ในการตกลงเข้าเป็นคนขับรถที่เข้าร่วมกับทางลาล่ามูฟ คุณตกลงและยอมรับในกฎและข้อกำหนดมารยาทในการขับรถส่งของดังต่อไปนี้

 1. คุณจะให้ความช่วยเหลือและแสดงออกอย่างสุภาพต่อลูกค้าส่งของ ลาล่ามูฟมีความตั้งใจที่จะจัดสรรคนขับรถส่งของที่มีคุณภาพ ท้ายที่สุดแล้วการให้บริการที่ดีกับลูกค้าจะส่งผลดีต่อตัวคุณเอง เพราะคุณจะได้รับการประเมินผลที่ดีจากลูกค้าและมีคะแนนของคนขับสูง ซึ่งจะมีผลทำให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการกับคุณในครั้งต่อๆไป
 2. หลังจากคุณรับงานจากลูกค้า คุณจะเห็นเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าในหน้าข้อมูลงาน กรุณาโทรหาลูกค้าทันทีหลังจากการตกลงรับงาน การติดต่อลูกค้าทันทีหลังจากรับงานจะเป็นการสร้างความประทับใจทำให้ลูกค้าได้!
 3. ค่าบริการสุทธิเท่ากับค่าบริการพื้นฐานบวกกับค่าบริการเสริม หากลูกค้าเรียกร้องบริการที่นอกเหนือจากการบริการที่ระบุในแอพพลิเคชั่นของเรา กรุณาติดต่อขอคำปรึกษาจากเราก่อนโดยโทรมาที่ 097-369-5252 คุณไม่สามารถคิดราคาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดในแอพพลิเคชั่นของเราได้
 4. เรามีนโยบายในการรอรับ-ส่งงานไม่เกิน 25 นาที กรุณาโทรติดต่อลูกค้าล่วงหน้าหลังจากยืนยันงานและบอกเวลาที่คุณจะถึงกับลูกค้า เมื่อถึงจุดที่รับของกรุณาโทรหาลูกค้า หากคุณไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ให้ฝากข้อความในมือถือว่าคุณสามารถรอรับของได้ไม่เกิน 25 นาที หากรอลูกค้าถึง 15 นาทีแล้วให้ลองโทรไปอีกรอบหนึ่ง ถ้าจนถึง 25 นาทีแล้วยังติดต่อลูกค้าไม่ได้ ให้ส่งข้อความไปยกเลิกงานอย่างสุภาพ
 5. เรามีนโยบายในการรอส่งงานไม่เกิน 25 นาที กรุณาโทรติดต่อผู้รับของล่วงหน้าหลังจากยืนยันงานและบอกเวลาที่คุณจะถึงกับผู้รับ เมื่อถึงจุดปลายทางที่ส่งของกรุณาโทรหาผู้รับ หากคุณไม่สามารถติดต่อคนรับได้ให้ฝากข้อความในมือถือว่าคุณสามารถรอส่งของได้ไม่เกิน 25 นาที หากรอผู้รับถึง 10 นาทีแล้วให้ลองโทรกลับไปหาคนส่งว่าติดต่อผู้รับไม่ได้และคุณสามารถรอส่งได้เพียง 25 นาที ถามผู้ส่งว่าจะให้ทำยังไง ถ้าจนถึง 25 นาทีแล้วยังติดต่อผู้รับไม่ได้ ให้นำของส่งคืนผู้ส่งและคิดค่าส่งสินค้าตามปรกติ
 6. หากมีเหตุอันจำเป็นที่จะต้องยกเลิกงาน คุณต้องติดต่อเราก่อนที่ XXX-XXX-XXXX หากได้รับอนุญาติจากเราแล้ว ให้กดปุ่ม "ยกเลิกงาน" ทันที
 7. หากคุณมีเหตุจำเป็นที่จะต้องยกเลิกงาน คุณต้องติดต่อเราก่อนที่ 097-369-5252 หากได้รับอนุญาติจากเราแล้ว ให้กดปุ่ม "ยกเลิกงาน" ทันที
 8. หากคุณไม่สามารถทำงานที่คุณรับมาได้ กรุณาติดต่อเรา ห้ามส่งต่องานให้คนขับอื่นโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นเราจะทำการระงับบัญชีคุณทันที
 9. เมื่อคุณทำการส่งของเสร็จแล้ว ให้คุณกดปุ่ม "การขนส่งเรียบร้อย" บนหน้าจอมือถือของคุณ และทำการประเมินลูกค้าส่งของของคุณ ทางลาล่ามูฟต้องการหางานส่งของที่ดีที่สุดให้กับคุณ ความคิดเห็นและข้อแนะนำของคุณเกี่ยวกับลูกค้าและการส่งของในแต่ละครั้งมีความสำคัญในการช่วยให้เราจัดหางานส่งของที่ดีให้แก่คุณในครั้งต่อๆไป
 10. คุณควรคอยติดตามตารางการส่งของของคุณในหน้าประวัติการส่งของ ทางบริษัทลาล่ามูฟและลูกค้าส่งของให้ความไว้วางใจในตัวคุณในการรับ-ส่งของ หากคุณละเลยหรือหลงลืมการส่งของตามตารางที่ตกลงไว้ ทางเราจะทำการปรับคุณครั้งละ 500 บาท
 11. คุณตกลงที่จะไม่ทำงานส่งของให้กับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ลาล่ามูฟให้บริการจัดหางานส่งของให้แก่คนขับรถที่เข้าร่วมกับเราเท่านั้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการให้เกียรติจากคุณที่จะทำงานให้กับเราแต่เพียงผู้เดียวเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมเครือข่ายกับเรา
 12. ข้อจำกัดความรับผิดชอบและใบอนุญาต: คลิกที่นี่