BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ
 
Dành cho Đối tác Tài xế Xe máy Lalamove

 

 

HƯỚNG XỬ LÝ

TT

HÀNH VI VI PHẠM

LẦN 1

LẦN 2

LẦN 3

I

NGHIỆP VỤ

1.1


 

A. Số sao trung bình tháng dưới 4.7 (với số đơn hàng được đánh giá tối thiểu bằng 5)

Khóa tài khoản 1 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần

Khóa tài khoản và yêu cầu đào tạo lại

Ngưng hợp tác

B. Số sao trung bình dưới 4.4 trong vòng 6 tháng

Ngưng hợp tác

C. Số sao trung bình dưới 4.5 trong vòng 6 tháng Ngưng hợp tác

1.2

Thu sai số tiền thể hiện trên ứng dụng

Khoá tài khoản 1 ngày và yêu cầu tài xế hoàn tiền cho khách hàng hoặc trừ ví số tiền thu dư

Khoá tài khoản 3 ngày và mời lên văn phòng viết cam kết

Ngưng hợp tác

1.3

Các phản hồi từ khách hàng về giao/nhận vượt quá thời gian quy định:

A. Nhận phản hồi của khách hàng về việc đến nhận hàng trễ hơn so với "Thời gian quy định" mà không có lý do, không thông báo với khách hàng hay tổng đài Lalamove, tính từ thời điểm bấm nút "Xác nhận" trên ứng dụng.

Khóa 1 ngày

Khoá tài khoản 3 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần

Khoá tài khoản 7 ngày, trừ 100% mức thưởng tuần và yêu cầu tái đào tạo

B. Nhận phản hồi của khách hàng về việc hoàn thành đơn trễ hơn so với "Thời gian quy định" mà không có lý do, không thông báo với khách hàng hay tổng đài Lalamove, tính từ thời điểm bấm nút "Xác nhận" trên ứng dụng.

1.4

Mất liên lạc trong quá trình giao nhận, bao gồm nhưng không giới hạn trong những tình huống sau đây:

A. Tổng đài Lalamove/Khách hàng liên hệ tối thiểu 3 cuộc nhưng tài xế không bắt máy

B. Người bắt máy không phải là tài xế thực hiện đơn hàng

Tạm khóa và yêu cầu giải trình. Ngưng hợp tác nếu không ghi nhận được phản hồi từ tài xế.

Tạm khóa, yêu cầu lên văn phòng giải trình và viết cam kết. Ngưng hợp tác nếu không ghi nhận được phản hồi từ tài xế.

Ngưng hợp tác

1.5


 

 

 

Các phản hồi từ khách hàng về việc sai quy trình hay cập nhật trạng thái đơn hàng không đúng thực tế, bao gồm nhưng không giới hạn trong những tình huống sau đây:

Khóa tài khoản 1 ngày

Khóa tài khoản 3 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần

Khoá tài khoản 7 ngày và trừ 100% mức thưởng tuần

A. Bấm "Đã nhận" trước khi thực tế nhận hàng hoặc "Hoàn thành" trước khi thực tế hoàn thành đơn hàng

B. Quên bấm "Đã nhận" khi đã nhận hàng thành công, hoặc bấm "Hoàn thành" khi đã giao hàng thành công

C. Không gọi trước cho khách hàng/người nhận hàng trong quá trình giao nhận

D. Yêu cầu hủy đơn hàng trễ hơn 20 phút đối với đơn Giao ngay

Từ 1-3 lần vi phạm trong 1 ngày Nhắc nhở
Từ 4-6 lần vi phạm trong 1 ngày Khóa 1 ngày
Trên 7 lần vi phạm trong 1 ngày Khóa 3 ngày

1.6

Thay đổi lịch trình vận hành của đơn hàng mà không có sự thông báo hay không đạt được sự đồng thuận với khách hàng và/hoặc Lalamove

Khóa tài khoản 1 ngày

Khóa tài khoản 3 ngày

Ngưng hợp tác

1.7

Không đáp ứng được yêu cầu của đơn hàng, bao gồm, nhưng không giới hạn trong những tình huống sau đây:

A. Không giao hàng tận tay với dịch vụ giao hàng tận tay (khách hàng sinh sống/làm việc tại chung cư, toà nhà cao tầng,...)

Khóa tài khoản 1 ngày và trừ đi phần phí dịch vụ tương ứng (nếu có)

Khóa tài khoản 3 ngày, trừ 50% mức thưởng tuần và trừ đi phần phí dịch vụ tương ứng (nếu có)

Khóa tài khoản 7 ngày, trừ 100% mức thưởng tuần và trừ đi phần phí dịch vụ tương ứng (nếu có)

 

 

 

B. Không thực hiện/trì hoãn chiều quay đầu với dịch vụ quay lại điểm lấy hàng

C. Không giao nhận đủ tại các điểm dừng với dịch vụ giao nhiều điểm dừng

D. Không mang túi giữ nhiệt với dịch vụ yêu cầu sử dụng túi giữ nhiệt

E. Không mang đủ số tiền cần ứng với dịch vụ thu hộ

1.8

Thiếu trách nhiệm trong quá trình giao nhận hàng hoá

Khoá tài khoản 3 ngày

Khoá tài khoản 7 ngày

Khoá tài khoản VĨNH VIỄN

1.9

Yêu cầu huỷ đơn hàng với các lý do không hợp lý:

- Không đọc kỹ/không đáp ứng được yêu cầu đơn hàng: không đủ tiền ứng, cách quá xa điểm nhận hàng, không mang túi giữ nhiệt với đơn yêu cầu túi,...

- Thao tác sai dẫn đến nhận nhầm đơn hàng

Trừ ví 5,000đ cho mỗi yêu cầu hủy đơn

A. 3-4 vi phạm trong 1 tuần Trừ VND 5,000 với mỗi yêu cầu huỷ đơn và khoá 1 ngày
B. 5-7 vi phạm trong 1 tuần Trừ VND 5,000 với mỗi yêu cầu huỷ đơn và khoá 3 ngày
C. Từ 8 vi phạm trong 1 tuần Trừ VND 5,000 với mỗi yêu cầu huỷ đơn và khoá 7 ngày

1.10

Hủy các đơn hàng hẹn giờ

A. Từ thời điểm hủy đến thời điểm hẹn giờ lấy hàng lớn hơn hoặc bằng 60 phút

Trừ 5,000đ / yêu cầu hủy đơn và theo dõi số lần vi phạm trong tháng (áp dụng theo mục 1.9)

B. Từ thời điểm hủy đến thời điểm hẹn giờ lấy hàng nhỏ hơn 60 phút

Trừ 30,000đ / yêu cầu hủy đơn và theo dõi số lần vi phạm trong tháng (áp dụng theo mục 1.9)

1.11

Tự ý yêu cầu khách hàng hủy đơn mà không thông báo với tổng đài

Khóa tài khoản 1 ngày và trừ ví VND 5.000 cho mỗi yêu cầu hủy đơn

Khóa tài khoản 3 ngày và trừ ví VND 5.000 cho mỗi yêu cầu hủy đơn

Ngưng hợp tác

1.12

Hoàn thành đơn trễ so với "Thời gian quy định"
Tỷ lệ giao hàng trễ theo tuần lớn hơn hoặc bằng 3% Trừ 50% mức thưởng tuần (nếu có)
A. 5-7 vi phạm trong 1 tuần Khoá 1 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần
B. 8-10 vi phạm trong 1 tuần Khoá 3 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần
C. Từ 10 vi phạm trong 1 tuần Khoá 7 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần

1.13

Nhận hàng trễ so với "Thời gian quy định"
Tỷ lệ nhận hàng trễ theo tuần lớn hơn hoặc bằng 5% Trừ 50% mức thưởng tuần (nếu có)
A. Từ 5-8 vi phạm trong 1 tuần Khoá 1 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần
B. Từ 9 vi phạm trong 1 tuần Khoá 3 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần

1.14

Bấm Hoàn thành không đúng với thời điểm thực tế giao hàng thành công
Tỷ lệ đơn hàng sai thao tác theo tuần lớn hơn hoặc bằng 10% Trừ 50% mức thưởng tuần (nếu có)
7-10 vi phạm trong 1 tuần Khóa tài khoản 1 ngày
11-15 vi phạm trong 1 tuần Khóa tài khoản 3 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần 
Từ 16 vi phạm trong 1 tuần Khóa tài khoản 7 ngày, trừ 100% mức thưởng tuần và yêu cầu đào tạo lại

1.15

Hư hỏng/mất mát hàng hóa trong quá trình giao hàng với nguyên nhân được xác định thuộc về lỗi của tài xế

 

Tài xế sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường 100% giá trị hàng hóa. Trường hợp ví tài xế không đủ tiền, tài xế bắt buộc phải nạp thêm tiền vào ví nếu không sẽ ngưng hợp tác và trừ toàn bộ số tiền ký quỹ trước đó.  

II

TRUNG THỰC

 

Đối với công ty 

2.1

Trục lợi từ các chính sách và thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn những hành vi dưới đây:

A. Ghép đơn ngoài ứng dụng làm ảnh hưởng đến thời gian giao hàng và chất lượng dịch vụ

Ngưng hợp tác và huỷ tất cả các lệnh rút tiền

B. Sử dụng các phần mềm để gian lận và làm ảnh hưởng đến hệ thống

C. Sử dụng tài khoản khách hàng hoặc cấu kết với khách hàng để tạo đơn và nhận đơn trong khi thực tế không thực hiện việc giao hàng để trục lợi mã khuyến mãi và các chính sách thưởng của công ty

D. Huỷ đơn trên hệ thống nhưng thực tế vẫn thực hiện đơn hàng, cấu kết với khách hàng nhằm chia sẻ doanh thu

E. Mua bán/trao đổi/cung cấp tài khoản cho người khác sử dụng dưới mọi hình thức

F. Cung cấp thông tin về đơn hàng cho đối tượng khác thực hiện

G. Tự tạo và tự nhận đơn hàng nhằm trục lợi các chính sách của công ty

H. Chuyển đổi chuyến đi trên ứng dụng thành chuyến đi riêng

I. Giả mạo thông tin người khác để đăng ký tài khoản trên Lalamove nhằm mục đích bất chính

K. Làm giả giấy tờ để đăng ký tài khoản tài xế Lalamove.

L. Không cung cấp đủ thông tin và giấy tờ cần thiết trong thời hạn quy định

Tạm khóa tài khoản và yêu cầu tài xế bổ sung các giấy tờ liên quan.

Ngưng hợp tác nếu không ghi nhận được phản hồi từ tài xế.

M. Chọn "Hoàn thành" nhưng trên thực tế không thực hiện đơn hàng hoặc giao hàng thất bại

Khoá tài khoản 7 ngày và

trừ ví 50,000đ

Ngưng hợp tác

2.2

Có hành vi đầu cơ các sản phẩm của công ty nhằm mục đích tư lợi cá nhân

Ngưng hợp tác và huỷ tất cả các lệnh rút tiền

2.3

Giới thiệu hình ảnh của một công ty khác có cùng loại hình dịch vụ với Lalamove cho khách hàng và đối tác tài xế của Lalamove

Ngưng hợp tác

 

Đối với khách hàng

2.4

Cố ý thu mức phí/yêu cầu khách hàng trả phí cao hơn mức phí hiển thị trên ứng dụng hoặc than vãn, gợi ý nhận thêm tiền bồi dưỡng từ khách hàng

Khóa tài khoản 7 ngày và trừ ví số tiền thu dư hoặc đối tác có nghĩa vụ hoàn trả lại phần tiền chênh lệch cho khách hàng theo hướng dẫn từ Lalamove

Ngưng hợp tác và trừ ví số tiền thu dư hoặc đối tác có nghĩa vụ hoàn trả lại phần tiền chênh lệch cho khách hàng theo hướng dẫn từ Lalamove

2.5

Có hành vi giữ tiền/hàng hóa của khách hàng

Khóa tài khoản 3 ngày chờ tài xế giải quyết sự việc. Nếu tài xế giải quyết sự việc trong vòng 3 ngày, cảnh cáo lần một và trừ ví VNĐ 100.000. Nếu tài xế có thái độ không hợp tác, khóa tài khoản vĩnh viễn và hủy các lệnh rút tiền

Ngưng hợp tác và huỷ tất cả các lệnh rút tiền

 

Các vi phạm chung

2.6

Các hành vi liên quan đến pháp luật có kết luận sai phạm của các cơ quan chức năng

Ngưng hợp tác

 

III

HÀNH VI ỨNG XỬ

 

Đối với khách hàng

3.1

Có nồng độ các chất kích thích như rượu, bia,...trong quá trình thực hiện đơn và làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ

Ngưng hợp tác

3.2

Có thái độ không lịch sự, thô lỗ, cục cằn, khiêu khích hoặc sử dụng những từ ngữ không văn minh với khách hàng qua bất cứ phương tiện nào (trò chuyện trực tiếp, nhắn tin, điện thoại, email,...) trong quá trình thực hiện đơn hàng

Khóa tài khoản 7 ngày

Ngưng hợp tác

3.3

Có hành động không đúng chuẩn mực (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi bạo lực hoặc đe doạ dùng vũ lực, hoặc xâm phạm đến cơ thể của khách hàng…) vào bất cứ thời điểm nào

Ngưng hợp tác 

3.4

Làm phiền khách hàng ngoài thời gian thực hiện đơn hàng trên bất cứ phương tiện giao tiếp nào (bao gồm nhưng không giới hạn nhắn tin, gọi điện, gặp trực tiếp, các trang mạng xã hội…)

Ngưng hợp tác

3.5

Tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng (bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ,...) cho các bên thứ ba không liên quan

Ngưng hợp tác

3.6

Cố ý thu phí cao hơn mức phí thể hiện trên ứng dụng Khóa 7 ngày và trừ ví số tiền thu dư.Trường hợp ví tài xế không đủ tiền, tài xế bắt buộc phải nạp thêm tiền vào ví nếu không sẽ ngưng hợp tác và trừ toàn bộ số tiền ký quỹ trước đó. Ngưng hợp tác. Đồng thời trừ ví số tiền thu dư. Trường hợp ví tài xế không đủ tiền, tài xế bắt buộc phải nạp thêm tiền vào ví nếu không sẽ ngưng hợp tác và trừ toàn bộ số tiền ký quỹ trước đó.

 

Đối với cộng đồng đối tác tài xế Lalamove

3.7

Có thái độ không lịch sự, thô lỗ, cục cằn, khiêu khích hoặc sử dụng những từ ngữ không văn minh với đối tác tài xế khác qua bất cứ phương tiện nào (trò chuyện trực tiếp, nhắn tin, điện thoại, email,...) trong bất cứ thời điểm nào

Khóa tài khoản 7 ngày

Ngưng hợp tác

3.8

Có hành vi không đúng chuẩn mực (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi bạo lực thể chất hoặc đe dọa vũ lực, hoặc xâm phạm tới cơ thể của tài xế khác/ tấn công tình dục) vào bất cứ thời điểm nào

Ngưng hợp tác và chịu trách nhiệm với các cơ quan chức năng

3.9

Ngăn cản hay có ý định ngăn cản việc thực hiện đơn hàng của các tài xế khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong những hành vi: Xúi giục khách hàng hủy đơn của các tài xế khác, sử dụng/trấn lột ứng dụng của khách hàng doanh nghiệp để tự lên đơn cho bản thân hoặc hủy đơn của tài xế khác,...

Khóa tài khoản 7 ngày

Ngưng hợp tác

3.10

Có hành vi và lời nói lôi kéo, kích động cộng đồng tài xế Lalamove gây ảnh hưởng đến công ty Lalamove Ngưng hợp tác

 

Đối với công ty Lalamove

3.11

Có thái độ không lịch sự, thô lỗ, cục cằn, khiêu khích hoặc sử dụng những từ ngữ không văn minh với tổng đài/nhân viên Lalamove qua bất cứ phương tiện nào (trò chuyện trực tiếp, nhắn tin, điện thoại, email,...) trong bất cứ thời điểm nào

Khóa tài khoản 7 ngày

Ngưng hợp tác

3.12

Có hành động không đúng chuẩn mực (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi bạo lực hoặc đe doạ dùng vũ lực, hoặc xâm phạm đến cơ thể của nhân viên Lalamove…)

Ngưng hợp tác

3.13

Làm ảnh hưởng hình ảnh và uy tín của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn truyền bá thông tin sai lệch, nói xấu nhân viên và công ty với khách hàng…)

Ngưng hợp tác

 

IV

TÁC PHONG

4.1

Trang phục không theo đúng quy định của Lalamove, bao gồm nhưng không giới hạn những hành vi dưới đây:

A. Chỉ trang bị một trong hai loại đồng phục trong quá trình thực hiện đơn hàng:
1. Mũ bảo hiểm Lalamove
2. Áo gile/áo khoác/áo polo Lalamove
Cảnh cáo và trừ 50% mức thưởng tuần

Khoá tài khoản 3 ngày 

Khoá tài khoản 7 ngày 

B. Không trang bị bất kỳ loại đồng phục nào của Lalamove hoặc trang bị đồng phục của ứng dụng giao hàng khác

Ngưng hợp tác

C. Trang phục thiếu chuyên nghiệp (quần đùi, dép lê,...)

Khoá tài khoản 7 ngày 

 

V

LƯU Ý

5.1

"Thời gian quy định" được hiểu như sau:

- Thời gian nhận hàng: tối đa 20 phút, tính từ thời điểm Đối tác ấn nút "Trượt để nhận đơn".

- Thời gian thực hiện đơn hàng: dựa theo khoảng cách từ điểm nhận hàng đến điểm giao hàng cuối cùng, kể từ thời điểm tài xế ấn nút "Trượt để nhận đơn". 

Cụ thể:

+ 0 - 3km: 30 phút

+ 3 - 5km: 45 phút

+ 5 - 9km: 60 phút

+ 9 - 12km: 80 phút

+ Trên 12km: 120 phút

(Áp dụng với đơn hàng có ít hơn 4 điểm dừng)

5.2

Đối với các sự việc phát sinh chưa được quy định trong "Bộ quy tắc ứng xử", Lalamove sẽ xem xét đưa ra hướng giải quyết phù hợp và quyết định của Lalamove sẽ là cuối cùng cho mọi trường hợp

5.3

Tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, Lalamove có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết và thoả thuận hợp tác sẽ tạm thời vô hiệu lực cho đến khi có kết luận của đơn vị thụ lý

5.4

Các trường hợp chờ xử lý do mức độ nghiêm trọng sẽ được áp dụng theo quy định trong "Bộ quy tắc ứng xử" mới nhất được Lalamove ban hành

5.5

Tất cả trường hợp vi phạm đến điều khoản và điều kiện thuộc "Bộ quy tắc ứng xử" làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, Lalamove có quyền yêu cầu tài xế bồi thường những khoản chi phí phát sinh (nếu có). Trong trường hợp tài xế không hợp tác, Lalamove có toàn quyền đưa ra các quyết định dựa trên mức độ nghiêm trọng của sự việc.

5.6

Tất cả đối tác tài xế tham gia vào cộng đồng Lalamove sẽ cần thực hiện yêu cầu ký quỹ với mức 200,000đ /đối tác tài xế xe máy. Khoản ký quỹ này sẽ được hoàn trả khi đối tác làm thủ tục ngưng hợp tác với Lalamove.

Quy định rút - nạp - hoàn tiền và phí hỗ trợ:

Rút / Nạp tiền: 

  • Đối tác vui lòng tham khảo tại đường link sau: https://bit.ly/33ipLCE

Hoàn tiền:

  • Các yêu cầu được xác nhận trong thời gian từ Thứ Hai đến Thứ Tư sẽ được giải quyết vào Thứ Năm
  • Các yêu cầu được xác nhận trong thời gian từ Thứ năm đến Thứ Bảy sẽ được giải quyết vào Thứ Hai tuần kế tiếp

Phí hỗ trợ:

  • Các phí hỗ trợ được xác nhận qua Tổng đài sẽ được cộng vào ví Tài xế trong vòng tối đa 7 ngày
  • Các phí hỗ trợ theo Thông báo chính thức của Lalamove sẽ được cộng vào ví Tài xế vào cuối ngày hoặc chậm nhất là ngày hôm sau

* Đối tác có thể theo dõi hiệu quả hoạt động và cải thiệu chỉ số hiệu quả để tránh vi phạm bộ quy tắc ứng xử theo đường link sau: https://lalamove.xyz/

** Từ ngày 01/06/2020, Lalamove Hà Nội áp dụng chính sách ký quỹ 200,000đ đối với tất cả các Đối tác tài xế. Tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả trong trường hợp Quý đối tác Ngưng hợp tác với công ty với điều kiện số dư ví điện tử của Quý đối tác không nhỏ hơn 0 đồng. Tuy nhiên, Lalamove có quyền sử dụng số tiền ký quỹ này để giải quyết sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động của Quý đối tác và không thực hiện hoàn trả tại thời điểm Quý đối tác Ngưng hợp tác với Lalamove trong các trường hợp được quy định trong Bộ Quy tắc ứng xử dưới đây.

***Khi tham gia vào mạng lưới vận chuyển của Lalamove, chúng tôi xem như bạn đã đọc, tìm hiểu, và chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng và Chính sách kể trên.

****Điều Khoản và Chính sách này được xem như thỏa thuận giữa Lalamove và Đối tác. Tài liệu này có thể thay thế bất kì thỏa thuận, thương lượng với những đối tượng được bảo hộ. Tài liệu này cũng sẽ được ưu tiên hơn bất kì thỏa thuận hiện tại nào giữa Lalamove và người dùng hoặc bất kỳ điều khoản nào được Người dùng nêu ra, dù bằng văn bản hay lời nói.

 

Trân trọng,

Lalamove Vietnam

 

 

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ 
Dành cho Đối tác Tài xế Xe máy Lalamove
 
 

 

 

HƯỚNG XỬ LÝ

TT

HÀNH VI VI PHẠM

LẦN 1

LẦN 2

LẦN 3

I

NGHIỆP VỤ

 

 

 

1.1

A. Số sao trung bình tháng dưới 4.7 (với số đơn hàng được đánh giá tối thiểu bằng 5)

Khóa tài khoản 1 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần

Khóa tài khoản và yêu cầu đào tạo lại

Ngưng hợp tác

B. Số sao trung bình dưới 4.4 trong vòng 6 tháng

Ngưng hợp tác

Ngưng hợp tác

Ngưng hợp tác

1.2

Thu sai số tiền thể hiện trên ứng dụng

Khoá tài khoản 1 ngày và yêu cầu tài xế hoàn tiền cho khách hàng hoặc trừ ví số tiền thu dư

Khoá tài khoản 3 ngày và mời lên văn phòng viết cam kết

Ngưng hợp tác

1.3

Các phản hồi từ khách hàng về giao/nhận vượt quá thời gian quy định:

 

 

 

A. Nhận phản hồi của khách hàng về việc đến nhận hàng trễ hơn so với "Thời gian quy định" mà không có lý do, không thông báo với khách hàng hay tổng đài Lalamove, tính từ thời điểm bấm nút "Xác nhận" trên ứng dụng.

Khóa 1 ngày

Khoá tài khoản 3 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần

Khoá tài khoản 7 ngày, trừ 100% mức thưởng tuần và yêu cầu tái đào tạo

B. Nhận phản hồi của khách hàng về việc hoàn thành đơn trễ hơn so với "Thời gian quy định" mà không có lý do, không thông báo với khách hàng hay tổng đài Lalamove, tính từ thời điểm bấm nút "Xác nhận" trên ứng dụng.

1.4

Mất liên lạc trong quá trình giao nhận, bao gồm nhưng không giới hạn trong những tình huống sau đây:

A. Tổng đài Lalamove/Khách hàng liên hệ tối thiểu 3 cuộc nhưng tài xế không bắt máy

B. Người bắt máy không phải là tài xế thực hiện đơn hàng

Tạm khóa và yêu cầu giải trình. Ngưng hợp tác nếu không ghi nhận được phản hồi từ tài xế.

Tạm khóa, yêu cầu lên văn phòng giải trình và viết cam kết. Ngưng hợp tác nếu không ghi nhận được phản hồi từ tài xế.

Ngưng hợp tác

1.5

Các phản hồi từ khách hàng về việc sai quy trình hay cập nhật trạng thái đơn hàng không đúng thực tế, bao gồm nhưng không giới hạn trong những tình huống sau đây:

Khóa tài khoản 1 ngày

Khóa tài khoản 3 ngày và trừ 50% mức thưởng tuần

Khoá tài khoản 7 ngày và trừ 100% mức thưởng tuần

A. Bấm "Đã nhận" trước khi thực tế nhận hàng hoặc "Hoàn thành" trước khi thực tế hoàn thành đơn hàng

B. Quên bấm "Đã nhận" khi đã nhận hàng thành công, hoặc bấm "Hoàn thành" khi đã giao hàng thành công

C. Không gọi trước cho khách hàng/người nhận hàng trong quá trình giao nhận

D. Yêu cầu hủy đơn hàng trễ hơn 20 phút đối với đơn Giao ngay

1.6

Thay đổi lịch trình vận hành của đơn hàng mà không có sự thông báo hay không đạt được sự đồng thuận với khách hàng và/hoặc Lalamove

Khóa tài khoản 1 ngày

Khóa tài khoản 3 ngày

Ngưng hợp tác

1.7

Không đáp ứng được yêu cầu của đơn hàng, bao gồm, nhưng không giới hạn trong những tình huống sau đây:

 

 

 

 

A. Không giao hàng tận tay với dịch vụ giao hàng tận tay (khách hàng sinh sống/làm việc tại chung cư, toà nhà cao tầng,...)

Khóa tài khoản 1 ngày và trừ đi phần phí dịch vụ tương ứng (nếu có)

Khóa tài khoản 3 ngày, trừ 50% mức thưởng tuần và trừ đi phần phí dịch vụ tương ứng (nếu có)

Khóa tài khoản 7 ngày, trừ 100% mức thưởng tuần và trừ đi phần phí dịch vụ tương ứng (nếu có)

 

B. Không thực hiện/trì hoãn chiều quay đầu với dịch vụ quay lại điểm lấy hàng

 

C. Không giao nhận đủ tại các điểm dừng với dịch vụ giao nhiều điểm dừng

 

D. Không mang túi giữ nhiệt với dịch vụ yêu cầu sử dụng túi giữ nhiệt

E. Không mang đủ số tiền cần ứng với dịch vụ thu hộ

1.8

Thiếu trách nhiệm trong quá trình giao nhận hàng hoá

Khoá tài khoản 3 ngày

Khoá tài khoản 7 ngày

Khoá tài khoản VĨNH VIỄN

1.9

Yêu cầu huỷ đơn hàng với các lý do không hợp lý:

- Không đọc kỹ/không đáp ứng được yêu cầu đơn hàng: không đủ tiền ứng, cách quá xa điểm nhận hàng, không mang túi giữ nhiệt với đơn yêu cầu túi,...

- Thao tác sai dẫn đến nhận nhầm đơn hàng

Trừ ví 5,000đ cho mỗi yêu cầu hủy đơn

 

A. Từ 5 đến 7 vi phạm trong 2 tuần

Trừ ví 5,000đ cho mỗi yêu cầu hủy đơn và khóa tài khoản 1 ngày

 

B. Từ 8 đến 10 vi phạm trong 2 tuần

Trừ ví 5,000đ cho mỗi yêu cầu hủy đơn và khóa tài khoản 3 ngày

 

C. Từ 11 vi phạm trong 2 tuần

Trừ ví 5,000đ cho mỗi yêu cầu hủy đơn, khóa tài khoản 7 ngày và yêu cầu đào tạo lại.

1.10

Hủy các đơn hàng hẹn giờ

 

 

 

 

A. Từ thời điểm hủy đến thời điểm hẹn giờ lấy hàng lớn hơn hoặc bằng 60 phút

Trừ 5,000đ / yêu cầu hủy đơn và theo dõi số lần vi phạm trong tháng (áp dụng theo mục 1.9)

 

B. Từ thời điểm hủy đến thời điểm hẹn giờ lấy hàng nhỏ hơn 60 phút

Trừ 30,000đ / yêu cầu hủy đơn và theo dõi số lần vi phạm trong tháng (áp dụng theo mục 1.9)

1.11

Tự ý yêu cầu khách hàng hủy đơn mà không thông báo với tổng đài

Khóa tài khoản 1 ngày và trừ ví VND 5.000 cho mỗi yêu cầu hủy đơn

Khóa tài khoản 3 ngày và trừ ví VND 5.000 cho mỗi yêu cầu hủy đơn

Ngưng hợp tác

1.12

Nhận và/hoặc hoàn thành đơn trễ so với thời gian quy định

 

 

 

 

A. Tỷ lệ đơn trễ theo tuần lớn hơn hoặc bằng 10%

(Nhận và/hoặc hoàn thành đơn trễ)

Trừ 30.000VNĐ/ Tuần tại ví chính Lalamove

 

B. Từ 7 đến 10 vi phạm trong 1 tuần

Khóa tài khoản 1 ngày

 

C. Từ 11 đến 14 vi phạm trong 1 tuần

Khóa tài khoản 3 ngày

 

D. Từ 15 vi phạm trong 1 tuần

Khóa tài khoản 7 ngày

1.13

Hư hỏng/mất mát hàng hóa trong quá trình giao hàng với nguyên nhân được xác định thuộc về lỗi của tài xế

Tạm khóa tài khoản và đối tác có nghĩa vụ bồi thường 100% giá trị tổn thất. Nếu tài xế có thái độ không hợp tác, ngưng hợp tác và huỷ các lệnh rút tiền.

Ngưng hợp tác và trừ ví các phần tiền liên quan.

 

 

 

 

 

II

TRUNG THỰC

 

 

 

 

Đối với công ty Lalamove

 

 

 

2.1

Trục lợi từ các chính sách và thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn những hành vi dưới đây:

 

 

A. Ghép đơn ngoài ứng dụng làm ảnh hưởng đến thời gian giao hàng và chất lượng dịch vụ

Ngưng hợp tác và huỷ tất cả các lệnh rút tiền

 

B. Sử dụng các phần mềm để gian lận và làm ảnh hưởng đến hệ thống

 

C. Sử dụng tài khoản khách hàng hoặc cấu kết với khách hàng để tạo đơn và nhận đơn trong khi thực tế không thực hiện việc giao hàng để trục lợi mã khuyến mãi và các chính sách thưởng của công ty

 

D. Huỷ đơn trên hệ thống nhưng thực tế vẫn thực hiện đơn hàng, cấu kết với khách hàng nhằm chia sẻ doanh thu

 

E. Mua bán/trao đổi/cung cấp tài khoản cho người khác sử dụng dưới mọi hình thức

 

F. Cung cấp thông tin về đơn hàng cho đối tượng khác thực hiện

 

G. Tự tạo và tự nhận đơn hàng nhằm trục lợi các chính sách của công ty

 

H. Chuyển đổi chuyến đi trên ứng dụng thành chuyến đi riêng

 

I. Giả mạo thông tin người khác để đăng ký tài khoản trên Lalamove nhằm mục đích bất chính

 

K. Làm giả giấy tờ để đăng ký tài khoản tài xế Lalamove.

 

L. Không cung cấp đủ thông tin và giấy tờ cần thiết trong thời hạn quy định

Tạm khóa tài khoản và yêu cầu tài xế bổ sung các giấy tờ liên quan.

Ngưng hợp tác nếu không ghi nhận được phản hồi từ tài xế.

 

M. Chọn "Hoàn thành" nhưng trên thực tế không thực hiện đơn hàng hoặc giao hàng thất bại

Khoá tài khoản 7 ngày và

trừ ví 50,000đ

Ngưng hợp tác

2.2

Có hành vi đầu cơ các sản phẩm của công ty nhằm mục đích tư lợi cá nhân

Ngưng hợp tác và huỷ tất cả các lệnh rút tiền

2.3

Giới thiệu hình ảnh của một công ty khác có cùng loại hình dịch vụ với Lalamove cho khách hàng và đối tác tài xế của Lalamove

Ngưng hợp tác

 

Đối với khách hàng

 

 

 

2.4

Cố ý thu mức phí/yêu cầu khách hàng trả phí cao hơn mức phí hiển thị trên ứng dụng hoặc than vãn, gợi ý nhận thêm tiền bồi dưỡng từ khách hàng

Khóa tài khoản 7 ngày và trừ ví số tiền thu dư hoặc đối tác có nghĩa vụ hoàn trả lại phần tiền chênh lệch cho khách hàng theo hướng dẫn từ Lalamove

Ngưng hợp tác và trừ ví số tiền thu dư hoặc đối tác có nghĩa vụ hoàn trả lại phần tiền chênh lệch cho khách hàng theo hướng dẫn từ Lalamove

2.5

Có hành vi giữ tiền/hàng hóa của khách hàng

Khóa tài khoản 3 ngày chờ tài xế giải quyết sự việc. Nếu tài xế giải quyết sự việc trong vòng 3 ngày, cảnh cáo lần một và trừ ví VNĐ 100.000. Nếu tài xế có thái độ không hợp tác, khóa tài khoản vĩnh viễn và hủy các lệnh rút tiền

Ngưng hợp tác và huỷ tất cả các lệnh rút tiền

 

Các vi phạm chung

 

 

 

2.6

Các hành vi liên quan đến pháp luật có kết luận sai phạm của các cơ quan chức năng

Ngưng hợp tác

 

 

 

 

 

III

HÀNH VI ỨNG XỬ

 

 

 

 

Đối với khách hàng

 

 

 

3.1

Có nồng độ các chất kích thích như rượu, bia,...trong quá trình thực hiện đơn và làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ

Khóa tài khoản 7 ngày

Ngưng hợp tác

3.2

Có thái độ không lịch sự, thô lỗ, cục cằn, khiêu khích hoặc sử dụng những từ ngữ không văn minh với khách hàng qua bất cứ phương tiện nào (trò chuyện trực tiếp, nhắn tin, điện thoại, email,...) trong quá trình thực hiện đơn hàng

Khóa tài khoản 3 ngày

Khóa tài khoản 7 ngày và

yêu cầu viết cam kết

Ngưng hợp tác

3.3

Có hành động không đúng chuẩn mực (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi bạo lực hoặc đe doạ dùng vũ lực, hoặc xâm phạm đến cơ thể của khách hàng…) vào bất cứ thời điểm nào

Ngưng hợp tác và chịu trách nhiệm với các cơ quan chức năng

3.4

Làm phiền khách hàng ngoài thời gian thực hiện đơn hàng trên bất cứ phương tiện giao tiếp nào (bao gồm nhưng không giới hạn nhắn tin, gọi điện, gặp trực tiếp, các trang mạng xã hội…)

Ngưng hợp tác

3.5

Tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng (bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ,...) cho các bên thứ ba không liên quan

Ngưng hợp tác

 

Đối với cộng đồng đối tác tài xế Lalamove

 

 

 

3.6

Có thái độ không lịch sự, thô lỗ, cục cằn, khiêu khích hoặc sử dụng những từ ngữ không văn minh với đối tác tài xế khác qua bất cứ phương tiện nào (trò chuyện trực tiếp, nhắn tin, điện thoại, email,...) trong bất cứ thời điểm nào

Khóa tài khoản 3 ngày

Khóa tài khoản 7 ngày và

yêu cầu viết cam kết

Ngưng hợp tác

3.7

Có hành vi không đúng chuẩn mực (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi bạo lực thể chất hoặc đe dọa vũ lực, hoặc xâm phạm tới cơ thể của tài xế khác/ tấn công tình dục) vào bất cứ thời điểm nào

Ngưng hợp tác và chịu trách nhiệm với các cơ quan chức năng

3.8

Ngăn cản hay có ý định ngăn cản việc thực hiện đơn hàng của các tài xế khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong những hành vi: Xúi giục khách hàng hủy đơn của các tài xế khác, sử dụng/trấn lột ứng dụng của khách hàng doanh nghiệp để tự lên đơn cho bản thân hoặc hủy đơn của tài xế khác,...

Khóa tài khoản 7 ngày và

yêu cầu viết cam kết

Ngưng hợp tác

 

Đối với công ty Lalamove

 

 

 

3.9

Có thái độ không lịch sự, thô lỗ, cục cằn, khiêu khích hoặc sử dụng những từ ngữ không văn minh với tổng đài/nhân viên Lalamove qua bất cứ phương tiện nào (trò chuyện trực tiếp, nhắn tin, điện thoại, email,...) trong bất cứ thời điểm nào

Khóa tài khoản 3 ngày

Khóa tài khoản 7 ngày và

yêu cầu viết cam kết

Ngưng hợp tác

3.10

Có hành động không đúng chuẩn mực (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi bạo lực hoặc đe doạ dùng vũ lực, hoặc xâm phạm đến cơ thể của nhân viên Lalamove…)

