application

Lalamove VS G Brand - ความเหมือน บน ความต่าง

          เชื่อว่าทุกวันนี้ ทุกคนต่างอยากมอบความสะดวกสบายให้กับการใช้ชีวิตมากขึ้น เหตุจากปัจจัยหลายอย่างในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เราต้องการความรวดเร็วมากขึ้น ประหยัดเวลา เพื่อให้สามารถทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้น..           ในด้านของการขนส่งสินค้าก็เช่นกัน ...
Read More
มิถุนายน 11, 2018 | By Lalamove Thailand Bangkok
Humans Of Lalamove

ทรัพยากร มนุษย์ : สัมภาษณ์ กับ Charlie Chen

พบปะ ทีม ทรัพยากร มนุษย์ จาก สำนักงานใหญ่ประเทศ ฮองกง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่ คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับลักษณะงานในแต่ละแผนกที่ต้องการ ลาล่ามูฟให้ความสำคัญกับการทำงานและชีวิติความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หัว...
Read More
กันยายน 28, 2017 | By Lalamove Thailand Bangkok
application

Lalamove VS G Brand - ความเหมือน บน ความต่าง

มิถุนายน 11, 2018

Lalamove VS G Brand - ความเหมือน บน ความต่าง

          เชื่อว่าทุกวันนี้ ทุกคนต่างอยากมอบความสะดวกสบายให้กับการใช้ชีวิตมากขึ้น เหตุจากปัจจัยหลายอย่างในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เราต้องการความรวดเร็วมากขึ้น ประหยัดเวลา เพื่อให้สามารถทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้น..           ในด้านของการขนส่งสินค้าก็เช่นกัน ...
อ่านเพิ่มเติม
Humans Of Lalamove

ทรัพยากร มนุษย์ : สัมภาษณ์ กับ Charlie Chen

กันยายน 28, 2017

ทรัพยากร มนุษย์ : สัมภาษณ์ กับ Charlie Chen

พบปะ ทีม ทรัพยากร มนุษย์ จาก สำนักงานใหญ่ประเทศ ฮองกง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่ คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับลักษณะงานในแต่ละแผนกที่ต้องการ ลาล่ามูฟให้ความสำคัญกับการทำงานและชีวิติความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หัว...
อ่านเพิ่มเติม

สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับอัปเดตรายวันของเรา