บัญชี และ การชำระเงิน

ฉันลืมรหัสเข้าใช้

หากคุณลืมรหัสเข้าใช้ คุณสามารถตั้งค่ารหัสใหม่ได้โดยเข้าไปที่ หน้า login > Forget Password? จากนั้นใส่หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ ที่คุณทำการลงทะเบียนไว้กับบัญชี Lalamove

หากคุุณเลือก อีเมล์ คุณจะได้รับ อีเมล์จาก Lalamove และ ลิงค์เพื่อทำการตั้งค่า รหัสใหม่ คำแนะนำ ให้ใช้รหัสผ่านที่มีความจำเพาะเจาะจง

ฉันไม่ได้รับ ใบเสร็จ หรือ อีเมล์

หากคุณไม่ได้รับใบเสร็จ หรือ อีเมล์ จาก Lalamove โปรดตรวจสอบอีเมล์ในกล่อง Junk หรือ Spam อีเมล์ หากคุณพบอีเมล์ Lalamove ให้เลือกเป็น Not Junk เพื่อป้องกันไม่ให้อีเมล์ ถูกส่งเข้ากล่อง Junk หรือ Spam อีเมล์

คุณสามารถติดตาม เพื่อรับใบเสร็จทางอีเมล์ ได้ทุกเวลา โดยเลือก "การตั้งค่า" (setting) จาก เมนูหลัก เสร็จแล้วให้เลือกที่ "แก้ไข" (edit) กรอกอีเมล์ แล้วเลือกที่ "บันทึก" (update)

การชำระเงิน ด้วย เงินในระบบ

"เงินในระบบจะต้องถูกเปิดใช้งานก่อนถึงสามารถใช้ได้ สามารถติดต่อได้ที่ info.th@lalamove.com

เมื่อคุณเปิดเงินในระบบแล้วคุณสามารถชำระเงินผ่านเงินในระบบได้ โดยเลือกชำระเป็นเงินในระบบแทนเงินสด"

การชำระเงิน ด้วย เงินสด

เลือก ชำระเงินด้วย เงินสด โดยเลือก เงินสด ระบบจะส่งคำสั่งเรียกงานขนส่งให้อัตโนมัติ

การใช้ รหัสส่งเสริมการขาย

ลาล่ามูฟ ให้ผู้ใช้งานได้รับ ส่วนลด หรือ โปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ โดยการใช้งานผ่าน รหัสโปรโมชั่น

การใช้ ลาล่ามูฟ รีวอรด์

ลาล่ามูฟ รีวอรด์ จะถูกเพิ่มเข้าไปในเงินในระบบอัตโนมัติ หากคุณเรียกงานขนส่ง ให้เลือกชำระจากเงินในระบบ จากนั้นเงินจะถูกหักออกจากเงินในระบบ

การใช้งาน ลาล่ามูฟ

 

วิธีเรียกงานขนส่ง

เลือกประเภทรถที่จะใช้บริการ กำหนดจุดรับสินค้าจากที่ตั้งบัจจุบัน หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจุดรับสินค้าให้พิมพ์ค้นหาหรือเลื่อนหมุดเพื่อกำหนดจุดรับส่ง และ กำหนดจุดส่งสินค้าปลายทาง เลือกใช้งานขนส่งทันที หรือ เลือกจองใช้งานล่วงหน้า เลือกวิธีการการชำระเงิน กดปุ่ม เรียกใช้งาน หลังจากนั้นรอ คนขับตอบรับงานขนส่ง

ดูราคาค่าขนส่ง

เลือกประเภทรถที่จะใช้บริการ กำหนดจุดรับ-ส่ง และกดเลือก เรียกงานทันที หรือเรียกงานล่วงหน้า ราคาค่

วิธีการเรียกงานขนส่งล่วงหน้า

เลือกประเภทรถที่จะใช้บริการ กำหนดจุดรับ-ส่ง และกดเลือก เรียกใช้งานขนส่งล่วงหน้า กรอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ แล้วกด ""ต่อไป"" หลังจากนั้นเลือก วิธีการชำระเงิน แล้วกดเรียกใช้งานขนส่ง รอขนขับรับงาน เป็นอันเสร็จสิ้น

เพิ่มจุดส่งของ

เลือกประเภทรถที่จะใช้บริการ กำหนดจุดรับ-ส่ง จากนั้นให้เพิ่มจุดโดยการกดที่ปุ่ม + เพื่อเพิ่มจุดส่งของจากนั้นกำหนดจุดส่งของตามต้องการ กดเลือก เรียกงานทันที หรือเรียกงานล่วงหน้ากรอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ แล้วกด ""ต่อไป"" หลังจากนั้นเลือก วิธีการชำระเงิน แล้วกดเรียกใช้งานขนส่ง รอคนขับรับงาน เป็นอันเสร็จสิ้น

เลือกใช้ คนขับรถที่ชื่นชอบ

เลือกประเภทรถที่จะใช้บริการ กำหนดจุดรับ-ส่ง กดเลือก เรียกงานทันที หรือเรียกงานล่วงหน้า กรอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ แล้วกด ""ต่อไป"" หลังจากนั้นเลือก ""เรียกงานให้คนขับที่ชอบก่อน"" เลือกวิธีการชำระเงิน แล้วกดเรียกใช้งานขนส่ง รอคนขับรับงาน เป็นอันเสร็จสิ้น

"อะไรคือ ETA ?

ก่อนที่จะถึงจุดรับสินค้า ที่แสดงบนแอปพลิเคชั่น เป็นเพียงเวลาโดยประมาณที่คนขับจะถึงจุดรับสินค้า

หลักจากที่ได้รับสินค้าแล้ว ในแอปพลิเคชั่นจะแสดงเวลาโดยประมาณที่คนขับจะถึงจุดส่งของ

หมายเหตุ เวลาโดยประมาณ ไม่ได้เป็นการรับประกันเวลารับ-ส่ง สินค้าแต่อย่างใด เนื่องจากปัจจัยภายนอก อาทิ เช่น สภาพอากาศ สภาพการจราจร เส้นทาง และ อื่นๆ"

แก้ไขงานขนส่ง

หากคุณต้องการ แก้ไขรายละเอียด งานขนส่ง สามารถโทรติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า 0-2034-5252

ติดต่อคนขับรถ

หากคุณต้องการติดต่อกับคนขับรถ ให้คุณเข้าไปที่เมนู และไปที่ ""รายการ"" ในแอปพิลเคชั่น แล้วกดที่ปุ่ม ""โทร"" หาคนขับรถ

ยกเลิกงานขนส่ง

คุณสามารถ ยกเลิกงานขนส่งได้หลักจากที่ รายการเรียกนั้นได้รับการตอบรับจากคนขับแล้ว ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกจะถูกเก็บก็ต่อเมื่อคนขับถึงที่รับสินค้าแล้วเท่านั้น

การยกเลิก ก่อนคนขับรับงาน

กดปุ่ม กากบาท ค้างไว้จนกระทั่ง มีข้อความ ""คุณแน่ใจว่าต้องการ

ยกเลิกรายการ"" เสร็จแล้วกด "ยกเลิก"
การยกเลิก หลักจากคนขับรับงานแล้วภายใน 5 นาที
กดปุ่ม กากบาท ค้างไว้จนกระทั่ง มีข้อความ ""คุณแน่ใจว่าต้องการ

ยกเลิกรายการ"" เสร็จแล้วกด "ยกเลิก"
การยกเลิก หลักจากคนขับรับงานแล้วเกิน 5 นาที
หากคุณต้องการ ยกเลิก รายการ หลังจากคนขับรับงานแล้ว 5 นาที คุณจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 0-2034-5252 เพื่อยกเลิกรายการและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ระหว่าง การขนส่ง

ข้อมูลคนขับรถ

หลังจากคนขับรับงานขนส่งแล้ว บนแอปพลิเคชั่น ของคุณจะแสดงข้อมูลคนขับ และข้อมูลรถของคนขับ เมื่อคนขับถึงจุดรับสินค้าให้ตรวจสอบรูปและลักษณะรถว่าตรงกับข้อมูลใน แอปพลิเคชั่น คนขับจะถามชื่อคุณและรายละเอียดก่อนรับสินค้าเพื่อจัดส่ง

ยกเลิกรายการขนส่ง

หากคุณต้องการ ยกเลิกรายการขนส่ง คุณจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 0-2034-5252 เพื่อยกเลิกรายการขนส่ง และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ฉันต้องจ่ายค่าที่จอดรถหรือไม่?

ค่าที่จอดรถไม่รวมอยู่ในค่าบริการขนส่ง หากว่าคนขับเรียกร้องค่าที่จอดรถให้คนขับติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อประสานงานเรียกเก็บค่าที่จอดรถ

ฉันต้องจ่ายค่าทางด่วนหรือไม่?

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าทางด่วน

ฉันต้องจ่ายค่าบริการนอกเวลาหรือไม่?

ใช่, เรามีเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมืองานนั้นเป็นงานนอกเวลาตั้งแต่ 21.00 - 23.59 น. และ 00.00 - 06.59 น. ข้อมูลเพิ่มเติม here

เมื่อรายการขนส่งเสร็จสมบูรณ์

เรทติ้ง คนขับรถ

ผู้เรียกงานขนส่ง สามารถให้เรทติ้คนขับได้ หลังจากที่งานขนส่งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถให้ เรทติ้งคนขับรถได้ โดยการให้ ดาวตั้งแต่ 1-5 ดาว แก่คนขับรถหากคุณพอใจมากให้ 5 ดาวถึง 1 ดาว แก่คนขับ

ขอใบเสร็จรับเงิน

เมื่องานขนส่งเสร็จสิ้น ระบบจะส่งใบเสร็จรับเงินให้คุณทางอีเมล์ที่คุณลงทะเบียนไว้กับ ลาล่ามูฟ หากคุณไม่ได้รับอีเมล์ให้คุณตรวจสอบใน เมล์ขยะเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีอีเมล์ถูกส่งไปจริง ให้คุณตั้งค่าเปิดระบบ ให้สามารถรับ e-reciept ได้ โดยเข้าไปที่ การตั้งค่าในแอปพลิเคชั่น จากนั้นไปที่ แก้ไข แล้วกรอก อีเมล์ที่คุณต้องการ

การสร้างบัญชีการใช้งาน

ลาล่ามูฟ คืออะไร

ลาล่ามูฟ ก่อตั้งเมื่อปี 2013 โดยใช้ชื่อว่า EasyVan ใน ฮองกง ลาล่ามูฟกลายมาเป็นผู้นำด้านการขนส่งในรูปแบบ On Demand ผ่านการเรียกใช้งานขนส่งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ ลาล่ามูฟ เชื่อมโยงเครือข่ายคนขับรถและผู้ใช้งานให้มากเจอกัน จนกลายมาเป็น ลาล่ามูฟ ในปัจจุบัน

ต้องการสร้างบัญชีการใช้งาน

หากคุณต้องการสร้างบัญชีสิ่งที่ต้องเตรียมคือ อีเมล์ และ เบอร์โทรศัพท์ และสิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างรหัสผ่านเพื่อเปิดใช้งาน โดยยอดรับเงือนไขและข้อกำหนด

กรอกชื่อและนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เมื่อเสร็จแล้วระบบจะส่งรหัสข้อความเพื่อยืนยันตัวตน หลักจากที่คุณกรอกรหัสยืนยันแล้ว คุณก็สามารถใชเปิดใช้งานและเรียกงานขนส่งได้เลย

สำหรับบัญชีธุระกิจ
กรุณาติดต่อ business.th@lalamove.com เพื่อแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ

เบอร์โทรศัพท หรือ อีเมล์ ที่เปิดใช้านแล้ว

คุณไม่สาารใช้เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ ที่ถูกเปิดใช้งานแล้วได้อีกต่อไป หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 0-2034-5252

ฉันต้องการใช้เรียกงานขนส่ง ลาล่ามูฟ ผ่าน คอมพิวเตอร์

หากคุณไม่สามารถเรียกใช้งานขนส่ง ลาล่ามูฟ ผ่าน คอมพิวเตอรืได้โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า 0-2034-5252

ลงทะเบียนคนขับรถ

"ลงทะเบียนคนขับรถ ลาล่ามูฟ

คุณสามารถลงทะเบียนเป็นคนขับรถ ลาล่ามูฟได้โดยการ ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น (Lalamove Driver) คุณสามารถรับงานผ่านแอปพลิเคชั่นนี้ได้ 

here

คำถามทั่วไปเกียวกับ ลาล่ามูฟ

เวลาเปิด-ปิดการให้บริการ

ลาล่ามูฟ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด คุณสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอดเวลา สำหรับฝ่ายบริการลูกค้าเปิดทำการตั่แต่เวลา 9.00-22.00 น.

ฉันสามารถส่งสินค้าปริมาณมากๆหลายๆที่ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

แน่นอน! คุณสามารถทำได้โดยการเลือกประเภทรถตามขนาดสิ่งของและปริมาณที่จะส่งให้จัดส่งได้ ตามขนาดและความสูงที่กำหนด

ลาล่่ามูฟให้บริการครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง

ลาล่ามููฟ ให้บริการในพื้นที่ กรุงเทพมาหนครและเขตปริมณฑล สมุทรปราการ นนทบุรี ประทุมธานี สำหรับ รถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ 5 ประตู หากคุณต้องการส่งสินค้าไปต่างจังหวัดสามารถเรียกใช้รถกระบะ เลือกจุดรับสินค้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถเลือกจุดส่งต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศ

มีข้อจำกัดในการขนส่งหรือไม่

สินค้าที่แตกหักได้ (เช่น คัพเค้ก แก้ว และจานชามเซรามิก) หรือสินค้าถอดประกอบ ไม่แนะนำให้ใช้บรรการขนส่ง ลาล่ามูฟจะไม่รับผิดชอบใดๆหากสินค้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้น

เมือไรที่ฉันจะได้รับสินค้า?

เมื่อคุณเรียกงานขนส่งและคนขับตอบรับงานแล้วสินค้าจะของคุณจะถูกส่งถึงปลายทางใน 1 ชัวโมง สำหรับการขนส่งโดยรถมอเตอร์ไซค์

สำหรับรถกระบะและแฮชแบค์ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง

How do I know which vehicle type I need?

ฉันสามารถเลือกใช้บริการรถแต่ละประเภทได้อย่างไร
คุณสามารถเลือกประเภทรถที่จะใช้บริการได้ผ่านแอปพลิเคชั่น

รถมอเตอร์ไซค์
น้ำหนักไม่เกิน: 20กก.
ขนาดไม่เกิน (ย × ก × ส): 50ซม. × 50ซม. × 50ซม.
อัตราค่าบริการ: เริ่มต้นที่ 48 บาท
(0-30 กม.): +7.2 บาท/กม.
(31 กม.ขึ้นไป): +14 บาท/กม.
ค่าบริการขั้นต่ำ: 60 บาท

รถยนต์ 5 ประตู
น้ำหนักไม่เกิน: 100กก.
ขนาดไม่เกิน (ย × ก × ส): 115ซม. × 115ซม. × 80ซม.
อัตราค่าบริการ: เริ่มต้นที่ 240 บาท + 12 บาท/กม.

รถกระบะ
น้ำหนักไม่เกิน: 1,000กก.
ขนาดไม่เกิน (ย × ก × ส): 170ซม. × 150ซม. × 170ซม.
อัตราค่าบริการ: เริ่มต้นที่ 450 บาท + 15 บาท/กม.

มีประกันสินค้าระหว่างจัดส่งหรือไม่?

ลาล่ามูฟ มีประกันสินค้าให้ระหว่างจัดส่งไม่เกิน 3,000 เมื่อขนส่งสินค้าด้วยรถมอเตอร์ไซค์ และ ประกันสินค้าให้ระหว่างจัดส่งไม่เกิน 7,000 เมื่อขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์ 5 ประตู และ รถกระบะ โปรดเก็บสิงค้าที่เสียหายหรือถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานแล้วส่งมาที่ info.th@lalamove.com เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาและส่งเรื่องการเครมประกันภายใน 24 ชั่วโมง