DeliverFaster

Lalamove ชวนมารู้จักรถ 5 ประตูและรถกระบะ เพื่อการขนส่งที่มากกว่า

อย่างที่รู้ๆกันว่า Lalamove เราให้บริการรับส่งสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล ถึงที่หมายภายใน 1-2 ชม. แถมเรียกใช้งานได้ 24 ชม. ด้วยรถ 3 ประเภทที่รองรับสินค้าได้แตกต่างกันตามความเหมาะสม โดยลูกค้าส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์ เนื่องจากสภาพการจราจรใ...
Read More
กรกฎาคม 18, 2017 | By Lalamove Thailand Bangkok
DeliverFaster

Lalamove ชวนมารู้จักรถ 5 ประตูและรถกระบะ เพื่อการขนส่งที่มากกว่า

กรกฎาคม 18, 2017

Lalamove ชวนมารู้จักรถ 5 ประตูและรถกระบะ เพื่อการขนส่งที่มากกว่า

อย่างที่รู้ๆกันว่า Lalamove เราให้บริการรับส่งสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล ถึงที่หมายภายใน 1-2 ชม. แถมเรียกใช้งานได้ 24 ชม. ด้วยรถ 3 ประเภทที่รองรับสินค้าได้แตกต่างกันตามความเหมาะสม โดยลูกค้าส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์ เนื่องจากสภาพการจราจรใ...
อ่านเพิ่มเติม

สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับอัปเดตรายวันของเรา