LALAMOVE HÀ NỘI - KÊNH THÔNG TIN CẬP NHẬT CÁC TIN TỨC QUAN TRỌNG

Lalamove cập nhật quy trình giao nhận hàng hóa trên phiên bản cập nhật Lalamove


Lalamove hướng dẫn tham gia nhiệm vụ và nhận thưởng trên phiên bản cập nhật Lalamove

https://www.lalamove.com/hn_huongdannhanhiemvu

[Xe tải] Lalamove cập nhật hướng dẫn nghiệm thu hình ảnh sticker quảng cáo lalamove 

https://www.lalamove.com/hn_nghiemthusticker

Lalamove hướng dẫn thao tác tính năng mới trên phiên bản cập nhật lalamove

https://www.lalamove.com/hn-capnhattinhnangmoi