<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1746394678736963&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
ไทย

เลือกการตั้งค่าภาษาของคุณ

  • ไทย
  • English
  • บริการขนส่งสินค้าในสถานการณ์ COVID-19 : Lalamove ในฐานะผู้นำด้านการขนส่งสินค้า เราใส่ใจในการให้บริการรับ-ส่งสินค้า ถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนขับรถร่วมของเราเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาความสะอาด สุขอนามัยของคนขับร่วม รวมไปถึงยานพาหนะ และขั้นตอนการรับ-ส่งสินค้าให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด เพื่อให้การรับ-ส่งสินค้าในทุกคำสั่งซื้อ เกิดความปลอดภัยทั้งต่อลูกค้าและคนขับขับร่วมของเรา ศึกษามาตรการการขนส่งเพิ่มเติม

    ร่วมทีมคนขับกับลาล่ามูฟ โอกาสสร้างรายได้เพิ่มกับเรา!

    API banner image