คำถาม คนขับรถ

ตั้งค่าบัญชี

ต้องการเปลี่ยนรหัสเข้าสู่ระบบใหม่?

เลือก forgot password ในหน้า loging บนแอปพลิเคชั่น ทำตามขั้นตอนบนแอปพลิเคชั่น หากไม่สามารถเปลี่ยนหรัสได้ให้ติดต่อ 02-0345252 ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อตั้งค่ารหัสใหม่

ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพาหนะ?

หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมมูลยานพาหนะ ให้ส่งอีเมล์มาที่ info.bangkok@lalamove.com พร้อมแนบรูปถ่าย รถหน้าหลังด้านข้างและป้ายทะเบียน ให้ระบุบหัวข้ออีเมล์ว่า "เปลี่ยนแปลงข้อมูลรถ"

ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคาร?

ให้คุณเข้า ล๊อกอิน เข้าระบบแล้วคลิกเลือกไปที่ "กระเป๋า" เลือกเมนู "ข้อมูลบัญชีธนาคาร" สังเกตด้านบนขวามือ ให้คลิกเลือก "แก้ไข" จากนั้นให้กรอกรายละเอียดบัญชีธนาคารใหม่

ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ใหม่ ให้คุณทำการติดต่อ 02-0345252 ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อทำการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้คุณ

การให้เรทติ้ง

ฉันต้องทำยังไงหากฉันให้เรทติ้งผิดพลาด?

คุณสามารถแก้ไขการให้เรทติ้งลูกค้าได้โดยเข้าไปที่ การให้เรทติ้งลูกค้าแล้วสามารถแก้ไขได้เลย

ฉันจะให้เรทติ้งลูกค้าของฉันได้อย่างไร?

หลักจากจัดส่งสินค้า เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คุณไปที่เมนูเลือก "บันทึก" แล้วคลิกเลือกรายการที่จะทำการให้เรทติ้ง เลือก "ให้คะแนนลูกค้า"

การรับงานขนส่ง

ราคาค่าขนส่งถูกกำหนดย่างไร?

ราคาค่าขนส่งถูกกำหนดคิดราคาตามระยะทางจากจุดรับสินค้าถึงจุดส่งสินค้าปลายทาง และประเภทรถ

ฉันสามารถ รับงานมากกว่าหนึ่งงานในเวลาเดียวกันได้หรื่อไม่?

คุณสามารถรับงานมากกว่า 1 งานได้หากว่างานนั้น ต้องใช้เวลาในการไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ยกเลิกรายการขนส่ง

หลังจากที่คุณกด "รับงาน" แล้ว คุณจะเห็นรายละเอียดรายการขนส่งที่คุณกดรับงาน คุณจะเห็นรายละเอียด ชื่อผู้ใช้พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และ ปุ่ม "โทร" คุณสามารถกดที่ปุ่ม "โทร" เพื่อโทรหาผู้ใช้ได้โดยตรง

ยกเลิกรายการขนส่ง

ฉันจะยกเลิกรายการขนส่งได้อย่างไร?

หากคุนต้องการยกเลิกงานขนส่งนั้นให้คุนติดต่อ 02-0345252 ฝ่ายบริการเลือกค้าเพื่อดำเนินการ

ระหว่างจัดส่ง

ต้องทำอย่างไรหากสินค้าที่ไปรับไม่พร้อมที่จะจัดส่ง?

หากไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้ หลังจาก 30 นาที ให้ติดต่อ 02-0345252 ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อแจ้งกับทางลูกค้าเพื่อจ่ายค่าเสียเวลาให้กับคนขับรถ

ฉันสามารถเรียกเก็บค่าที่จอดรถได้หรือไม่?

คุณสามารถแจ้งกับลูกค้าได้หากมีค่าจอดรถ โดยนำใบเสร็จแจ้งกับทางลูกค้าเพื่อจ่ายค่าที่จอดรถให้คุณโดยตรง อย่างไรก็ตามคุณจะต้องติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดนี้กับทางลูกค้าก่อนเสมอ

รายการขนส่งเสร็จสมบูรณ์

ฉันจะเรียกรับใบเสร็จได้อย่างไร?

หลักจาก รายการขนส่ง เสร็จสมบูรณ์ ใบเสร็จรับเงินจะถูกส่งไปยัง อีเมลล์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ฉันต้องทำอย่างไรหากผู้รับสินค้าปรายทางไม่พร้อมที่จะรับ

ติดต่อผู้รับปลายทาง และดำเนินการตามขันตอนแนะนำข้างต้น