Home-banner
Thông tin chương trình
Đơn vị cung cấp Got It! - Send a gift to anyone at anytime, instantly! Gifting is ...
Nội dung ưu đãi Bác tài được giảm giá trên hóa đơn khi thanh toán bằng kèm mã ưu đãi
Đối tượng áp dụng Bác tài siêu sao xe máy và xe tải
Thời gian áp dụng Được áp dụng cho đến khi có thông báo mới
Cách thức áp dụng

Bác tài nhận được mã ưu đãi giảm giá từ Lalamove.
Xuất trình mã ưu đãi khi thanh toán hóa đơn cho thu ngân

Địa điểm áp dụng

Vui lòng tham khảo link đính kèm https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xundpxyV0gywbomH6pu4rp_4Mq7oYMuwp-XTtz5TQM4/edit#gid=1910330502

Hỗ trợ thông tin

Hotline Got it 1900 58 88 20

 

Here are the driver benefits and perks for our Lalamove Partner Driver in the Philippines! Get exclusive discounts, promos, and freebies from our partners, all you have to be is a Lalamove Partner Driver. Different benefits await, from simple things such as fuel, and maintenance discounts to bigger savings on vehicle purchases to improve your experience on the road! Get all of these when you sign up now!