TIẾNG VIỆT

Chọn tùy chọn ngôn ngữ của bạn

 • TIẾNG VIỆT
 • English
 • Lalamove - Giải pháp giao hàng vượt trội cho doanh nghiệp của bạn

  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.
  This field is required.

  Lalamove - Đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp.

  sg_cost

  Tiết kiệm chi phí

  Không cần đầu tư và quản lý một đội ngũ tài xế. Bạn chỉ cần thanh toán cho mỗi chuyến giao hàng thông qua Lalamove

  sg_time_new

  Thời gian giao hàng linh hoạt

  Giao hàng theo yêu cầu: Giao trong ngày hoặc Lên lịch giao. Lalamove làm việc theo lịch trình của bạn.

  sg_go

  Giao hàng với vài cú chạm

  Chỉ cần nhập thông tin lộ trình giao nhận. Việc vận chuyển hàng hóa sẽ trở nên dễ dàng hơn.

  sg_api

  Tích hợp hệ thống API

  Tích hợp hệ thống API từ Lalamove để kết nối trực tuyến liên tục cho các đơn giao hàng của bạn.