drivertraining02

Địa chỉ:

Tầng 6, số 327 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp HCM


Giấy tờ cần mang:

1. Chứng minh nhân dân

2. Bằng lái xe

3. Giấy tờ xe


Thời gian các buổi đào tạo:

1. Xe Máy

11:00 giờ: Thứ Hai đến Thứ Bảy

15:00 giờ: Thứ Hai đến Thứ Sáu

2. Xe Tải/Bán Tải

9:00 giờ: Thứ Ba, Năm, Bảy

16:00 giờ: Thứ Hai, Tư, Sáu
 

Lưu ý: Những đối tác đến muộn có thể phải chuyển lịch đào tạo khác

*Không có buổi đào tạo vào những ngày lễ, Tết