ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH 

 

Lalamove (chúng tôi), cung cấp mạng lưới vận chuyển dựa trên nền tảng Ứng Dụng trên điện thoại thông minh và Web App. Thông qua mạng lưới này Khách hàng có nhu cầu gửi hàng (Người dùng) có thể kết nối trực tiếp với Đối tác Tài xế (đã được Lalamove xác nhận trong vai trò Tài Xế chuyển hàng) để thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

Khi tham gia vào mạng lưới vận chuyển của Lalamove, chúng tôi xem như bạn đã đọc, tìm hiểu, và chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng và Chính sách của chúng tôi.

Điều Khoản và Chính sách này được xem như thỏa thuân giữa Lalamove và Người dùng. Tài liệu này có thể thay thế bất kì thỏa thuận, thương lượng với những đối tượng được bảo hộ. Tài liệu này cũng sẽ được ưu tiên hơn bất kì thỏa thuận hiện tại nào giữa Lalamove và người dùng hoặc bất kì điều khoản nào được Người dùng nêu ra, dù bằng văn bản hay lời nói.

Diễn giải

 1. Trong các Điều khoản và Chính sách này, trừ trường hợp hoạt cảnh đặt biệt, các khái niệm dưới đây có ý nghĩa như sau:
  1. "Lalamove" có nghĩa là Công ty trách nhiệm hữu hạn LALAMOVE, công ty liên kết tại Việt Nam có trụ sở đăng ký tại tầng 6, số 327-329, đường Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  2. "Phương tiện tham gia" có nghĩa là các phương tiện giao thông đã đồng ý với Lalamove chấp nhận đặt hàng từ bạn qua Dịch vụ.
  3. "Dịch vụ" có nghĩa là các dịch vụ được quy định tại khoản Dịch vụ bên dưới.
  4. "Ứng dụng" có nghĩa là chương trình Lalamove mà các Điều khoản và Chính sách này có liên quan.
  5. "Các Điều Khoản và Chính Sách" có nghĩa là các điều khoản và chính sách cải thiện thay đổi từng lần.
  6. "Quảng cáo" có nghĩa là thông báo khuyến mại xuất hiện trên thiết bị di động của bạn trong quá trình hoạt động của Ứng dụng.
 2.  Các Điều khoản và Chính sách này dựa trên sự thỏa thuận và đồng tình giữa Lalamove và bạn về việc sử dụng Ứng Dụng và Các Dịch Vụ.
 3. Những từ chỉ một số ít bao gồm cả số nhiều và giới tính nam bao gồm nữ tính và phái tính và ngược lại.
 4. Trừ khi trường hợp yêu cầu khác, tham chiếu đến bất kỳ đoạn văn nào đều là của các Điều khoản và Chính sách này.
 5. Thông tin đơn hàng: Tất cả dữ liệu được Lalamove yêu cầu cho một đơn hàng:
  • Thông tin của Người gửi hàng (Tên, Số điện thoại, Địa chỉ)
  • Thông tin của Người nhận hàng (Tên, Số điện thoại, Địa chỉ)
  • Dịch vụ cộng thêm: Người dùng chọn các lựa chọn theo nhu cầu
  • Ghi chú: Giá trị tiền cần Tài xế ứng trước, cảnh báo, hướng dẫn thêm về đơn hàng.
  • Mã khuyến mãi: Nếu có. Nếu Khách hàng không nhập Mã khuyến mãi, chúng tôi mặc nhiên ghi nhận phí vận chuyển hiện thị trên Ứng dụng.

Quyền lợi và Trách nhiệm của Người dùng

 1. Người dùng được phép cài đặt Ứng dụng trên thiết bị di động của bạn cho việc sử dụng của bạn miễn là bạn không được sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ vì bất kỳ mục đích thương mại nào.
 2. Người dùng được bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định về Chính Sách Bảo Mật của Lalamove.
 3. Người dùng chỉ có thể truy cập dịch vụ bằng cách sử dụng phương tiện được cho phép. Người dùng có trách nhiệm kiểm tra để đảm bảo rằng Người dùng tải về đúng Ứng Dụng cho thiết bị của mình. Lalamove không chịu trách nhiệm nếu Người dùng không có thiết bị di động tương thích hoặc nếu Người dùng tải về sai phiên bản Ứng Dụng cho thiết bị di động của mình. Lalamove có quyền chấm dứt dịch vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu Người dùng sử dụng dịch vụ hoặc Ứng Dụng trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho phép.
 4. Người dùng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng Tài Khoản của mình trên hệ thống Ứng Dụng của Lalamove.
 5. Người dùng sẽ thanh toán Cước Phí cho Tài xế theo đúng Bảng Cước Phí và thỏa thuận của Lalamove.
 6. Người dùng có nghĩa vụ đóng gói, gia cố đơn hàng, không để bị rách, hư, tem bị bể, các mặt dính vào nhau. Người dùng có nghĩa vụ đóng gói kỹ các đơn hàng dễ vỡ hay dễ gãy và dán ghi chú lên rõ ràng. Tài xế có quyền từ chối chở các món hàng nếu Tài xế cho rằng món hàng này không vận chuyển được.
 7. Người dùng phải kiểm tra và xác nhận Tài xế tới chở hàng của mình. Các khiếu nại chỉ thực thi cho đơn hàng với các thông tin khớp với chi tiết đơn hàng trên hệ thống.
 8. Trong trường hợp Người dùng mất điện thoại hoặc thay đổi số điện thoại đăng ký Tài Khoản, Người dùng có nghĩa vụ thông báo cho bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Lalamove để tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp Người dùng quản lý quá trình sử dụng dịch vụ của mình. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp Người dùng không thông báo cho Lalamove dẫn đến việc có bên thứ ba sử dụng Tài Khoản đó của Người dùng để thực hiện yêu cầu.
 9. Người dùng sẽ không ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao Tài Khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ.
 10. Người dùng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ hàng hóa mà mình yêu cầu Tài Xế thực hiện dịch vụ.
 11. Người ùng không được phép thuê, cho thuê, cấp phép lại, phân phối hay chuyển giao bản sao của Ứng dụng hoặc giấy phép sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 12. Người dùng không được sửa đổi, điều chỉnh, can thiệp kỹ thuật, tháo rời, dịch ứng dụng hoặc tạo ra các sản phẩm phát sinh dựa trên Ứng dụng.
 13. Người dùng không được làm gián đoạn hoạt động bình thường của Ứng dụng, hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp nào để xuất hoặc sửa đổi mã nguồn của Ứng dụng.
 14. Người dùng không được tải lên hoặc gửi bất kỳ loại virus máy tính, trojans, hoặc mã độc hại.
 15. Người dùng không được cài đặt và / hoặc thực hiện Ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào khác ngoài thiết bị di động chạy hệ điều hành được Lalamove phê duyệt.
 16. Ngoài giấy phép sử dụng Ứng dụng được cấp tại khoản 2, không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp cho người dùng, và quyền sở hữu Ứng dụng và tất cả các quyền khác được Lalamove và các nhà cung cấp bảo lưu rõ ràng.
 17.  Trong trường hợp Người dùng vi phạm hoặc Lalamove nhận thấy Người dùng có dấu hiệu vi phạm, Lalamove có quyền ngay lập tức đóng Tài Khoản của Người dùng mà không cần phải lấy ý kiến hay được sự đồng ý của Người dùng hoặc Bên thứ ba nào khác. Đồng thời, Lalamove có quyền quyết định đồng ý cho Người dùng được tái đăng ký tài khoản mới sau khi vi phạm các quy định trên hay không.

Dịch vụ

 1. Dịch vụ Lalamove cung cấp phân bổ thông tin của bạn và chi tiết về chuyến đi cũng như phương tiện tham gia mà bạn yêu cầu Lalamove, thông qua Ứng dụng đến các phương tiện tham gia để chấp nhận và cung cấp cho người dùng các thông tin khác về các Phương tiện tham gia có liên quan, cuộc hành trình và sử dụng Dịch vụ.
 2. Bạn đồng ý và xác nhận Lalamove không phải là đại lý của bạn hoặc đại lý của các xe tham gia và không phải là một bên của hợp đồng để thuê các xe tham gia.
 3. Người dùng phải bảo vệ bất kỳ tên đăng nhập và mật khẩu nào mà Lalamove có thể cung cấp cho bạn liên quan đến Ứng dụng và các Dịch vụ và không được tiết lộ cho bên thứ ba; và
 4. Lalamove sẽ giả định rằng bất kỳ người nào sử dụng thiết bị di động của bạn, tên đăng nhập và mật khẩu của bạn sẽ là bạn hoặc ai đó được bạn ủy quyền.

