นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณทุกครั้งที่คุณทำการลงทะเบียนและสั่งการส่งของ เราขอให้คุณให้ข้อมูลชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลของคุณ เพื่อใช้ในการให้บริการของเรา คุณสามารถสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลเหล่านี้ได้ Google ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนของเราใช้คุ้กกี้ในการโชว์โฆษณาบนหน้าจอของคุณ Googleใช้คุ้กกี้แบบ DART ซึ่งช่วยให้ Google คัดเลือกโฆษณาที่จะโชว์ให้คุณตามเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยม ผู้ใช้สามารถยกเลิกการใช้คุ้กกี้แบบ DART นี้ได้โดยไปที่หน้าการโฆษณาของ Google และเซ็ตการติดตั้งระบบความเป็นส่วนตัวของคุณ


การใช้งานข้อมูล
เราใช้ข้อมูลที่เราเรียกเก็บจากคุณเพื่อ 1) ปรับปรุงการให้บริการของเราแก่คุณตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคน 2) ทำการพัฒนาเว็บไซต์ของเราตามคำแนะนำติชมจากผู้ใช้ 3) พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า 4) ดำเนินการเป็นตัวกลางรับ-ส่งของ ข้อมูลของคุณไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสาธารณะจะไม่ถูกนำมาเปิดเผย แลกเปลี่ยน หรือขายให้แก่บริษัทใดๆก็ตามและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนอกจากได้รับการอนุญาติจากคุณหรือเป็นไปเพื่อใช้ในการรับ-ส่งสิ่งของตามที่คุณได้มอบหมาย 5) ใช้ในการทำโปรโมชั่น ทำแบบสอบถาม การประกวด และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของเว็บไซต์


การใช้งาน "คุกกี้"

แอพและบริการของลาล่ามูฟอาจมีการใช้งาน "คุกกี้"
การใช้งานข้อมูลกับบุคคลที่สาม
ลาล่ามูฟไม่ทำการขายข้อมูล แลกเปลี่ยน หรือนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปให้กับบุคคลที่สาม นอกเหนือจากบุคคลที่สามที่ได้รับการไว้วางใจจากเราในการบริหารเว็บไซต์ของเรา และบริหารการให้บริการรับ-ส่งของต่างๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้สัญญาที่จะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ ลาล่ามูฟอาจจะมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อรักษาสิทธิหรือความปลอดภัยของเรา โดยจะเป็นไปตามสิทธิกฎหมายของประเทศไทย สำหรับข้อมูลการใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลส่วนตัวของคุณ ลาล่ามูฟอาจมีการเผยแพร่เพื่อใช้ในการทำการตลาด การโฆษณา และอื่นๆ


การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม

ลาล่ามูฟไม่ทำการขายข้อมูล แลกเปลี่ยน หรือนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปให้กับบุคคลที่สาม นอกเหนือจากบุคคลที่สามที่ได้รับการไว้วางใจจากเราในการบริหารเว็บไซต์ของเรา และบริหารการให้บริการรับ-ส่งของต่างๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้สัญญาที่จะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ ลาล่ามูฟอาจจะมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อรักษาสิทธิหรือความปลอดภัยของเรา โดยจะเป็นไปตามสิทธิกฎหมายของประเทศไทย สำหรับข้อมูลการใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลส่วนตัวของคุณ ลาล่ามูฟอาจมีการเผยแพร่เพื่อใช้ในการทำการตลาด การโฆษณา และอื่นๆ


ข้อตกลงและเงื่อนไข

ลาล่ามูฟไม่ทำการขายข้อมูล แลกเปลี่ยน หรือนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปให้กับบุคคลที่สาม นอกเหนือจากบุคคลที่สามที่ได้รับการไว้วางใจจากเราในการบริหารเว็บไซต์ของเรา และบริหารการให้บริการรับ-ส่งของต่างๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้สัญญาที่จะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ ลาล่ามูฟอาจจะมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อรักษาสิทธิหรือความปลอดภัยของเรา โดยจะเป็นไปตามสิทธิกฎหมายของประเทศไทย สำหรับข้อมูลการใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลส่วนตัวของคุณ ลาล่ามูฟอาจมีการเผยแพร่เพื่อใช้ในการทำการตลาด การโฆษณา และอื่นๆ


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ลาล่ามูฟไม่ทำการขายข้อมูล แลกเปลี่ยน หรือนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปให้กับบุคคลที่สาม นอกเหนือจากบุคคลที่สามที่ได้รับการไว้วางใจจากเราในการบริหารเว็บไซต์ของเรา และบริหารการให้บริการรับ-ส่งของต่างๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้สัญญาที่จะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ ลาล่ามูฟอาจจะมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อรักษาสิทธิหรือความปลอดภัยของเรา โดยจะเป็นไปตามสิทธิกฎหมายของประเทศไทย สำหรับข้อมูลการใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลส่วนตัวของคุณ ลาล่ามูฟอาจมีการเผยแพร่เพื่อใช้ในการทำการตลาด การโฆษณา และอื่นๆ