เก็บเงินปลายทาง

บริการเก็บค่าสินค้าปลายทาง กรุณาระบุจำนวนยอดค่าสินค้าในช่องหมายเหตุทุกครั้ง โดยคนขับจะโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าภายใน 1-2 วันทำการ