Lalamove thailand

บริการขนส่งออนดีมานด์ ช่วยแก้ปัญหาการจัดส่งให้ธุรกิจคุณได้อย่างไร

          โดยปกติแล้วการขนส่งช่วงไมล์สุดท้าย (Last mile delivery) จะเป็นส่วนที่มีค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุด ประมาณ 28% ของค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด การขนส่งในไมล์สุดท้ายจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า และการตกลงกับลูกค้าก่อนส่งสินค้าให้ถึงมือ การให้...
Read More
สิงหาคม 27, 2018 | By Lalamove Thailand Bangkok
Lalamove thailand

บริการขนส่งออนดีมานด์ ช่วยแก้ปัญหาการจัดส่งให้ธุรกิจคุณได้อย่างไร

สิงหาคม 27, 2018

บริการขนส่งออนดีมานด์ ช่วยแก้ปัญหาการจัดส่งให้ธุรกิจคุณได้อย่างไร

          โดยปกติแล้วการขนส่งช่วงไมล์สุดท้าย (Last mile delivery) จะเป็นส่วนที่มีค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุด ประมาณ 28% ของค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด การขนส่งในไมล์สุดท้ายจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า และการตกลงกับลูกค้าก่อนส่งสินค้าให้ถึงมือ การให้...
อ่านเพิ่มเติม

สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับอัปเดตรายวันของเรา