อัตราค่าบริการของเรา

ค่าบริการพื้นฐาน


มอเตอร์ไซค์

น้ำหนักไม่เกิน:
ขนาดไม่เกิน (ย x ก x ส):
อัตราค่าบริการ:
(0-30 กม.)
(31 กม.ขึ้นไป)
ค่าบริการขั้นต่ำ:

20 กก.
50ซม. x 50ซม. x 50ซม.

เริ่มต้นที่ 48 บาท + 7.2 บาท/กม.
+ 14 บาท/กม.
60 บาท

รถ 5 ประตู

น้ำหนักไม่เกิน:
ขนาดไม่เกิน (ย x ก x ส):
อัตราค่าบริการ:

100 กก.
115ซม. x 115ซม. x 80ซม.
เริ่มต้นที่ 240 บาท + 12 บาท/กม.
*ค่าขนส่งรวมบริการยกสินค้าขึ้นและลงจากรถโดยคนขับ ณ จุดจอดรับ/ส่งสินค้าเท่านั้น

รถกระบะ

น้ำหนักไม่เกิน:
ขนาดไม่เกิน (ย x ก x ส):
อัตราค่าบริการ:

1,000 กก.
170ซม. X 150ซม. X 170ซม.
เริ่มต้นที่ 450 บาท + 15 บาท/กม.
*ค่าขนส่งรวมบริการยกสินค้าขึ้นและลงจากรถโดยคนขับ ณ จุดจอดรับ/ส่งสินค้าเท่านั้นอัตราค่าบริการเสริม


ไป-กลับ

มอเตอร์ไซค์:
รถ 5 ประตู:
รถกระบะ:

75 บาท
300 บาท
300 บาท

เพิ่มจุดจอดส่งของ

มอเตอร์ไซค์:
รถ 5 ประตู:
รถกระบะ:

25 บาท ต่อจุด
50 บาท ต่อจุด
50 บาท ต่อจุด

ค่าบริการนอกเวลา
(21:00 น. ถึง 23:59 น.)

มอเตอร์ไซค์:
รถ 5 ประตู:
รถกระบะ:

50 บาท
100 บาท
100 บาท

ค่าบริการนอกเวลา
(00:00 น. ถึง 06:59 น.)

มอเตอร์ไซค์:
รถ 5 ประตู:
รถกระบะ:

100 บาท
200 บาท
200 บาท

รถมีกล่องบรรจุอาหาร

มอเตอร์ไซค์:
บรรจุสินค้าขนาดไม่เกิน 40ซม. x 40ซม. x40ซม.

ฟรี

บริการวางบิล เดินเอกสาร

มอเตอร์ไซค์:

40 บาท

บริการฝากส่ง (ไปรษณีย์ รถตู้)

มอเตอร์ไซค์:

40 บาท

บริการเก็บเงิน(ค่าสินค้า)ปลายทาง

มอเตอร์ไซค์:

40 บาท

บริการจัดซื้อของ

มอเตอร์ไซค์:

25 บาท

บริการช่วยขนย้ายของ (โดยคนขับ)
สำหรับบริการช่วยขนย้ายของไม่เกิน 2 ชม. และเราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มในกรณีต่อไปนี้
          1.การขนย้ายขึ้น-ลงอาคารที่ไม่มีลิฟท์
          2.การขนย้ายของที่แตกหักง่าย
          3.การติดตั้งหรือรื้อถอน

รถ 5 ประตู:
รถกระบะ:

150 บาท
150 บาท

บริการช่วยขนย้ายของ (โดยคนขับ+ผู้ช่วย 1 คน)
โดยคนขับ+ผู้ช่วย 1 คน สำหรับบริการช่วยขนย้ายของไม่เกิน 2 ชม. และเราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มในกรณีต่อไปนี้
          1.การขนย้ายขึ้น-ลงอาคารที่ไม่มีลิฟท์
          2.การขนย้ายของที่แตกหักง่าย
          3.การติดตั้งหรือรื้อถอน

รถกระบะ:

350 บาท

รถกระบะยาวพิเศษ (2 ม.)

รถกระบะ:

100 บาท

รถกระบะสูงพิเศษ (1.9 ม.)

รถกระบะ:

100 บาท

ค่าใช้จ่ายรอสแตนด์บาย -
กรณีที่คนขับรอเกิน 25 นาทีที่จุดรับหรือส่งของ ลาล่ามูฟขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม ดังนี้

มอเตอร์ไซค์:


รถ 5 ประตูหรือรถกระบะ:

50 บาท/ชั่วโมงแรก
+100 บาท/ชั่วโมงต่อมา

100 บาท/ชั่วโมงแรก
+200 บาท/ชั่วโมงต่อมา