PanalomoveMain ImgTHÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG 20 ĐƠN DÀNH RIÊNG CHO ĐỐI TÁC TÀI XẾ MỚI

Đối tác tài xế Lalamove thân mến,
Lalamove mang đến đối tác chương trình THƯỞNG dành riêng cho đối tác tài xế mới trong 07 ngày đầu tiên kích hoạt,  thông tin như sau:

 

Số đơn hàng hoàn thành trong 7 ngày

Tiền thưởng
20 đơn 100.000

 

 
Lưu ý: - Tổng 20 đơn hàng không giới hạn thời gian hoạt động hoặc số đơn hoàn thành mỗi ngày.
           - Lalamove sẽ cộng tiền thưởngvào ví chính sau 2 ngày kể từ ngày cuối của giai đoạn 7 ngày đầu này.

 

Nhận đơn nhận thưởng cùng Lalamove đối tác nhé!