Motolite

lm-enforcer

   ANO?   

  Discount sa battery ng sasakyan at libreng installation

   SINO?   

  Lahat ng Lalamove partner drivers

   (Motorcycle, 300kg MPV, 600kg MPV, 1000kg Light Truck, 2000kg Light Truck)   

   PAANO?   

   1) Pumunta sa participating Motolite branch

   2) I-present ang iyong Lalamove ID

   3) I-present ang iyong Lalamove Driver App na may Verified Note (Settings > Account Information >
   “Youraccount has 
been verified.”)

 Gusto mo bang makuha ang Panalomove na ito?

click here

 

   Mas gaganahan ka nang kumita gamit ang battery mula sa Motolite na may hanggang 20% discount at 6 months na warranty! Tingnan ang mga battery model na available para sa inyo:

 

Motolite Excel Motolite Gold Special Types
1. NS60/R
2. NS50 1SMF
3. N50 2SMF
4. N70 3SMF
1. NS402
2. NS60/R
3. NS50/R 1SMF
4. N50/R 2SMF
5. N70/R 3SMF
1. DIN44
2. DIN55/R
3. DIN66/R 
4. DIN66 H (Tall)
5. DIN77
6. DIN77 H (Tall)
7. DIN88
8. DIN100
9. G34/78
10. G65

 

Motolite Enduro Motolite Enforcer Motolite Truck Master - Dry Charged
1. DIN 4
2. NS40
3. NS60/R
4. NS50 1SMF
5. N50 2SMF
6. N70 3SMF
1. NS60 
2. NS50 1SMF
3. N50 2SMF
4. N70 3SMF
1. N50 2SMF
2. N70 3SMF
3. N100 6SMF
4. N120 2D
5. N150 4D
6. N200 8D

 

Motolite Truck Master - MF Champion MF Champion LM - Dry Charged
1. N100 6SMF
2. N120 2D
3. N150 4D
4. N200 8D
1. NS40
2. NS60
3. NS50 1 SMF
4. N50 2 SMF
5. N70 3 SMF
1. NS60
2. NS50 1 SMF
3. N50 2 SMF
4. N70 3 SMF
5. N100 6 SMF

 

Electron Motorcycle Batter
1. NS40
2. NS60
3. N50 2SMF
4. N70 3SMF
5. N100 6SMF
6. N120 2D
7. N150 4D
8. N200 8D
1. MF9-B
2. MF7-B
3. MFYB51
4. MF41-B

Tingnan kung saan ang mga branches na pwede mong puntahan

MOTOLITE MAP DA 3-01-1

* Cash transaction lamang ang tinatanggap
* 6 mo 

Maging Partner Driver Na!