ไทย

เลือกการตั้งค่าภาษาของคุณ

 • ไทย
 • English
 • บริการขนส่งสินค้าในสถานการณ์ COVID-19 : Lalamove ในฐานะผู้นำด้านการขนส่งสินค้า เราใส่ใจในการให้บริการรับ-ส่งสินค้า ถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนขับรถร่วมของเราเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาความสะอาด สุขอนามัยของคนขับร่วม รวมไปถึงยานพาหนะ และขั้นตอนการรับ-ส่งสินค้าให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด เพื่อให้การรับ-ส่งสินค้าในทุกคำสั่งซื้อ เกิดความปลอดภัยทั้งต่อลูกค้าและคนขับขับร่วมของเรา ศึกษามาตรการการขนส่งเพิ่มเติม

  อัตราค่าบริการของเรา

   

  Bike รถมอเตอร์ไซค์
  น้ำหนักไม่เกิน: 20 กก.
  ขนาดไม่เกิน (ย × ก × ส): 50 × 50 × 50 ซม.
  อัตราค่าบริการ:

  เริ่มต้นที่ 36 บาท
  (0.1-9.9 กม.): +7.2 บาท/กม.

  (10.0-29.9 กม.): +7.5 บาท/กม.
  (30 กม.ขึ้นไป): +14 บาท/กม.
  ค่าบริการขั้นต่ำ: 45 บาท

  Hatchback รถ 5 ประตู
  น้ำหนักไม่เกิน: 200กก.
  ขนาดไม่เกิน
  (ย × ก × ส):
  115 × 115 × 80 ซม.
  อัตราค่าบริการ: เริ่มต้นที่ 140 บาท + 11 บาท/กม.
    *ค่าขนส่งรวมบริการยกสินค้าขึ้นและลงจากรถโดยคนขับ ณ จุดจอดรับ/ส่งสินค้าเท่านั้น
  Pickup Truck รถกระบะตู้ทึบ
  น้ำหนักไม่เกิน: 1,100 กก.
  ขนาดไม่เกิน
  (ย × ก × ส):
  210 × 170 × 170 ซม.
  อัตราค่าบริการ: เริ่มต้นที่ 330 บาท + 14 บาท/กม.
   

  *ค่าขนส่งรวมบริการยกสินค้าขึ้นและลงจากรถโดยคนขับ ณ จุดจอดรับ/ส่งสินค้าเท่านั้น

  รถกระบะโครงเหล็กสูง
  น้ำหนักไม่เกิน: 1,100 กก.
  ขนาดไม่เกิน
  (ย × ก × ส):
   210 × 170 × 170 ซม.
  อัตราค่าบริการ: เริ่มต้นที่ 360 บาท + 14 บาท/กม.
    *ค่าขนส่งรวมบริการยกสินค้าขึ้นและลงจากรถโดยคนขับ ณ จุดจอดรับ/ส่งสินค้าเท่านั้น

   

  อัตราค่าบริการเสริม

  รถมอเตอร์ไซค์
  บริการช่วยซื้อ (1-1,000 บาท): 15 บาท
  บริการช่วยซื้อ (1,001-2,000 บาท): 15 บาท
  ไป-กลับ: 70 บาท
  กล่องบรรจุอาหาร: 0 บาท
  วางบิลเดินเอกสาร: 20 บาท
  ฝากส่ง
  (ไปรษณีย์, รถตู้):
  30 บาท
  เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง: 30 บาท
  เพิ่มจุดส่งของ: 25 บาท
   รถ 5 ประตู
  ไป-กลับ 250 บาท
  บริการช่วยขนของโดยคนขับ 100 บาท
  เพิ่มจุดส่งของ 50 บาท
  บริการช่วยซื้อ และยกของ (1-6,000 บาท)

  120 บาท

  รถกระบะตู้ทึบ
  ไป-กลับ: 300 บาท
  ความสูงพิเศษ 1.9 เมตร
  (ปกติ 1.7 เมตร)
  :
  100 บาท
  ความยาวพิเศษ 2 เมตร
  (ปกติ 1.7 เมตร
  ):
  100 บาท
  บริการช่วยขนของโดยคนขับ: 150 บาท
  บริการช่วยขนของโดยคนขับ+ผู้ช่วย: 350 บาท
  เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท
  รถกระบะโครงเหล็กสูง
  ไป-กลับ: 300 บาท
  ความสูงพิเศษ 1.9 เมตร
  (ปกติ 1.7 เมตร)
  :
  100 บาท
  ความยาวพิเศษ 2 เมตร
  (ปกติ 1.7 เมตร
  ):
  100 บาท
  บริการช่วยขนของโดยคนขับ: 150 บาท
  บริการช่วยขนของโดยคนขับ+ผู้ช่วย: 350 บาท
  เพิ่มน้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน (ปกติ 1.1 ตัน): 200 บาท
    ค่าบริการเพิ่ม  
  00:00-03:59 น. รถ 5 ประตู: 200 บาท
  รถกระบะตู้ทึบ: 200 บาท
  รถกระบะโครงเหล็กสูง: 200 บาท
  ค่าบริการรอเกินเวลา*นับจากเวลาที่คนขับ ไปถึงจุดนัด
  กรณีที่คนขับถึงนัด และรอผู้ส่งหรือผู้รับเกิน 25 นาที จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่ม ดังนี้
  ชั่วโมงแรก รถมอเตอร์ไซค์: 50 บาท
  รถ 5 ประตู: 100 บาท
  รถกระบะตู้ทึบ: 100 บาท
  รถกระบะโครงเหล็กสูง: 100 บาท
  ชั่วโมงที่ 2 เป็นต้นไป รถมอเตอร์ไซค์: 100 บาท/ชม.
  รถ 5 ประตู: 200 บาท/ชม.
  รถกระบะตู้ทึบ: 200 บาท/ชม.
  รถกระบะโครงเหล็กสูง: 200 บาท/ชม.
  ค่าธรรมเนียมการยกเลิกงานขนส่ง*
  เรียกใช้งาน ภายใน 3 ชม. รถมอเตอร์ไซค์: 50 บาท
  รถ 5 ประตู: 140 บาท
  รถกระบะตู้ทึบ: 330 บาท
  รถกระบะโครงเหล็กสูง: 360 บาท
  เรียกใช้งานล่วงหน้า 3 ชม. ขึ้นไป รถมอเตอร์ไซค์ / รถ 5 ประตู / รถกระบะตู้ทึบ / รถกระบะโครงเหล็กสูง:
  ชำระ 50% เฉพาะค่าขนส่งเท่านั้น โดยไม่นับรวมถึงบริการเสริมอื่นๆ

  วิธีการขอใบกำกับภาษี

  ลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีได้ผ่านทางแบบฟอร์ม
  แบบฟอร์มขอใบกำกับภาษี

  ขั้น
  อนการขอใบกำกับภาษี

  acct-01(resize)-01-01-1*เงื่อนไข :
  1. เฉพาะลูกค้าเงินสดเท่านั้น
  2. บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบกำกับฯ ให้ ในกรณีที่งานขนส่งเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
  3. บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบกำกับฯ ให้ ตามข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในเลขที่งานขนส่งเท่านั้น

  แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่-อีเมล์สำหรับส่งเอกสาร (ลูกค้าธุรกิจ)

  1. แจ้งเปลี่ยนแปลง ที่อยู่กิจการ
  2. แจ้งเปลี่ยนแปลง ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
  3. แจ้งเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม อีเมล์ จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

  กรอกแบบฟอร์ม
   
   
   

  ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้