Thông báo hỗ trợ nhân giá với đối tác

Đối tác thân mến,

Lalamove áp dụng chương trình hỗ trợ nhân giá với đối tác như sau:

- Thời gian: Các đơn hàng tạo từ 16h - 18h59 ngày áp dụng chương trình nhân giá
- Đối tượng áp dụng: Các đối tác tài xế nhận được tin nhắn SMS thông báo về chương trình trong ngày áp dụng nhân giá
- Chương trình không áp dụng với tất cả đối tác tài xế

- Mức nhân giá: 1.2
- Phần hỗ trợ nhân giá sẽ được cộng vào ví phụ của đối tác trong ngày hôm sau với thời hạn sử dụng trong 1 tháng.

VD: trong khung giờ 16h - 18h59, đối tác thực hiện 5 đơn hàng với tổng giá trị phí giao hàng = 200.000Đ
Lalamove hỗ trợ nhân giá 1.2:
1.2 x 200.000Đ = 240.000Đ
Phần hỗ trợ đối tác nhận được:
240.000Đ - 200.000Đ = 40.000Đ
->> Vào ngày hôm sau, Lalamove sẽ cộng 40.000Đ vào ví phụ của đối tác với thời hạn sử dụng trong 1 tháng.

Bật app và nhận đơn hàng thôi đối tác ơi!