ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH 

Diễn giải

1. Trong các Điều khoản và Chính sách này, trừ trường hợp hoạt cảnh đặt biệt, các khái niệm dưới đây có ý nghĩa như sau:

i "Lalamove" có nghĩa là Công ty trách nhiệm hữu hạn LALAMOVE, công ty liên kết tại Việt Nam có trụ sở đăng ký tại tầng 6, số 327-329, đường Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ii "Phương tiện tham gia" có nghĩa là các phương tiện giao thông đã đồng ý với Lalamove chấp nhận đặt hàng từ bạn qua Dịch vụ;

iii "Dịch vụ" có nghĩa là các dịch vụ được quy định tại khoản 3 (1);

iv "Ứng dụng" có nghĩa là chương trình Lalamove mà các Điều khoản và Chính sách này có liên quan;

v "Các Điều Khoản và Chính Sách" có nghĩa là các điều khoản và chính sách cải thiện thay đổi từng lần theo như điều 8.1

vi "Quảng cáo" có nghĩa là thông báo khuyến mại xuất hiện trên thiết bị di động của bạn trong quá trình hoạt động của Ứng dụng.

2. Các Điều khoản và Chính sách này dựa trên sự thỏa thuận và đồng tình giữa Lalamove và bạn về việc sử dụng Ứng Dụng và Các Dịch Vụ.

3. Những từ chỉ một số ít bao gồm cả số nhiều và giới tính nam bao gồm nữ tính và phái tính và ngược lại.

4. Trừ khi trường hợp yêu cầu khác, tham chiếu đến bất kỳ đoạn văn nào đều là của các Điều khoản và Chính sách này.

Quyền lợi của Ứng dụng

1. Người dùng được phép cài đặt Ứng dụng trên thiết bị di động của bạn cho việc sử dụng của bạn miễn là bạn không được sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ vì bất kỳ mục đích thương mại nào.

2. Người dùng không được phép thuê, cho thuê, cấp phép lại, phân phối hay chuyển giao bản sao của Ứng dụng hoặc giấy phép sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

3. Người dùng không được sửa đổi, điều chỉnh, can thiệp kỹ thuật, tháo rời, dịch ứng dụng hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên Ứng dụng.

4. Người dùng không được làm gián đoạn hoạt động bình thường của Ứng dụng, hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp nào để xuất hoặc sửa đổi mã nguồn của Ứng dụng.

5. Người dùng không được tải lên hoặc gửi bất kỳ loại virus máy tính, trojans, hoặc mã độc hại.

6. Người dùng không được cài đặt và / hoặc thực hiện Ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào khác ngoài thiết bị di động chạy hệ điều hành được Lalamove phê duyệt.

7. Ngoài giấy phép sử dụng Ứng dụng được cấp tại khoản 2, không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp cho người dùng, và quyền sở hữu Ứng dụng và tất cả các quyền khác được Lalamove và các nhà cung cấp bảo lưu rõ ràng.

Dịch vụ

1. Dịch vụ Lalamove cung cấp phân bổ thông tin của bạn và chi tiết về chuyến đi cũng như phương tiện tham gia mà bạn yêu cầu Lalamove, thông qua Ứng dụng đến các phương tiện tham gia để chấp nhận và cung cấp cho người dùng các thông tin khác về các Phương tiện tham gia có liên quan, cuộc hành trình và sử dụng Dịch vụ.

2. Bạn đồng ý và xác nhận Lalamove không phải là đại lý của bạn hoặc đại lý của các xe tham gia và không phải là một bên của hợp đồng để thuê các xe tham gia.

3. Người dùng phải bảo vệ bất kỳ tên đăng nhập và mật khẩu nào mà Lalamove có thể cung cấp cho bạn liên quan đến Ứng dụng và các Dịch vụ và không được tiết lộ cho bên thứ ba; và

4. Lalamove sẽ giả định rằng bất kỳ người nào sử dụng thiết bị di động của bạn, tên đăng nhập và mật khẩu của bạn sẽ là bạn hoặc ai đó được bạn ủy quyền.

Dịch Vụ Thu Hộ

1. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại về hàng hoá đã mua.

2. Tổng số tiền mua hàng không vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng trên mỗi lần giao dịch.

3. Trong trường hợp người nhận đơn hàng không liên hệ được trong vòng 20 phút sau khi tài xế đến địa chỉ của người nhận:

3a. Người lái xe sẽ mang hàng trở lại địa chỉ của người gửi (nơi xuất hàng)

3b. Người gửi cần trả lại chính xác giá trị mua cho tài xế đối nếu như hoá đơn/ biên nhận đã phát hành

3c. Người gửi phải thanh toán phí giao hàng nếu như chưa thanh toán khi tài xế nhận hàng

3d. Lalamove sẽ không tính phí trả lại trong trường hợp cụ thể này:

i. Nếu không liên lạc được người gửi, hàng hóa sẽ được trả lại văn phòng LLM

ii. Một khi hàng hoá ở tại văn phòng LLM, người gửi phải tự sắp xếp và thanh toán phí trả lại hàng

iii. Không có tuỳ chọn hoàn trả tự động

Phí

1. Dịch vụ Lalamove được cung cấp miễn phí cho bạn

Liên kết và quảng cáo

1. Lalamove chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của Quảng cáo theo Luật Quảng cáo hiện hành Lalamove không chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của Quảng cáo.

2. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm về các giao dịch của bạn với các nhà quảng cáo của Quảng cáo.

3. Lalamove sẽ giả định rằng bất kỳ người nào sử dụng thiết bị di động của bạn, tên đăng nhập và mật khẩu của bạn sẽ là bạn hoặc ai đó được bạn ủy quyền.

Khước từ

1. Ứng dụng được cung cấp tới bạn trên cơ sở "như hiện tại" và mặc dù Lalamove đã nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng Ứng dụng sẽ hoạt động tốt trên thiết bị di động của bạn, Lalamove không bảo đảm thực hiện Ứng dụng cũng như tính tương thích của Ứng dụng với thiết bị di động của bạn.

2. Lalamove không bảo đảm sự sẵn sàng của Dịch vụ, sự sẵn sàng của xe thông qua việc sử dụng Dịch vụ, tính chính xác của dữ liệu hoặc thông tin được cung cấp như là một phần của Dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ của Phương tiện tham gia

3. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại, khiếu nại hoặc chi phí nào bao gồm bất kỳ tổn thất ngẫu nhiên, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mất mát lợi nhuận hay thiệt hại nào cho thiết bị di động của bạn do việc sử dụng Dịch vụ hoặc cài đặt của bạn và / hoặc thực hiện Ứng dụng ngay cả khi Lalamove hoặc người đại diện của nó đã được thông báo về khả năng mất mát, hư hỏng hoặc khiếu nại đó.

4. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, kể cả thương tích mà bạn có thể bị ảnh hưởng do hành trình xe của bạn trên Phương tiện Tham gia được thuê thông qua Dịch vụ, và tất cả các quyền của bạn có liên quan và liên quan đến hợp đồng thuê giữa bạn và các Phương tiện có liên quan sẽ là vấn đề giữa bạn và các Phương tiện.

5. Các hạn chế và loại trừ nói trên áp dụng trong phạm vi pháp luật cho phép.

 

Dữ liệu cá nhân và Bảo mật

Bạn có thể phải gửi thông tin cá nhân cho Lalamove để sử dụng chức năng nhất định của Ứng dụng.

Bạn đồng ý rằng Lalamove có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (tên và số liên lạc của bạn) do bạn cung cấp cho Lalamove theo thời gian khi bạn sử dụng Ứng dụng cho mục đích cung cấp Dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng Lalamove có quyền thu thập, sử dụng, lưu giữ và cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn đến mức độ đó, và trong khoảng thời gian đó khi cần thiết khi Lalamove cung cấp Dịch vụ cho bạn và bạn xác nhận rằng các dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp là đúng sự thật và chính xác và cập nhật. 7.4 Bạn cũng đồng ý rõ ràng rằng Lalamove có quyền chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tới các Phương tiện Tham gia khi cần thiết bao gồm, nhưng không giới hạn vì mục đích tìm kiếm một chỗ để được chấp nhận bởi người lái xe, xác nhận / làm rõ thông tin đặt chỗ giữa bạn và tài xế xe và theo dõi các phương tiện đã đặt trước khi Lalamove cung cấp Dịch Vụ cho bạn.

Bạn đồng ý rằng việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn nói chung phải tuân theo chính sách bảo mật của Lalamove và tuyên bố thu thập thông tin cá nhân phiên bản mới nhất của nó là "www.lalamove.com" và bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ điều này trước khi đồng ý với các Điều khoản và Chính sách này.

Điều khoản khác

Lalamove đôi khi có thể sửa đổi các điều khoản của Các Điều khoản và Chính sách này bằng "www.lalamove.com" và sẽ ràng buộc bạn khi đăng.

Các Điều khoản và Chính sách này sẽ được quản lý và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

Bạn phải tuân theo thẩm quyền không độc quyền của tòa án Việt Nam.

Lalamove có quyền thay đổi các Điều khoản và Chính sách ở trên bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Quy tắc sử dụng

Bạn không được sử dụng Ứng dụng hoặc để thúc đẩy bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.

Bạn không được sử dụng Ứng dụng để sản xuất bất kỳ quảng cáo bằng email hoặc thư rác.

Bạn không được sử dụng Ứng dụng dưới bất kỳ hình thức nào để theo dõi, đeo bám, quấy rối hoặc gây tổn thương cho bất kỳ người nào.

Bạn sẽ không làm gián đoạn / phá hoại hoạt động của Ứng dụng hoặc các máy chủ / mạng liên kết với Ứng dụng; Không vi phạm các yêu cầu, quy trình, hoặc Điều khoản và Chính sách mạng đã được đề cập khi sử dụng Ứng dụng.

Bạn không được sử dụng Ứng dụng bằng tên của một người khác.

Khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi của Lalamove được giới thiệu theo từng thời điểm. Tất cả các chương trình khuyến mại được cung cấp đều phải tuân theo các yêu cầu pháp lý hiện hành. Lalamove có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt các yêu cầu này hoặc các Điều khoản và Chính sách bất kỳ lúc nào và Lalamove có thể rút lại đề nghị theo ý của mình mà không cần thông báo trước.