Lalamove thailand

Company Policy (การหักภาษีค่าขนส่ง ณ ที่จ่าย)

ข้อกำหนด การหักภาษีค่าขนส่ง ณ ที่จ่าย 1. ลูกค้าเงินสด ไม่สามารถหักภาษีค่าขนส่ง ณ ที่จ่ายได้ หากลูกค้ามีความประสงค์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าขนส่ง จะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีเพื่อเป็นลูกค้าธุรกิจกับทางบริษัทฯ เท่านั้น 2. ลูกค้าธุรกิจ สามารถหักภาษีค่าขนส่ง ...
Read More
พฤษภาคม 22, 2018 | By Lalamove Thailand Bangkok
Lalamove thailand

Company Policy (การหักภาษีค่าขนส่ง ณ ที่จ่าย)

พฤษภาคม 22, 2018

Company Policy (การหักภาษีค่าขนส่ง ณ ที่จ่าย)

ข้อกำหนด การหักภาษีค่าขนส่ง ณ ที่จ่าย 1. ลูกค้าเงินสด ไม่สามารถหักภาษีค่าขนส่ง ณ ที่จ่ายได้ หากลูกค้ามีความประสงค์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าขนส่ง จะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีเพื่อเป็นลูกค้าธุรกิจกับทางบริษัทฯ เท่านั้น 2. ลูกค้าธุรกิจ สามารถหักภาษีค่าขนส่ง ...
อ่านเพิ่มเติม

สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับอัปเดตรายวันของเรา