[QUAN TRỌNG] THÔNG BÁO CẬP NHẬT CHẾ TÀI ĐỐI VỚI LỖI TRỄ ĐƠN HÀNG VÀ VI PHẠM ĐỒNG PHỤC

 
Đối tác thân mến,
 
Thời gian vừa qua Lalamove nhận được rất nhiều phản hồi về việc giao đơn hàng trễ và không tuân thủ đồng phục của một số đối tác. Việc vi phạm cam kết này ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm của khách hàng và chất lượng dịch vụ.
Với mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận, Lalamove thông báo đến Đối tác tài xế về việc cập nhật “CHẾ TÀI ĐỐI VỚI LỖI TRỄ ĐƠN HÀNG VÀ VI PHẠM ĐỒNG PHỤC”
 
Thời gian áp dụng: Từ ngày 07/05/2021 cho đến khi có thông báo mới nhất
 
Đối tượng áp dụng: Đối tác tài xế xe máy
 
Nội dung chế tài:
 
1, Nhận và/hoặc hoàn thành đơn trễ so với thời gian quy định:
 
  • Tỷ lệ đơn trễ theo tuần lớn hơn hoặc bằng 10%: Trừ 30.000VNĐ/ Tuần tại ví chính Lalamove
        (Nhận và/hoặc hoàn thành đơn trễ)
 
  • Từ 7 đến 10 vi phạm trong 1 tuần: Khóa tài khoản 1 ngày
  • Từ 11 đến 14 vi phạm trong 1 tuần: Khóa tài khoản 3 ngày
  • Từ 15 vi phạm trong 1 tuần: Khóa tài khoản 7 ngày
 
2, Trang phục không theo đúng quy định của Lalamove, bao gồm nhưng không giới hạn những hành vi dưới đây:
 
2.1: Không mặc đủ đồng phục của Lalamove hoặc trang bị đồng phục của ứng dụng giao hàng khác
Lần 1: Tạm khóa 1 ngày
Lần 2: Tạm khóa 3 ngày
Lần 3: Tạm khóa 7 ngày
2.2: Trang phục thiếu chuyên nghiệp (quần đùi, dép lê,...)
Lần 1: Nhắc nhở
Lần 2: Tạm khóa 3 ngày
Lần 3: Tạm khóa 7 ngày
 
Lưu ý:
 
1, "Thời gian quy định" được hiểu như sau:
Thời gian nhận hàng: tối đa 20 phút, tính từ thời điểm Đối tác ấn nút "Đã đến điểm nhận hàng".
Thời gian thực hiện đơn hàng: dựa theo khoảng cách từ điểm nhận hàng đến điểm giao hàng cuối cùng, kể từ thời điểm tài xế ấn nút "Đã đến điểm nhận hàng".
Cụ thể:
+ 0 - 3km: 30 phút
+ 3 - 5km: 45 phút
+ 5 - 9km: 60 phút
+ 9 - 12km: 80 phút
+ Trên 12km: 120 phút
(Áp dụng với đơn hàng có ít hơn 4 điểm dừng)
 
2, Nếu trong quá trình giao hàng có sự cố phát sinh với các lý do KHÁCH QUAN dẫn đến lỗi ĐƠN HÀNG TRỄ, Đối tác tài xế vui lòng báo ngay với tổng đài để được ghi nhận và không bị tính là lỗi vi phạm.
 
3, Đối tác có thể tra cứu hiệu quả hoạt động theo tuần để cải thiện các chỉ số hoạt động tại đường link sau: https://lalamove.xyz/
 
Chế tài áp dụng nhằm mục đích đảm bảo cam kết chất lượng dịch vụ đến với khách hàng và đồng thời tạo nên sự công bằng giữa các Đối tác tài xế.
Lalamove rất mong nhận được sự thấu hiểu, ủng hộ và hợp tác của các Đối tác tài xế trong thời gian tới. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng phản hồi về mục hỗ trợ ngay trên ứng dụng để bộ phận chế tài có thể hiểu và tiếp tục cải thiện dịch vụ.
 
Trân trọng,
Đội ngũ Lalamove Việt Nam.

[QUAN TRỌNG] THÔNG BÁO CẬP NHẬT CHẾ TÀI ĐỐI VỚI LỖI TRỄ ĐƠN HÀNG VÀ VI PHẠM ĐỒNG PHỤC

 
Đối tác thân mến,
 
Thời gian vừa qua Lalamove nhận được rất nhiều phản hồi về việc giao đơn hàng trễ và không tuân thủ đồng phục của một số đối tác. Việc vi phạm cam kết này ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm của khách hàng và chất lượng dịch vụ.
Với mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận, Lalamove thông báo đến Đối tác tài xế về việc cập nhật “CHẾ TÀI ĐỐI VỚI LỖI TRỄ ĐƠN HÀNG VÀ VI PHẠM ĐỒNG PHỤC”
 
Thời gian áp dụng: Từ ngày 07/05/2021 cho đến khi có thông báo mới nhất
 
Đối tượng áp dụng: Đối tác tài xế xe máy
 
Nội dung chế tài:
 
1, Nhận và/hoặc hoàn thành đơn trễ so với thời gian quy định:
 
  • Tỷ lệ đơn trễ theo tuần lớn hơn hoặc bằng 10%: Trừ 30.000VNĐ/ Tuần tại ví chính Lalamove
        (Nhận và/hoặc hoàn thành đơn trễ)
 
  • Từ 7 đến 10 vi phạm trong 1 tuần: Khóa tài khoản 1 ngày
  • Từ 11 đến 14 vi phạm trong 1 tuần: Khóa tài khoản 3 ngày
  • Từ 15 vi phạm trong 1 tuần: Khóa tài khoản 7 ngày
 
2, Trang phục không theo đúng quy định của Lalamove, bao gồm nhưng không giới hạn những hành vi dưới đây:
 
2.1: Không mặc đủ đồng phục của Lalamove hoặc trang bị đồng phục của ứng dụng giao hàng khác
Lần 1: Tạm khóa 1 ngày
Lần 2: Tạm khóa 3 ngày
Lần 3: Tạm khóa 7 ngày
2.2: Trang phục thiếu chuyên nghiệp (quần đùi, dép lê,...)
Lần 1: Nhắc nhở
Lần 2: Tạm khóa 3 ngày
Lần 3: Tạm khóa 7 ngày
 
Lưu ý:
 
1, "Thời gian quy định" được hiểu như sau:
Thời gian nhận hàng: tối đa 20 phút, tính từ thời điểm Đối tác ấn nút "Đã đến điểm nhận hàng".
Thời gian thực hiện đơn hàng: dựa theo khoảng cách từ điểm nhận hàng đến điểm giao hàng cuối cùng, kể từ thời điểm tài xế ấn nút "Đã đến điểm nhận hàng".
Cụ thể:
+ 0 - 3km: 30 phút
+ 3 - 5km: 45 phút
+ 5 - 9km: 60 phút
+ 9 - 12km: 80 phút
+ Trên 12km: 120 phút
(Áp dụng với đơn hàng có ít hơn 4 điểm dừng)
 
2, Nếu trong quá trình giao hàng có sự cố phát sinh với các lý do KHÁCH QUAN dẫn đến lỗi ĐƠN HÀNG TRỄ, Đối tác tài xế vui lòng báo ngay với tổng đài để được ghi nhận và không bị tính là lỗi vi phạm.
 
3, Đối tác có thể tra cứu hiệu quả hoạt động theo tuần để cải thiện các chỉ số hoạt động tại đường link sau: https://lalamove.xyz/
 
Chế tài áp dụng nhằm mục đích đảm bảo cam kết chất lượng dịch vụ đến với khách hàng và đồng thời tạo nên sự công bằng giữa các Đối tác tài xế.
Lalamove rất mong nhận được sự thấu hiểu, ủng hộ và hợp tác của các Đối tác tài xế trong thời gian tới. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng phản hồi về mục hỗ trợ ngay trên ứng dụng để bộ phận chế tài có thể hiểu và tiếp tục cải thiện dịch vụ.
 
Trân trọng,
Đội ngũ Lalamove Việt Nam.