Smoothies Factory VN - Finding Happiness in Serving Customer with Lalamove

“Lalamove is a reliable & on-time delivery app, with well - trained, professional drivers and an excellent customer service team that is always ready to address any problems on time.” - Ms Kim Anh (Customer Service Excutive - SF)

Read More

Merci Dandy - Tích hợp Dịch Vụ Giao Hàng Lalamove với Thương Mại Điện Tử

Nhà Bán Lẻ Online Tập trung vào Trải Nghiệm Offline

Read More

LALAMOVE CASE STUDIES –DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG TẠI CHÂU Á

Ở đây, chúng tôi chia sẻ với bạn những câu chuyện về thành công trong khâu giao hàng trong ngày của Lalamove và chứng thực từ khách hàng của chúng tôi.

Để giới thiệu doanh nghiệp của bạn như một khách hàng của Lalamove, vui lòng gửi thông tin tới chúng tôi tại editor@lalamove.com

Case Studies gần đây