TIẾNG VIỆT

Chọn tùy chọn ngôn ngữ của bạn

 • TIẾNG VIỆT
 • English
 • Nghiêm túc thực hiện theo Quy định của Nhà nước & mong muốn luôn được đồng hành cùng Quý khách hàng, Lalamove vẫn duy trì tất cả các dịch vụ giao nhận hoạt động bình thường tại cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tất cả các Đối Tác Tài Xế của Lalamove đã được hướng dẫn chi tiết & cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhằm đảm bảo về một dịch vụ giao hàng an toàn - nhanh chóng - chuyên nghiệp. Để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về Giao Hàng An Toàn, Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây.

  ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

   

  Diễn giải

  1. Trừ trường hợp đặc biệt hoặc được diễn giải theo nghĩa khác hoặc theo yêu cầu ngữ cảnh, các khái niệm trong điều khoản và chính sách này có ý nghĩa như sau:
  • "Lalamove" có nghĩa là Công ty TNHH Lalamove Vietnam, công ty Việt Nam có mã số thuế 0314790969, trụ sở đăng ký tại 327-329 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • "Phương Tiện Tham Gia" có nghĩa là các phương tiện giao thông được sử dụng bởi Tài Xế để thực hiện Dịch Vụ. 
  • Chuyển Phát Viên” hoặc “Tài Xế” là người sử dụng Phương Tiện Tham Gia, ký hợp đồng hợp tác với Lalamove để thực hiện Dịch Vụ theo yêu cầu của Khách hàng thông qua Ứng dụng Lalamove.
  • "Dịch Vụ" có nghĩa là các dịch vụ được quy định tại mục Dịch Vụ bên dưới.
  • "Quảng Cáo" có nghĩa là thông báo khuyến mại xuất hiện trên thiết bị di động của bạn trong quá trình hoạt động của Ứng Dụng Lalamove.
  • Bưu Gửi” là (các) gói, kiện được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp bởi các Chuyển Phát Viên theo sự điều hành của Lalamove thông qua việc sử dụng Ứng Dụng Lalamove. Đơn vị của Bưu Gửi được tính thành 1 (một) kiện hoặc gói hàng hóa được đóng, dán hoặc niêm phong bởi Khách hàng, bất kể bên trong Bưu Gửi có bao nhiêu hiện vật.
  • Ứng Dụng Lalamove” là ứng dụng điện tử trên thiết bị di động do Lalamove phát triển, vận hành và quản lý nhằm tạo sự tương tác giữa Chuyển Phát Viên và Khách hàng khi Khách hàng có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ.
  • Phí Dịch Vụ” là phí của từng Dịch Vụ. 

  Phí Dịch Vụ được tính căn cứ theo bảng giá Lalamove niêm yết trên Hệ Thống và được công khai tại https://www.Lalamove.com/vietnam/hcmc/vi/pricing.

