Delivery

ลาล่ามูฟ ตอบโจทย์อิสระการทำงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต

          ลาล่ามูฟ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านแอปพลิเคชั่นให้บริการขนส่งสินค้าแบบออนดีมานด์ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากบริการขนส่งที่ช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการในการขนส่งให้แก่ลูกค้าแล้ว ในขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานขับรถส่งของให้ดีขึ้น ...
Read More
ธันวาคม 14, 2017 | By Lalamove Thailand Bangkok
Delivery

ลาล่ามูฟ ตอบโจทย์อิสระการทำงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต

ธันวาคม 14, 2017

ลาล่ามูฟ ตอบโจทย์อิสระการทำงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต

          ลาล่ามูฟ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านแอปพลิเคชั่นให้บริการขนส่งสินค้าแบบออนดีมานด์ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากบริการขนส่งที่ช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการในการขนส่งให้แก่ลูกค้าแล้ว ในขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานขับรถส่งของให้ดีขึ้น ...
อ่านเพิ่มเติม

สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับอัปเดตรายวันของเรา