ไทย

เลือกการตั้งค่าภาษาของคุณ

 • ไทย
 • English
 • บริการขนส่งสินค้าในสถานการณ์ COVID-19 : Lalamove ในฐานะผู้นำด้านการขนส่งสินค้า เราใส่ใจในการให้บริการรับ-ส่งสินค้า ถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนขับรถร่วมของเราเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาความสะอาด สุขอนามัยของคนขับร่วม รวมไปถึงยานพาหนะ และขั้นตอนการรับ-ส่งสินค้าให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด เพื่อให้การรับ-ส่งสินค้าในทุกคำสั่งซื้อ เกิดความปลอดภัยทั้งต่อลูกค้าและคนขับขับร่วมของเรา ศึกษามาตรการการขนส่งเพิ่มเติม

  เราเชื่อในสังคม
  แห่งการแบ่งปัน

  ส่งต่อความห่วงใย ไม่มีสิ้นสุด

  เราเชื่อในสังคมแห่งการแบ่งปัน

  ลาล่ามูฟร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้คน ผ่านโครงการ Deliver Care
  เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวผ่านในทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน
  อีกทั้งเรายังยินดีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนทุกภาคส่วนที่มีความต้องการในทุกๆ ด้าน
  ในเวลาเดียวกันเราก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับคนขับรถร่วม ลูกค้า ตลอดไปจนถึงพนักงานของเราด้วยเช่นกัน..

  พลังแห่งการให้ และแบ่งปัน

  พลังแห่งการให้ และแบ่งปัน

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
  ลาล่ามูฟร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุขกว่า 30 แห่ง และองค์กรภาครัฐ เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ กว่า 200,000 ชิ้น ให้แก่องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ให้บริการของเราในทุกประเทศ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา นอกจากนี้เรายังได้ช่วยเหลือผู้คนไปกว่า 86,000 ราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยโอกาส, เยาวชน, ผู้พิการ, โรงเรียน และโรงพยาบาล

  พลังแห่งการช่วยเหลือกัน สร้างสังคมที่ดี

  พลังแห่งการช่วยเหลือกัน สร้างสังคมที่ดี

  เราได้ทำโครงการลาล่ามูฟสู้ภัยโควิท-19 ร่วมกับลูกค้า และประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงอาหาร และสิ่งของจำเป็นให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และโรงพยาบาลทุกแห่งในไทย ผ่านการจัดส่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากลาล่ามูฟ ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา เราได้จัดส่งสิ่งของไปให้โรงพยาบาลกว่า 12 แห่ง เป็นจำนวนถึง 6,000 ชิ้น ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

  พลังจากฮีโร่ตัวจริง

  พลังจากฮีโร่ตัวจริง

  เราใส่ใจในความปลอดภัยของคนขับร่วมในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนขับรถร่วมของเราเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาความสะอาด สุขอนามัยของคนขับร่วม รวมไปถึงยานพาหนะ และขั้นตอนการรับ-ส่งสินค้าให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด นอกจากนี้เรายังได้จัดให้มีการแจกเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยแก่คนขับร่วมของเรา เพื่อให้การรับ-ส่งสินค้าในทุกคำสั่งซื้อ เกิดความปลอดภัยทั้งต่อลูกค้า และคนขับขับร่วมของเรา