  • Hệ Thống” là cổng thông tin (website), Ứng Dụng Lalamove và toàn bộ các Hệ Thống thông tin khác do Lalamove quản lý về nội dung, hoạt động; được sử dụng để cung cấp, công bố thông tin liên quan đến Dịch Vụ và các thông tin liên quan.
  1. Lalamove cung cấp mạng lưới vận chuyển dựa trên nền tảng Ứng Dụng Lalamove trên điện thoại thông minh và web app. Thông qua mạng lưới này bất kỳ ai có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ đều có thể sử dụng Ứng Dụng Lalamove để được kết nối trực tiếp với Chuyển Phát Viên (đã được Lalamove xác nhận trong vai trò Chuyển Phát Viên) để thực hiện Dịch Vụ. Khi tham gia vào mạng lưới vận chuyển của Lalamove, chúng tôi (Lalamove) hiểu và xem rằng bạn (“Khách hàng”) đã đọc, tìm hiểu, và chấp nhận đồng ý sử dụng Ứng Dụng Lalamove, Dịch Vụ theo các quy định tại điều khoản và chính sách này. Điều khoản và chính sách (“Điều Khoản và Chính Sách”) này được xem như một thỏa thuân giữa Lalamove và Khách hàng. Điều Khoản và Chính Sách này có thể thay thế bất kì thỏa thuận, thương lượng khác đối với những đối tượng được bảo hộ. Trừ trường hợp Lalamove và Khách hàng có thỏa thuận khác, Điều Khoản và Chính Sách này cũng sẽ được ưu tiên áp dụng hơn bất kì thỏa thuận nào giữa Lalamove và Khách hàng, dù bằng văn bản hay lời nói.
  2. Những từ chỉ số ít sẽ bao gồm cả số nhiều; những từ chỉ giới tính nam sẽ bao gồm giới tính nữ, các giới tính được công nhận khác và điều ngược lại cũng sẽ được áp dụng.
  3. Trừ khi trường hợp có thỏa thuận hay được quy định khác, việc tham chiếu, trích dẫn hay dẫn giải bất kỳ nội dung của điều khoản, quy định hay nguyên tắc nào đều sẽ được xem là việc tham chiếu, trích dẫn hoặc dẫn giải các quy định của Điều Khoản và Chính Sách này.
  4. Thông tin đơn hàng bao gồm tất cả dữ liệu được Lalamove yêu cầu cho một đơn hàng như sau:
   • Thông tin của người gửi hàng (Tên, Số điện thoại, Địa chỉ)
   • Thông tin của người nhận hàng (Tên, Số điện thoại, Địa chỉ)
   • Dịch Vụ cộng thêm: Khách hàng chọn các lựa chọn theo nhu cầu
   • Ghi chú: Giá trị tiền cần Tài Xế ứng trước, cảnh báo, hướng dẫn thêm về đơn hàng.
   • Mã khuyến mãi: Nếu có. Nếu Khách hàng không nhập mã khuyến mãi, chúng tôi mặc nhiên ghi nhận phí vận chuyển hiện thị trên Ứng Dụng Lalamove.

  Quyền lợi và Trách nhiệm của Khách hàng

  1. Khách hàng được phép cài đặt Ứng Dụng Lalamove trên thiết bị di động cá nhân cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.
  2. Khách hàng được bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định bảo mật của Lalamove (xem thêm Chính Sách Bảo Mật).
  3. Khách hàng chỉ có thể truy cập Dịch Vụ bằng cách sử dụng phương tiện hoặc thiết bị được cho phép. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra để đảm bảo rằng Khách hàng tải về đúng Ứng Dụng Lalamove cho thiết bị của mình. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng không có thiết bị tương thích hoặc nếu Khách hàng tải sai phiên bản Ứng Dụng Lalamove cho thiết bị của mình. Lalamove có quyền chấm dứt Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng Lalamove nếu Khách hàng sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng Lalamove trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho phép.
  4. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản của mình trên Ứng Dụng Lalamove (“Tài Khoản”).
  5. Khách hàng sẽ thanh toán Phí Dịch Vụ bằng phương thức thanh toán Khách hàng chọn lựa theo số tiền thể hiện trên Ứng Dụng Lalamove tại thời điểm Khách hàng sử dụng Dịch Vụ.
  6. Khách hàng có nghĩa vụ đóng gói, gia cố Bưu Gửi, không để bị rách, hư, tem bị bể, các mặt dính vào nhau. Khách hàng có nghĩa vụ đóng gói kỹ các đơn hàng dễ vỡ hay dễ gãy và dán ghi chú lên rõ ràng. Tài Xế có quyền từ chối nhận Bưu Gửi nếu Bưu Gửi không thỏa mãn các điều kiện tại điều này hoặc các quy định tại Điều Khoản và Chính Sách.
  7. Khách hàng phải kiểm tra và xác nhận Tài Xế nhận Bưu Gửi của mình. Các khiếu nại chỉ được Lalamove tiếp nhận khi các thông tin Khách hàng cung cấp khớp với chi tiết đơn hàng trên Hệ Thống.
  8. Trong trường hợp Khách hàng mất điện thoại hoặc thay đổi số điện thoại đăng ký Tài Khoản, Khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH) của Lalamove để tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp Khách hàng quản lý quá trình sử dụng Dịch Vụ của mình. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp Khách hàng không thông báo cho Lalamove dẫn đến việc có bên thứ ba sử dụng Tài Khoản đó của Khách hàng để thực hiện yêu cầu.
  9. Khách hàng sẽ không ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao Tài Khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ.
  10. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ hàng hóa mà mình yêu cầu Tài Xế thực hiện Dịch Vụ.
  11. Người ùng không được phép thuê, cho thuê, cấp phép lại, phân phối hay chuyển giao bản sao của Ứng Dụng Lalamove hoặc giấy phép sử dụng Ứng Dụng Lalamove cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  12. Khách hàng không được sửa đổi, điều chỉnh, can thiệp kỹ thuật, tháo rời, dịch Ứng Dụng Lalamove hoặc tạo ra các sản phẩm phát sinh dựa trên Ứng Dụng Lalamove.
  13. Khách hàng không được làm gián đoạn hoạt động bình thường của Ứng Dụng Lalamove, hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp nào để xuất hoặc sửa đổi mã nguồn của Ứng Dụng Lalamove.
  14. Khách hàng không được tải lên hoặc gửi bất kỳ loại virus máy tính, trojans, hoặc mã độc hại.
  15. Ngoài giấy phép sử dụng Ứng Dụng Lalamove được cấp tại khoản 2, không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp cho Khách hàng, và quyền sở hữu Ứng Dụng Lalamove và tất cả các quyền khác được Lalamove và các nhà cung cấp bảo lưu rõ ràng.
  16. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm hoặc Lalamove nhận thấy Khách hàng có dấu hiệu vi phạm, Lalamove có quyền ngay lập tức đóng Tài Khoản của Khách hàng mà không cần phải lấy ý kiến hay được sự đồng ý của Khách hàng hoặc bên thứ ba nào khác. Đồng thời, Lalamove có toàn quyền quyết định về việc cho phép Khách hàng được tái đăng ký Tài Khoản mới sau khi vi phạm.

  Dịch Vụ

  1. Thông qua Ứng Dụng Lalamove, Lalamove sẽ phân bổ, điều hành và kiểm soát thông tin đơn hàng của Khách hàng và chi tiết về chuyến đi cũng như Phương Tiện Tham Gia mà Khách hàng yêu cầu đến các Tài Xế để Tài Xế chấp nhận và tiến hành thực hiện Dịch Vụ.
  2. Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng Lalamove không phải là đại lý hoặc đại diện của Khách hàng; đại lý hoặc đại diện của các Phương Tiện Tham Gia, Tài Xế và không phải là một bên trong hợp đồng thuê các Phương Tiện Tham Gia, Tài Xế.
  3. Khách hàng phải bảo vệ tên đăng nhập và mật khẩu nào mà Lalamove có thể cung cấp cho bạn liên quan đến Ứng Dụng Lalamove và các Dịch Vụ và không được tiết lộ cho bên thứ ba.
  4. Lalamove sẽ hiểu rằng người nào sử dụng Ứng Dụng Lalamove trên thiết bị di động của bạn dưới tên đăng nhập và mật khẩu của bạn sẽ là bạn hoặc ai đó được bạn ủy quyền.

  Dịch Vụ Thu Hộ

  1. Phương thức thanh toán:
   1. Khi đến lấy hàng, Tài Xế ứng trước cho Khách hàng tiền thu hộ (nếu có) bằng tiền mặt, sau khi khấu trừ các phí Khách hàng đảm nhận mà chưa được thanh toán trước. Khách hàng hoàn toàn có quyền từ chối Tài Xế và yêu cầu Tổng đài CSKH kết nối với Tài Xế mới nếu Tài Xế nhận đơn không đáp ứng đủ tiền thu hộ. Trường hợp Khách hàng và Tài Xế có giao dịch riêng, ngoài kiểm soát của Lalamove, Lalamove sẽ từ chối hỗ trợ.
   2. Trường hợp trả trước các loại phí, Khách hàng thực hiện qua ví điện tử trả trước trên Hê Thống Lalamove và nhận tiền ứng trước bằng tiền mặt từ Tài Xế theo như giá trị đơn hàng, Tài Xế sau đó sẽ nhận lại phần tiền ứng từ phía Người nhận.
  2. Tổng số tiền thu hộ không vượt quá 3.000.000 (ba triệu đồng) trên mỗi lần giao dịch. Với giá trị cao hơn, Lalamove sẽ từ chối hỗ trợ.
  3. Trường hợp hủy, hoàn trả đơn hàng:
   1. Trường hợp Khách hàng đã thanh toán: khi nhận lại đơn hàng, Khách hàng phải thanh toán số tiền thu hộ đã được ứng trước cộng thêm 25,000đ phí chiều về cho Tài Xế.
   2. Trường hợp Người nhận chịu phí vận chuyển: khi nhận lại đơn hàng, Khách hàng phải thanh toán số tiền thu hộ đã được ứng trước, cộng thêm 100% phí chiều đi và 25,000đ phí chiều về cho Tài Xế.
   3. Trường hợp được coi là hủy đơn hàng:
    • Người nhận từ chối lấy hàng.
    • Theo yêu cầu trực tiếp từ phía Khách hàng.
    • Tài Xế giao hàng không liên lạc được với người nhận quá 3 lần liên tục trong 20 phút.
   4. Lalamove sẽ không tính phí trả lại trong trường hợp cụ thể này:
    • Nếu không liên lạc được Khách hàng, hàng hóa sẽ được trả lại văn phòng Lalamove
    • Một khi hàng hoá ở tại văn phòng Lalamove, Khách hàng phải tự sắp xếp và thanh toán phí trả lại hàng
    • Không có tuỳ chọn hoàn trả tự động.

  Quy định về Ví điện tử

  1. Việc nạp tiền sẵn vào Ví điện tử Lalamove sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Khách hàng, tối đa các lợi thế về thanh toán không dùng tiền mặt. 

   

  1. Khách hàng có thể nạp tiền vào Ví điện tử bằng cách liên kết các loại thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế (Credit/Debit từ Visa/Mastercard/JCB/Amex), chuyển khoản, hoặc các hình thức khác được Lalamove hỗ trợ.
  2. Số dư trên ví được sử dụng để thanh toán phí vận chuyển của các đơn hàng được thiết lập trên Ứng Dụng Lalamove Lalamove và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hình thức chuyển khoản khác.

  Quy định về hàng hóa

  1. Khách hàng thực hiện tất cả công việc cần thiết trong việc sắp xếp, đóng gói, ghi chú hàng hóa và thông báo trước cho Tài Xế giao hàng về đặc tính hàng hóa cần lưu ý khi vận chuyển.
  2. Kích thước gói hàng: 40 x 40 x 40 (cm), khối lượng không quá 30kg.
  3. Các chủng loại hàng hóa không thuộc nhóm bị cấm vận chuyển theo pháp luật Việt Nam hoặc bị từ chối vận chuyển.
   • Tiền dưới mọi hình thức.
   • Các chất ma túy tiền ma túy, các chất kích thích thần kinh.
   • Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự (súng, đao, kiếm , dao kéo, phù hiệu....)
   • Các loại vật liệu nổ, chất dễ cháy, các chất gây nguy hiểm, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.
   • Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm
   • Các loại hàng hóa, tài liệu vi phạm các quy định của Nhà nước về hàng cấm gửi, cấm xuất khẩu.
   • Động vật sống hoặc thi thể động vật.
   • Các mặt hàng khác xác nhận tại thời điểm mua hàng hoặc vận chuyển.
   • Hàng hóa có thể gây nguy hại cho nhân viên khai thác, phương tiện vận chuyển và các loại khác.
   • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu (kể cả các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan..)
   • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử)
   • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam
   • Các mặt hàng có giá trị cao như các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí, v.v
   • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
   • Bản gốc của hồ sơ, bản vẽ, tài liệu, ghi âm điện tử hoặc hóa đơn mà chưa được sao lưu, cất giữ.

  Tài Xế có quyền yêu cầu, kiểm tra hàng hóa từ người gửi hàng trước khi vận chuyển và có quyền từ chối những đơn hàng không thỏa mãn các quy định tại Điều Khoản và Chính Sách này.

  Tài Xế hoặc Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm pháp lí nếu trong quá trình vận chuyển, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện Tài Xế đang vận chuyển những hàng hóa cấm, hàng hóa vi phạm pháp luật. Khách hàng, người gửi hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cho việc sử dụng Dịch Vụ của Lalamove để vận chuyển những hàng hóa cấm, hàng hóa vi phạm pháp luật khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện.

  Xử lý khiếu nại

  1. Khi có bất kỳ khiếu nại gì về Dịch Vụ giao hàng của Lalamove, Khách hàng có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau:
   • Liên hệ Hotline 1900 636 833
   • Email: support.vn@lalamove.com
   • Mục “Trợ giúp & Đánh giá” trên Ứng Dụng Lalamove
  2. Lalamove sẽ trực tiếp hỗ trợ giải quyết khiếu nại giữa Khách hàng và Tài Xế.
  3. Trường hợp Khách hàng khiếu nại về thái độ hoặc hành vi của Tài Xế, Lalamove sẽ xử lý, trao đổi lại với Tài Xế và xử lý chế tài theo quy định của Lalamove. Các trường hợp lăng mạ, ẩu đả (nếu có), Lalamove khuyến cáo Khách hàng trình báo Cơ quan chức năng về hành vi vi phạm dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự.
  4. Trường hợp Khách hàng khiếu nại về việc mất, hư hỏng hoặc thất thoát hàng hóa, Lalamove sẽ giải quyết theo trình tự các bước bên dưới:
   • Bước 1: Lalamove sẽ xác minh vụ việc đã xảy ra, điều tra thông tin được cung cấp từ Khách hàng và Tài Xế trong vụ việc khiếu nại.
   • Bước 2: Lalamove thông tin lại cho các bên về đề xuất giải quyết trong thời gian từ 1 đến 3 ngày.
   • Bước 3: Trong trường hợp thông tin xác minh không rõ ràng, có khúc mắt giữa thực tế giao hàng và thông tin thể hiện trên đơn, Lalamove sẽ cung cấp lại số điện thoại của Tài Xế để Khách hàng liên hệ và đối chứng trực tiếp với Tài Xế.
   • Bước 4: Trong trường hợp Khách hàng không liên hệ được với Tài Xế, nếu trị giá đơn hàng lớn hơn 3 triệu (quy phạm pháp luật hình sự), Lalamove khuyến cáo Khách hàng trình báo Cơ quan chức năng, Lalamove cam kết sẽ cung cấp các thông tin cá nhân của Tài Xế khi được Cơ quan chức năng yêu cầu. Nếu trị giá đơn hàng dưới 3 triệu đồng, Lalamove sẽ tiến hành bồi thường theo quy định Chính sách bồi thường thiệt hại bên dưới.
   • Bước 5: Lalamove sẽ tiến hành chế tài Tài Xế theo quy định của Lalamove.
  1. Việc tiếp nhận và xử lý khiếu nại được quy định như sau:
   1. Khi xảy ra vụ việc, Khách hàng gửi khiếu nại như sau:
  • Hàng hóa bị HƯ HỎNG: trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm Dịch Vụ được xác nhận hoàn thành.
  • Hàng hóa là Thức ăn/Thức uống: trong vòng 6 tiếng kể từ thời điểm Dịch Vụ được xác nhận hoàn thành.
  • Hàng hóa bị MẤT: trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm Dịch Vụ được xác nhận hoàn thành.
   1. Việc yêu cầu Khách hàng gửi khiếu nại theo thời gian trên nhằm đảm bảo việc xử lí của Lalamove kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc cũng như tránh các trường hợp không thể liên lạc hoặc truy tìm Tài Xế hoặc Khách hàng, hoặc xác minh các thông tin của khiếu nại khi Khách hàng gửi khiếu nại trễ hơn thời gian quy định tại điều này.
   2. Lalamove sẽ tiến hành giải quyết khiếu nại và phản hồi trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận khiếu nại. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi hai Bên thống nhất phương án bồi thường, Lalamove sẽ thanh toán cho Khách hàng. 
   3. Lalamove có quyền từ chối tiếp nhận giải quyết khiếu nại trong trường hợp Người dùng gửi khiếu nại sau 06 tháng kể từ lúc Dịch vụ được xác nhận hoàn thành.

