CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Tại sao tôi không thấy đơn hàng mới?

Đối tác đã bị hạn chế nhận đơn do thường xuyên hủy đơn hoặc vi phạm Điều khoản & Điều kiện của Lalamove. Hành động này nhằm đảm bảo trải nghiệm công bằng hơn cho cộng đồng Đối tác tài xế.

 

 

Điều gì sẽ xảy ra với các đơn hàng hiện tại của tôi?

Đối tác đã bị hạn chế nhận đơn do thường xuyên hủy đơn hoặc vi phạm Điều khoản & Điều kiện của Lalamove.

Đơn hàng đang xử lý sẽ tiếp tục nằm trong danh sách đơn hàng của Đối tác. Tránh hủy đơn hàng trừ khi thực sự cần thiết để tránh bị hạn chế hoạt động.

 

Điều gì xảy ra sau khi hết thời gian hạn chế tài khoản?

Sau thời gian hạn chế, Đối tác sẽ có thể tiếp tục nhận đơn hàng như bình thường. Tránh hủy đơn hàng trừ khi thực sự cần thiết để tránh bị hạn chế hoạt động lần nữa.

 

Làm sao để tránh bị hạn chế hoạt động?
Hoàn thành các đơn hàng đang xử lý của Đối tác để tránh bị hạn chế hoạt động. 

Hủy đơn thường xuyên hoặc vi phạm Điều khoản & Điều kiện của Lalamove có thể dẫn đến việc Đối tác bị hạn chế nhận đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng đặt xe?

Tải app ngay để đơn hàng của bạn được giao đến tận nơi.