhd atau ahli gabungan, ejen, anggota, rakan kongsi, pekerja, pengganti atau pemegang haknya tidak akan bertanggungjawab atas tuntutan, tuntutan, pampasan, kos atau perbelanjaan yang timbul daripada sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin ditanggung oleh pelanggan, sama ada disebabkan atau tidak sepenuhnya atau sebahagiannya oleh tindakan aktif atau pasif Carsome Sdn Bhd atau sekutu, ejen, pekerja, rakan kongsi, ahli, pengganti atau orang yang ditugaskan. Peserta mengakui dan bersetuju untuk tidak melakukan sebarang tindakan berbahaya, ganti rugi dan mempertahankan perkara yang sama terhadap sebarang dan semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi, gadai janji dan perbelanjaan (termasuk, tanpa batasan, bayaran peguam yang munasabah) yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari kejadian tersebut.

11. Sebarang ungkapan tunggal digunakan dalam terma dan syarat ini dianggap merangkumi bentuk jamak atau badan korporat jika diperlukan oleh konteks.