Dịch Vụ Thu Hộ

 1. Phương thức thanh toán:
  1. Khi đến lấy hàng, tài xế ứng trước cho Người dùng tiền thu hộ (nếu có) bằng tiền mặt, sau khi khấu trừ các phí Người dùng đảm nhận mà chưa được thanh toán trước. Người dùng hoàn toàn có quyền từ chối Tài xế và yêu cầu Tổng đài CSKH kết nối với Tài xế mới nếu Tài xế nhận đơn không đáp ứng đủ tiền thu hộ. Trường hợp Người dùng và Tài xế có giao dịch riêng, ngoài kiểm soát của Lalamove, chúng tôi xin từ chối hỗ trợ.
  2. Trường hợp trả trước các loại phí, Người dùng thực hiện qua ví điện tử trả trước trên hệ thống Lalamove và nhận tiền ứng trước bằng tiền mặt từ Tài xế theo như giá trị đơn hàng, Tài xế sau đó sẽ nhận lại phần tiền ứng từ phía Người nhận.
 2. Tổng số tiền thu hộ không vượt quá 3.000.000 (ba triệu đồng) trên mỗi lần giao dịch. Với giá trị cao hơn, Lalamove xin từ chối hỗ trợ.
 3. Trường hợp hủy, hoàn trả đơn hàng:
  1. Trường hợp Người dùng chịu phí vận chuyển: khi nhận lại đơn hàng, Người dùng phải thanh toán số tiền thu hộ đã được ứng trước cộng thêm 25,000đ phí chiều về cho Tài xế.
  2. Trường hợp Người nhận chịu phí vận chuyển: khi nhận lại đơn hàng, Người dùng phải thanh toán số tiền thu hộ đã được ứng trước, cộng thêm 100% phí chiều đi và 25,000đ phí chiều về cho tài xế.
  3. Trường hợp được coi là hủy đơn hàng:
   1. Người nhận từ chối lấy hàng.
   2. Theo yêu cầu trực tiếp từ phía Người dùng.
   3. Tài xế giao hàng không liên lạc được với người nhận quá 3 lần liên tục trong 20 phút.
  4. Lalamove sẽ không tính phí trả lại trong trường hợp cụ thể này:
   1. Nếu không liên lạc được Người dùng, hàng hóa sẽ được trả lại Văn phòng Lalamove
   2. Một khi hàng hoá ở tại Văn phòng Lalamove, Người dùng phải tự sắp xếp và thanh toán phí trả lại hàng
   3. Không có tuỳ chọn hoàn trả tự động.

Quy định về Ví điện tử

    1. Việc nạp tiền sẵn vào Ví điện tử Lalamove sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Người dùng, tối đa các lợi thế về thanh toán không dùng tiền mặt. 

    2. Người dùng có thể nạp tiền vào Ví điện tử bằng cách liên kết các loại thẻ tín dụng hoặc ghi nợ quốc tế (Credit/Debit từ Visa/Mastercard/JCB/Amex).

    3. Số dư trên ví được sử dụng để thanh toán phí vận chuyển của các đơn hàng được thiết lập trên Ứng dụng Lalamove và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hình thức chuyển khoản khác.

Quy định về hàng hóa

 1. Người dùng thực hiện tất cả công việc cần thiết trong việc sắp xếp, đóng gói, ghi chú hàng hóa và thông báo trước cho tài xế giao hàng về đặc tính hàng hóa cần lưu ý khi vận chuyển.
 2. Kích thước gói hàng: 40 x 40 x 40 (cm), khối lượng không quá 30kg.
 3. Các chủng loại hàng hóa không thuộc nhóm bị cấm vận chuyển theo pháp luật Việt Nam hoặc bị từ chối vận chuyển.
  1. Tiền dưới mọi hình thức.
  2. Các chất ma túy tiền ma túy, các chất kích thích thần kinh.
  3. Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự (súng, đao, kiếm , dao kéo, phù hiệu....)
  4. Các loại vật liệu nổ, chất dễ cháy, các chất gây nguy hiểm, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.
  5. Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm
  6. Các loại hàng hóa, tài liệu vi phạm các quy định của Nhà nước về hàng cấm gửi, cấm xuất khẩu.
  7. Động vật sống hoặc thi thể động vật.
  8. Các mặt hàng khác xác nhận tại thời điểm mua hàng hoặc vận chuyển.
  9. Hàng hóa có thể gây nguy hại cho nhân viên khai thác, phương tiện vận chuyển và các loại khác.
  10. Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu (kể cả các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan..)
  11. Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử)
  12. Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam
  13. Các mặt hàng có giá trị cao như các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí, v.v, …
  14. Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
  15. Bản gốc của hồ sơ, bản vẽ, tài liệu, ghi âm điện tử hoặc hóa đơn mà chưa được sao lưu, cất giữ.

Tài Xế Lalamove có quyền yêu cầu, kiểm tra hàng hóa từ Người gửi hàng trước khi vận chuyển và có quyền từ chối những đơn hàng thuộc Quy định trên.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Tài xế hoặc Lalamove sẽ chịu trách nhiệm nếu trong quá trình vận chuyển bị cơ quan pháp luật phát hiện đang vận chuyển những hàng hóa vi phạm pháp luật (dù đã kiểm hay không kiểm hàng từ Người dùng). Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình yêu cầu vận chuyển những đơn hàng nằm trong danh mục cấm khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện.

Xử lý khiếu nại

 1. Khi có bất kỳ khiếu nại gì về dịch vụ giao hàng của Lalamove, Người dùng có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau:
  • Liên hệ Hotline 1900 636 833
  • Email: support.vn@lalamove.com
  • Mục “Trợ giúp & Đánh giá” trên Ứng dụng
 1.  
 2. Lalamove sẽ trực tiếp hỗ trợ giải quyết khiếu nại giữa Người dùng và Tài xế.
 3. Trường hợp Người dùng khiếu nại về thái độ hoặc hành vi của Tài xế, Lalamove sẽ xử lý, trao đổi lại với Tài Xế và xử lý chế tài theo quy định của Lalamove. Các trường hợp lăng mạ, ẩu đả (nếu có), Lalamove khuyến cáo Người dùng trình báo Cơ quan chức năng về hành vi vi phạm dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự.
 4. Trường hợp Người dùng khiếu nại về việc mất, hư hỏng hoặc thất thoát hàng hóa, Lalamove sẽ giải quyết theo trình tự các bước bên dưới:
  • Bước 1: Lalamove sẽ xác minh vụ việc đã xảy ra, điều tra thông tin được cung cấp từ Người dùng và Tài xế trong vụ việc khiếu nại.
  • Bước 2: Lalamove thông tin lại cho các bên về đề xuất giải quyết trong thời gian từ 1 đến 3 ngày.
  • Bước 3: Trong trường hợp thông tin xác minh không rõ ràng, có khúc mắt giữa thực tế giao hàng và thông tin thể hiện trên đơn, Lalamove sẽ cung cấp lại số điện thoại của Tài xế để Người dùng liên hệ và đối chứng trực tiếp với Tài xế.
  • Bước 4: Trong trường hợp Người dùng không liên hệ được với Tài xế, nếu trị giá đơn hàng lớn hơn 3 triệu (quy phạm pháp luật hình sự), Lalamove khuyến cáo Người dùng trình báo Cơ quan chức năng, Lalamove cam kết sẽ cung cấp các thông tin cá nhân của Tài xế khi được Cơ quan chức năng yêu cầu. Nếu trị giá đơn hàng dưới 3 triệu đồng, Lalamove sẽ tiến hành bồi thường theo quy định Chính sách bồi thường thiệt hại bên dưới.
  • Bước 5: Lalamove sẽ tiến hành chế tài Tài xế theo quy định của Lalamove.
 1. Thời gian để Người dùng gửi khiếu nại là 02 ngày kể từ ngày Tài xế đến nhận gói hàng. Lalamove sẽ tiến hành giải quyết khiếu nại trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi hai Bên thống nhất phương án bồi thường, Lalamove sẽ thanh toán cho Người dùng.

Chính sách bồi thường thiệt hại hàng hóa

Trường hợp này chỉ được thực hiện khi Người dùng cung cấp được hình ảnh chứng minh trạng thái mất mát, hư hỏng của gói hàng do lỗi Tài xế Lalamove gây ra. Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là Hóa đơn Giá trị gia tăng hoặc Hóa đơn trực tiếp (“Hóa đơn”) tương ứng với hàng hóa bị mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

 1. Trách nhiệm bồi thường do Lalamove chịu được tính từ lúc tài xế đến nhận gói hàng cho đến khi Lalamove hoàn tất bàn giao đơn hàng cho Người nhận.
 2. Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là giá trị hàng hóa được Người dùng xác nhận với Lalamove kèm Hóa đơn chứng minh nguồn gốc và giá trị tương ứng với lượng hàng hóa vận chuyển bị thiệt hại do Người dùng cung cấp trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Lalamove có thông báo. Căn cứ theo các hồ sơ trên, Lalamove sẽ sắp xếp để các bên cùng nhau bàn bạc phương thức giải quyết. Quá thời hạn này, chúng tôi xin từ chối xử lý.
 3. Chính sách bồi thường:
  1. Hàng hóa bị HƯ HỎNG và Người dùng cung cấp được Hóa đơn: Mức bồi thường là 70% giá trị hóa đơn bán ra và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 3.000.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 5.000.000VND cho đơn hàng xe tải.
  2. Hàng hóa là Thức ăn/Thức uống có thời hạn sử dụng ngắn như là bánh kem, bánh rau câu, kem, trà sữa, ... bị HƯ HỎNG và Người dùng phản hồi về trạng thái hàng hóa trong vòng 1 giờ kể từ lúc nhận: Mức bồi thường là 50% giá trị hóa đơn bán ra và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 1.500.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 2.500.000VND cho đơn hàng xe tải.
  3. Hàng hóa bị MẤT và Người dùng cung cấp được Hóa đơn: Mức bồi thường là 100% giá trị đơn hàng và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 3.000.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 5.000.000VND cho đơn hàng xe tải.
  4. Hàng hóa bị mất mát/hư hỏng, nhưng Người dùng không cung cấp được hóa đơn: Mức bồi thường là 4 lần cước phí vận chuyển.
 1. Lalamove được miễn trừ trách nhiệm bồi thường đối với hàng hóa của Người dùng trong các trường hợp sau:
  1. Người dùng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ xác minh nguồn gốc và giá trị của hàng hóa.
  2. Hàng hóa bị cấm vận chuyển hoặc bị tịch thu, tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
  3. Người dùng không có chỉ dẫn cụ thể về việc bốc xếp, bảo quản hàng hóa dẫn đến việc hàng hóa bị hư hỏng.
  4. Hàng hóa được bao gói kín, niêm phong cẩn thận khi bàn giao cho Tài xế và Tài xế không được kiểm tra hàng hóa bên trong.
  5. Hàng hóa vận chuyển vượt quá kích thước, khối lượng quy định.
  6. Thiệt hại hoàn toàn do lỗi của Người dùng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết điểm vốn có của hàng hóa.
  7. Người dùng không chứng minh được trạng thái cũng như nguyên nhân dẫn đến sự hư hỏng, mất mát của hàng hóa.
  8. Gói hàng đã được giao và Người nhận không có phản hồi về trạng thái hàng hóa trong vòng 2 giờ kể từ lúc nhận.
  9. Người dùng và Tài xế có thương lượng riêng với nhau ngoài kiểm soát thông tin của Lalamove (bao gồm cả trường hợp liên quan đến dịch vụ thu hộ)
  10. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  11. Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Người dùng thì Lalamove được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Lalamove gây ra.

Phí

Ứng dụng Lalamove được cung cấp miễn phí cho bạn

Liên kết và quảng cáo

 1. Lalamove chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của Quảng cáo theo Luật Quảng cáo hiện hành Lalamove không chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của Quảng cáo.
 2. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm về các giao dịch của bạn với các nhà quảng cáo của Quảng cáo.
 3. Lalamove sẽ giả định rằng bất kỳ người nào sử dụng thiết bị di động của bạn, tên đăng nhập và mật khẩu của bạn sẽ là bạn hoặc ai đó được bạn ủy quyền.

Khước từ

 1. Ứng dụng được cung cấp tới bạn trên cơ sở "như hiện tại" và mặc dù Lalamove đã nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng Ứng dụng sẽ hoạt động tốt trên thiết bị di động của bạn, Lalamove không bảo đảm thực hiện Ứng dụng cũng như tính tương thích của Ứng dụng với thiết bị di động của bạn.
 2. Lalamove không bảo đảm sự sẵn sàng của Dịch vụ, sự sẵn sàng của xe thông qua việc sử dụng Dịch vụ, tính chính xác của dữ liệu hoặc thông tin được cung cấp như là một phần của Dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ của Phương tiện tham gia
 3. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại, khiếu nại hoặc chi phí nào bao gồm bất kỳ tổn thất ngẫu nhiên, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mất mát lợi nhuận hay thiệt hại nào cho thiết bị di động của bạn do việc sử dụng Dịch vụ hoặc cài đặt của bạn và / hoặc thực hiện Ứng dụng ngay cả khi Lalamove hoặc người đại diện của nó đã được thông báo về khả năng mất mát, hư hỏng hoặc khiếu nại đó.
 4. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, kể cả thương tích mà bạn có thể bị ảnh hưởng do hành trình xe của bạn trên Phương tiện Tham gia được thuê thông qua Dịch vụ, và tất cả các quyền của bạn có liên quan và liên quan đến hợp đồng thuê giữa bạn và các Phương tiện có liên quan sẽ là vấn đề giữa bạn và các Phương tiện.
 5. Các hạn chế và loại trừ nói trên áp dụng trong phạm vi pháp luật cho phép.

Dữ liệu cá nhân và Bảo mật

Bạn có thể phải gửi thông tin cá nhân cho Lalamove để sử dụng chức năng nhất định của Ứng dụng.

Bạn đồng ý rằng Lalamove có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (tên và số liên lạc của bạn) do bạn cung cấp cho Lalamove theo thời gian khi bạn sử dụng Ứng dụng cho mục đích cung cấp Dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng Lalamove có quyền thu thập, sử dụng, lưu giữ và cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn đến mức độ đó, và trong khoảng thời gian đó khi cần thiết khi Lalamove cung cấp Dịch vụ cho bạn và bạn xác nhận rằng các dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp là đúng sự thật và chính xác và cập nhật. 7.4 Bạn cũng đồng ý rõ ràng rằng Lalamove có quyền chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tới các Phương tiện Tham gia khi cần thiết bao gồm, nhưng không giới hạn vì mục đích tìm kiếm một chỗ để được chấp nhận bởi người lái xe, xác nhận / làm rõ thông tin đặt chỗ giữa bạn và tài xế xe và theo dõi các phương tiện đã đặt trước khi Lalamove cung cấp Dịch Vụ cho bạn.

Bạn đồng ý rằng việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn nói chung phải tuân theo chính sách bảo mật của Lalamove và tuyên bố thu thập thông tin cá nhân phiên bản mới nhất của nó là "www.lalamove.com" và bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ điều này trước khi đồng ý với các Điều khoản và Chính sách này.

Điều khoản khác

Lalamove đôi khi có thể sửa đổi các điều khoản của Các Điều khoản và Chính sách này bằng "www.lalamove.com" và sẽ ràng buộc bạn khi đăng.

Các Điều khoản và Chính sách này sẽ được quản lý và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

Bạn phải tuân theo thẩm quyền không độc quyền của tòa án Việt Nam.

Lalamove có quyền thay đổi các Điều khoản và Chính sách ở trên bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Quy tắc sử dụng

Bạn không được sử dụng Ứng dụng hoặc để thúc đẩy bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.

Bạn không được sử dụng Ứng dụng để sản xuất bất kỳ quảng cáo bằng email hoặc thư rác.

Bạn không được sử dụng Ứng dụng dưới bất kỳ hình thức nào để theo dõi, đeo bám, quấy rối hoặc gây tổn thương cho bất kỳ người nào.

Bạn sẽ không làm gián đoạn / phá hoại hoạt động của Ứng dụng hoặc các máy chủ / mạng liên kết với Ứng dụng; Không vi phạm các yêu cầu, quy trình, hoặc Điều khoản và Chính sách mạng đã được đề cập khi sử dụng Ứng dụng.

Bạn không được tạo cùng lúc nhiều hơn một tài khoản trên cùng một thiết bị

Bạn không được sử dụng Ứng dụng bằng tên của một người khác.

Tất cả tài khoản có hành vi được coi là gián đoạn/ phá hoại hoạt động từ phía người dùng sẽ được Lalamove tạm khóa.

Khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi của Lalamove được giới thiệu theo từng thời điểm. Tất cả các chương trình khuyến mại được cung cấp đều phải tuân theo các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Lalamove có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt các yêu cầu này hoặc các Điều khoản và Chính sách bất kỳ lúc nào và Lalamove có thể rút lại đề nghị theo ý của mình mà không cần thông báo trước.