วิธีการใช้งานแอพฯ Lalamove

application, DeliverFaster, Delivery

20160826_How_to_use_App_for_Blog-01


20160826_How_to_use_App_for_Blog_2-02
1. เมื่อติดตั้งแอพฯเรียบร้อยแล้วให้เข้ามาที่แอพฯ เลือกเมนูด้านซ้ายมือ
2. เลือก ล็อคอิน/ลงทะเบียน
3. ที่หน้าลงทะเบียน หากยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้เลือก สร้างบัญชี เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ในแอพฯของคุณ
4. กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย กด เข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยัน (สามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล)

20160826_How_to_use_App_for_Blog_2-03

1. เริ่มต้นการใช้งาน โดยเลือกประเภทรถที่ต้องการ
2. ระบุสถานที่รับ-ส่งสินค้า โดยการใส่ที่อยู่หรือเลื่อนหมุดไปยังสถานที่ที่ต้องการ (ดังรูปที่ 2)
3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมและ/หรือ บริการเสริมให้ครบถ้วน จากนั้นระบบจะคำนวณอัตราค่าบริการให้อัตโนมัติ โดยคิดค่าบริการพื้นฐานตามระยะทาง
4. หากมีรหัสโปรโมชั่น ให้ใส่ใน ช่องรหัสโปรโมชั่น ก่อนที่จะเรียกใช้งาน
5. เลือกเวลาการจัดส่งที่ต้องการ โดยสามารถเลือกเรียกใช้บริการล่วงหน้า หรือเรียกใช้บริการทันที
6. ตรวจเช็ครายละเอียดการเรียกใช้บริการให้ถูกต้อง จากนั้นด ยืนยัน
7. เลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นกด เรียกงานส่งของ เพื่อเรียกใช้งาน 

LALAMOVE BLOG – BUSINESS SUCCESS IN ASIA

This blog aims to deliver the latest business and logistics news, guides, insights and analysis about O2O, E-commerce, Food & Beverage, Retail, Startups, Deliveries and much more! Connect users in start-ups and small-medium businesses to their success with future logistics.

Share your logistics stories & questions with us: editor@lalamove.com

Subscribe Now

Receive tips & news