Discount at financing para sa Lalamove Partner Drivers hatid ng Ropali Motors!

Partner, gusto mo na bang palitan o dagdagan ang iyong motorsiklo na ginagamit sa iyong pag-kita? ‘Wag magalala dahil, nandito ang Lalamove at Ropali Motors para tulungan ka! Makakakuha na ang Lalamove partner drivers ng bagong motor sa mas pinababang 6% downpayment lang! Meron ding financing services na pwedeng makuha para mas mapadali ang iyong pagbili ng bagong motorsiklo! Liban dito, may cash discounts din at libreng LTO registration!

Read More

Dala ng Lalamove at Yi Technology ang discounted dash cam at iba pa para sa mga partner driver!

May extra ka nang mga mata sa kalsada, partner! Dahil kasama ang Yi Technology, mula sa Venture Peak Trading, magkakaroon na ng 15% discount sa mga home camera, dash camera, at action camera ang mga partner driver na katulad mo! 

Read More

Enjoy special discounts on new vehicles from Lalamove and Mahindra Philippines

If you are a Lalamove partner driver looking for ways to expand your delivery service with a slew of 4-wheel vehicles, we have the perfect news for you!

Read More

Exclusive Discount on Tires for Lalamovers from Achievers Sales Corporation

Lalamove is on a roll bringing our partner drivers the best benefits and discounted products to stay safe on the road! In partnership with Achievers Sales Corporation, we are bringing exclusive discounts to our Lalamovers for their tire replacement needs!

Read More

LALAMOVE PH BLOG – BUSINESS SUCCESS IN ASIA

Read light-hearted articles about business and logistics news, guides, insights and analysis about O2O, E-commerce, Food & Beverage, Retail, Startups, Deliveries and much more! 

Don't be a stranger, share with us your stories & questions: editor@lalamove.com

Recent Posts

Posts by Topic

see all

Subscribe Now

Receive tips & news