Ngưng hợp tác và chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng

3.11

Làm ảnh hưởng hình ảnh và uy tín của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn truyền bá thông tin sai lệch, nói xấu nhân viên và công ty với khách hàng…)

Ngưng hợp tác

 

 

 

 

 

IV

TÁC PHONG

 

 

 

4.1

Trang phục không theo đúng quy định của Lalamove, bao gồm nhưng không giới hạn những hành vi dưới đây:

 

Khoá tài khoản 3 ngày 

Khoá tài khoản 7 ngày 

 

A. Không mặc đủ đồng phục của Lalamove hoặc trang bị đồng phục của ứng dụng giao hàng khác

Khoá tài khoản 1 ngày

 

B. Trang phục thiếu chuyên nghiệp (quần đùi, dép lê,...)

Cảnh cáo

 

 

 

 

 

V

LƯU Ý

 

 

 

5.1

"Thời gian quy định" được hiểu như sau:

- Thời gian nhận hàng: tối đa 20 phút, tính từ thời điểm Đối tác ấn nút "Trượt để nhận đơn".

- Thời gian thực hiện đơn hàng: dựa theo khoảng cách từ điểm nhận hàng đến điểm giao hàng cuối cùng, kể từ thời điểm tài xế ấn nút "Trượt để nhận đơn". 

Cụ thể:

+ 0 - 3km: 30 phút

+ 3 - 5km: 45 phút

+ 5 - 9km: 60 phút

+ 9 - 12km: 80 phút

+ Trên 12km: 120 phút

(Áp dụng với đơn hàng có ít hơn 4 điểm dừng)

5.2

Đối với các sự việc phát sinh chưa được quy định trong "Bộ quy tắc ứng xử", Lalamove sẽ xem xét đưa ra hướng giải quyết phù hợp và quyết định của Lalamove sẽ là cuối cùng cho mọi trường hợp

5.3

Tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, Lalamove có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết và thoả thuận hợp tác sẽ tạm thời vô hiệu lực cho đến khi có kết luận của đơn vị thụ lý

5.4

Các trường hợp chờ xử lý do mức độ nghiêm trọng sẽ được áp dụng theo quy định trong "Bộ quy tắc ứng xử" mới nhất được Lalamove ban hành

5.5

Tất cả trường hợp vi phạm đến điều khoản và điều kiện thuộc "Bộ quy tắc ứng xử" làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, Lalamove có quyền yêu cầu tài xế bồi thường những khoản chi phí phát sinh (nếu có). Trong trường hợp tài xế không hợp tác, Lalamove có toàn quyền đưa ra các quyết định dựa trên mức độ nghiêm trọng của sự việc.

5.6

Tất cả đối tác tài xế tham gia vào cộng đồng Lalamove sẽ cần thực hiện yêu cầu ký quỹ với mức 200,000đ /đối tác tài xế xe máy. Khoản ký quỹ này sẽ được hoàn trả khi đối tác làm thủ tục ngưng hợp tác với Lalamove.

Quy định rút - nạp - hoàn tiền và phí hỗ trợ:

Rút / Nạp tiền: 

  • Đối tác vui lòng tham khảo tại đường link sau: https://bit.ly/33ipLCE

Hoàn tiền:

  • Các yêu cầu được xác nhận trong thời gian từ Thứ Hai đến Thứ Tư sẽ được giải quyết vào Thứ Năm
  • Các yêu cầu được xác nhận trong thời gian từ Thứ năm đến Thứ Bảy sẽ được giải quyết vào Thứ Hai tuần kế tiếp

Phí hỗ trợ:

  • Các phí hỗ trợ được xác nhận qua Tổng đài sẽ được cộng vào ví Tài xế trong vòng tối đa 7 ngày
  • Các phí hỗ trợ theo Thông báo chính thức của Lalamove sẽ được cộng vào ví Tài xế vào cuối ngày hoặc chậm nhất là ngày hôm sau

* Đối tác có thể theo dõi hiệu quả hoạt động và cải thiệu chỉ số hiệu quả để tránh vi phạm bộ quy tắc ứng xử theo đường link sau: https://lalamove.xyz/

** Từ ngày 01/06/2020, Lalamove Hà Nội áp dụng chính sách ký quỹ 200,000đ đối với tất cả các Đối tác tài xế. Tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả trong trường hợp Quý đối tác Ngưng hợp tác với công ty với điều kiện số dư ví điện tử của Quý đối tác không nhỏ hơn 0 đồng. Tuy nhiên, Lalamove có quyền sử dụng số tiền ký quỹ này để giải quyết sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động của Quý đối tác và không thực hiện hoàn trả tại thời điểm Quý đối tác Ngưng hợp tác với Lalamove trong các trường hợp được quy định trong Bộ Quy tắc ứng xử dưới đây.

***Khi tham gia vào mạng lưới vận chuyển của Lalamove, chúng tôi xem như bạn đã đọc, tìm hiểu, và chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng và Chính sách kể trên.

****Điều Khoản và Chính sách này được xem như thỏa thuận giữa Lalamove và Đối tác. Tài liệu này có thể thay thế bất kì thỏa thuận, thương lượng với những đối tượng được bảo hộ. Tài liệu này cũng sẽ được ưu tiên hơn bất kì thỏa thuận hiện tại nào giữa Lalamove và người dùng hoặc bất kỳ điều khoản nào được Người dùng nêu ra, dù bằng văn bản hay lời nói.

 

Trân trọng,

Lalamove Vietnam