  Chính sách bồi thường thiệt hại hàng hóa

  Cơ sở để xác định mức bồi thường thiệt hại là Hóa đơn Giá trị gia tăng hoặc Hóa đơn bán hàng trực tiếp (“Hóa Đơn”) của hàng hóa mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

  1. Chính sách bồi thường:
   1. Hàng hóa bị HƯ HỎNG và Khách hàng cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 70% giá trị hóa đơn bán ra và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 2.100.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 3.500.000VND cho đơn hàng xe tải.
   2. Hàng hóa là Thức ăn/Thức uống có thời hạn sử dụng ngắn như là bánh kem, bánh rau câu, kem, trà sữa, ... bị HƯ HỎNG và Khách hàng cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 50% giá trị hóa đơn bán ra và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 1.500.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 2.500.000VND cho đơn hàng xe tải.
   3. Hàng hóa bị MẤT và Khách hàng cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 100% giá trị đơn hàng và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 3.000.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 5.000.000VND cho đơn hàng xe tải.
   4. Hàng hóa bị mất mát/hư hỏng, nhưng Khách hàng không cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 4 lần cước phí vận chuyển (Phí Dịch Vụ) Khách hàng đã thanh toán.
  1. Lalamove được miễn trừ trách nhiệm bồi thường đối với hàng hóa của Khách hàng trong các trường hợp sau:
  • Khách hàng không cung cấp được bằng chứng chứng minh việc mình sử dụng Dịch Vụ.
  • Bưu Gửi chứa hàng hóa cấm, hàng hóa vi phạm pháp luật bị tịch thu, tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Khách hàng hoặc người gửi hàng không thông báo cho Chuyển Phát Viên biết hoặc ghi chú trên Bưu Gửi về đặc điểm của hàng hóa bên trong Bưu Gửi (ví dụ dễ vỡ) mà Chuyển Phát Viên cần lưu ý khi vận chuyển mặc dù Khách hàng hoặc người gửi hàng biết rằng việc không thông báo có khả năng dẫn đến việc Bưu Gửi bị hư hỏng, bất kể Tài Xế có kiểm tra hoặc không kiểm tra nội dung của Bưu Gửi.
  • Hàng hóa được bao gói kín, niêm phong cẩn thận khi bàn giao cho Tài xế và Tài xế không được kiểm tra hàng hóa bên trong.
  • Hàng hóa vận chuyển vượt quá kích thước, khối lượng quy định.
  • Thiệt hại hoàn toàn do lỗi của Khách hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết điểm vốn có của hàng hóa.
  • Khách hàng không chứng minh được trạng thái cũng như nguyên nhân dẫn đến sự hư hỏng, mất mát của hàng hóa.
  • Bưu Gửi được vận chuyển trong điều kiện thuộc các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
   • Khách hàng và Tài Xế có thương lượng riêng với nhau ngoài kiểm soát thông tin của Lalamove (bao gồm cả trường hợp liên quan đến Dịch Vụ thu hộ)
   • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
   • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do lỗi của Khách hàng thì Lalamove được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại đó.

  Phí

  Ứng dụng Lalamove được cung cấp miễn phí cho bạn

   

  Liên kết và Quảng Cáo

  1. Lalamove chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của Quảng Cáo theo Luật Quảng Cáo hiện hành Lalamove không chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của Quảng Cáo.
  2. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm về các giao dịch của bạn với các nhà Quảng Cáo của Quảng Cáo.
  3. Lalamove sẽ giả định rằng bất kỳ người nào sử dụng thiết bị di động của bạn, tên đăng nhập và mật khẩu của bạn sẽ là bạn hoặc ai đó được bạn ủy quyền.

  Miễn trừ trách nhiệm

  1. Ứng Dụng Lalamove được cung cấp tới bạn trên cơ sở "như hiện tại" và mặc dù Lalamove đã nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng Ứng Dụng Lalamove sẽ hoạt động tốt trên thiết bị di động của bạn, Lalamove không bảo đảm thực hiện Ứng Dụng Lalamove cũng như tính tương thích của Ứng Dụng Lalamove với thiết bị di động của bạn.
  2. Lalamove không bảo đảm sự sẵn sàng của Dịch Vụ, sự sẵn sàng của xe thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, tính chính xác của dữ liệu hoặc thông tin được cung cấp như là một phần của Dịch Vụ hoặc chất lượng Dịch Vụ của Phương tiện Tham Gia
  3. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại, khiếu nại hoặc chi phí nào bao gồm bất kỳ tổn thất ngẫu nhiên, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mất mát lợi nhuận hay thiệt hại nào cho thiết bị di động của bạn do việc sử dụng Dịch Vụ hoặc cài đặt của bạn hoặc thực hiện Ứng Dụng Lalamove ngay cả khi Lalamove hoặc người đại diện của nó đã được thông báo về khả năng mất mát, hư hỏng hoặc khiếu nại đó.
  4. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, kể cả thương tích mà bạn có thể bị ảnh hưởng do hành trình xe của bạn trên Phương tiện Tham gia được thuê thông qua Dịch vụ, và tất cả các quyền của bạn có liên quan và liên quan đến hợp đồng thuê giữa bạn và các Phương tiện có liên quan sẽ là vấn đề giữa bạn và các Phương tiện.
  5. Các hạn chế và loại trừ nói trên áp dụng trong phạm vi pháp luật cho phép.

  Dữ liệu cá nhân và Bảo mật

  Bạn có thể phải gửi thông tin cá nhân cho Lalamove để sử dụng chức năng nhất định của Ứng Dụng Lalamove.

  Bạn đồng ý rằng Lalamove có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (tên và số liên lạc của bạn) do bạn cung cấp cho Lalamove theo thời gian khi bạn sử dụng Ứng Dụng Lalamove cho mục đích cung cấp Dịch Vụ.

  Bạn đồng ý rằng Lalamove có quyền thu thập, sử dụng, lưu giữ và cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn đến mức độ đó, và trong khoảng thời gian đó khi cần thiết khi Lalamove cung cấp Dịch Vụ cho bạn và bạn xác nhận rằng các dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp là đúng sự thật và chính xác và cập nhật. Bạn cũng đồng ý rõ ràng rằng Lalamove có quyền chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tới các Phương Tiện Tham Gia khi cần thiết bao gồm, nhưng không giới hạn vì mục đích tìm kiếm một chỗ để được chấp nhận bởi người lái xe, xác nhận, xác minh thông tin đặt chỗ giữa bạn và Tài Xế xe và theo dõi các Phương Tiện Tham Gia đã đặt trước khi Lalamove cung cấp Dịch Vụ cho bạn.

  Bạn đồng ý rằng việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn nói chung phải tuân theo chính sách bảo mật của Lalamove và tuyên bố thu thập thông tin cá nhân phiên bản mới nhất của nó là "www.lalamove.com" và bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ điều này trước khi đồng ý với các Điều Khoản và Chính Sách này.

  Điều khoản khác

  Lalamove có quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của Điều Khoản và Chính Sách này mà không cần thông báo trước và công bố công khai tại "www.lalamove.com".

  Các Điều Khoản và Chính Sách này sẽ được quản lý và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

  Quy tắc sử dụng

  Bạn không được sử dụng Ứng Dụng Lalamove để thực hiện điều cấm hoặc vi phạm pháp luật hoặc để thúc đẩy, hỗ trợ bất kỳ hành vi cấm, hành vi phạm pháp luật nào.

  Bạn không được sử dụng Ứng Dụng Lalamove để sản xuất bất kỳ Quảng Cáo bằng email hoặc thư rác.

  Bạn không được sử dụng Ứng Dụng Lalamove dưới bất kỳ hình thức nào để theo dõi, đeo bám, quấy rối hoặc gây tổn thương cho bất kỳ người nào.

  Bạn sẽ không làm gián đoạn / phá hoại hoạt động của Ứng Dụng Lalamove hoặc các máy chủ / mạng liên kết với Ứng Dụng Lalamove; Không vi phạm các yêu cầu, quy trình, hoặc Điều Khoản và Chính Sách mạng đã được đề cập khi sử dụng Ứng Dụng Lalamove.

  Bạn không được tạo cùng lúc nhiều hơn một tài khoản trên cùng một thiết bị

  Bạn không được sử dụng Ứng Dụng Lalamove bằng tên của một người khác.

  Tất cả tài khoản có hành vi được coi là gián đoạn/ phá hoại hoạt động từ phía Khách hàng sẽ được Lalamove tạm khóa.

  Khuyến mãi

  Chương trình khuyến mãi của Lalamove được giới thiệu theo từng thời điểm. Tất cả các chương trình khuyến mại được cung cấp đều phải tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.