breast cancer

Lalamove ร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

            โรคมะเร็งเต้านม คือโรคคร่าชีวิตหญิงไทยมากเป็นอันดับ 1 มีอัตราเสียชีวิตปีละ 3,000 คน และปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมอยู่ถึง 19 ล้านคน Lalamove จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมที่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิง ได้จับมือกับกลุ่...
Read More
สิงหาคม 7, 2017 | By Lalamove Thailand Bangkok
breast cancer

Lalamove ร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

สิงหาคม 7, 2017

Lalamove ร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

            โรคมะเร็งเต้านม คือโรคคร่าชีวิตหญิงไทยมากเป็นอันดับ 1 มีอัตราเสียชีวิตปีละ 3,000 คน และปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมอยู่ถึง 19 ล้านคน Lalamove จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมที่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิง ได้จับมือกับกลุ่...
อ่านเพิ่มเติม

สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับอัปเดตรายวันของเรา