MỨC PHÍ CƠ BẢN
Pricing
Motorcycle
Dịch vụ giao hàng bằng XE MÁY
ĐẶT XE NGAY
Giao Hàng  
Trọng lượng tối đa 30 KG
Kích thước giới hạn (Dài x Rộng x Cao) 40 cm × 40 cm × 40 cm
Phí tối thiểu 25,000 VND
Cước phí ban đầu 25,000 VND
Khoảng cách ban đầu 5 km
Phí sau 5km 5,000 VND mỗi km tiếp theo
   
Thu Hộ**  
Trọng lượng tối đa 30 KG
Kích thước giới hạn (Dài x Rộng x Cao) 40 cm × 40 cm × 40 cm
Phí tối thiểu 30,000 VND
Cước phí ban đầu 30,000 VND
Khoảng cách ban đầu 5 km
Phí sau 5km 5,000 VND mỗi km tiếp theo
**Thu Hộ lên đến 2 triệu VNĐ  

 

Phí thu thêm

CBD-01.png Phụ phí
Phí buổi đêm* 5,000 VND mỗi chuyến
Phí ngày lễ* 5,000 VND mỗi chuyến
Thêm điểm dừng 5,000 VND mỗi điểm dừng
CBD-01.png Yêu cầu thêm
Giao hàng tận tay* 5,000 VND mỗi chuyến
Quay lại điểm nhận hàng* 25,000 VND mỗi điểm dừng
*Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng